Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Długosz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Paliw i Energii
WPiE-ktp, * Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem185121
200611
200511
200411
2003321
200111
2000624
1999523
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18153
200611
200511
200411
2003321
200111
2000651
199955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18171
200611
200511
200411
200333
200111
200066
199955
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18216
200611
200511
200411
2003312
200111
200066
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1818
200611
200511
200411
200333
200111
200066
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18126
200611
200511
200411
200333
200111
2000642
19995321
 • Analiza możliwości przepływu surowego gazu koksowniczego pomiędzy odbieralnikami poprzez przestrzeń podsklepieniowąAnalysis of possibilities for the flow of raw coke-oven gas between receivers through a space under the roof of furnace / Aleksander DŁUGOSZ, Bogusław Smółka, Krzysztof Lebdowicz, Antoni Szołtysik, Augustyn Górski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 3, s. 97–102. — Summ., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metoda oznaczania podatności przemiałowej węgla kamiennegoThe method of evaluation of hard coal grindability / Aleksander DŁUGOSZ, Barbara TORA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.2. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według polskiej normyResistivity of carbon materials studied comparatively by an original four-point method and according to Polish standard PN-90/C-82055.08 / C. CZOSNEK, M. BOJKOWSKI, A. DŁUGOSZ, J. F. JANIK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 77–78. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według Polskiej NormyElectric resistance of carbonic products in the light of investigations by a four-point methods and according to Polish Standard / Cezary CZOSNEK, Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8, s. 254–256. — Bibliogr. s. 256, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: oporność elektryczna, materiał węglowy, metoda czteropunktowa

  keywords: carbonic products, electric resistance, four-points methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Paliwa i energia – dzisiaj i jutroFuels and energy – today and tomorrow / Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 6, s. 196–202. — Bibliogr. s. 202, Summ., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przemiany fizykochemiczne zachodzące w przesypce oporowej w piecu AchesonaPhysical-chemical transformations occurring in resistance booster in Acheson's furnace / Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 6, s. 229–232. — Bibliogr. s. 232, Summ., Rez., Rés.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reakcyjność koksu skipowego i pobranego z poziomu dysz wielkiego piecaReactivity of skip coke and the one sampled from the nozzles level of blast furnace / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 vol. 45 nr 3, s. 84–90. — Bibliogr. s. 90, Summ., Streszcz., Rez., Reś

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu[Coke reactivity – the weight and effect on reduction in blast] / A. SADOWSKI, S. BUDZYŃ, A. DŁUGOSZ, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivityRedukcja spieku w symulowanych warunkach wielkiego pieca z udziałem koksu o różnej reakcyjności / Andrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Aleksander DŁUGOSZ // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 467–477. — Bibliogr. s. 477

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Steksturowanie koksu elektrodowego i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i skaningowychTexturing of electrode coke and related graphite electrodes from XRD and SEM studies of the materials / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 79–81. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Steksturowanie stałych komponentów elektrodowych i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i mikroskopowychTexturing of fixed electrode components and graphite electrodes in the light of X-ray and microscope investigations / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 10, s. 340–344. — Bibliogr. s. 344, Summ., Streszcz., Reś, Rez.. — "Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000" : sympozjum : 15-16.06.2000, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The effect of temperature and $CO_{2}$ concentration in reaction gas on coke reactivityWpływ temperatury i zawartości $CO_{2}$ w gazie reakcyjnym na reakcyjność koksu / A. DŁUGOSZ, S. BUDZYŃ, A. SADOWSKI, R. STACHURA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2005 vol. 55 iss. 4, s. 977–987. — Bibliogr. s. 987. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2005/art.14.str.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The microstructure of the carbon materials after heat treatment up to 2500°CMikrostruktura materiałów węglowych po obróbce termicznej do 2500 C / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2000 vol. 26 no. 1, s. 31–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego piecaMagnitude of graphite's crystallines of foundry skip coke thermally treated and sampled from the nozzles level of blast furnace / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK, Wiktoria RATUSZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 6, s. 205–207. — Bibliogr. s. 207, Summ., Streszcz., Rés, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Własności elektryczne materiałów grafitowych w świetle badań metodą czteropunktowąElectrical properties of graphite materials in the light of studies by the four-point method / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.1. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ obróbki termicznej koksu wielkopiecowego na jego właściwości fizykochemiczneThe effect of heat treatment of blast furnace coke on its physical and chemical properties / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 129–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość mechaniczna, koks wielkopiecowy, obróbka termiczna, reakcyjność koksu, krystality grafitu

  keywords: mechanical properties, heat treatment, blast furnace coke, coke reactivity, graphite crystallites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ temperatury i stężenia $CO_{2}$ na reaktywność koksu wielkopiecowegoDependence of coke reactivity on temperature and $CO_{2}$ concentration in reacting gas / DŁUGOSZ A., BUDZYŃ S., SADOWSKI A., STACHURA R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 82–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: