Wykaz publikacji wybranego autora

Cezary Czosnek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-ktp


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4294-0933 orcid iD

ResearcherID: ACA-1409-2022

Scopus: 6506529701

PBN: 5e70922c878c28a047391248

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 110, z ogólnej liczby 112 publikacji Autora


1
 • Activated carbon as a support of catalysts for the removal of nitrogen oxides
2
3
 • Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications
4
5
 • Amorphous silicon oxynitride-based powders produced by spray pyrolysis from liquid organosilicon compounds
6
 • Application of mercury porosimetry for the appraisal of pore structure development in affordable C/SiC nanocomposites (modified carbon materials) prepared by pyrolysis of a coal tar pitch containing various silicon-bearing additives
7
 • Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD materiałów węglowych otrzymanych na drodze pirolizy paku modyfikowanego różnymi dodatkami krzemowymi
8
 • Badania porównawcze materiałów proszkowych na osnowie ${SiC}$ otrzymywanych różnymi metodami z konwersji polimeru siloksanowego
9
 • Badania TGA/DTA nanoproszkowych materiałów kompozytowych ${C/SiC}$ otrzymanych metodą aerozolową
10
 • Bezpośrednie oznaczanie zawartości tlenu i azotu w nanoproszkach azotkowych otrzymanych metodą aerozolową z wybranych prekursorów krzemoorganicznych
11
 • Binding of biologically active substances onto ${SiC}$ nanoparticles
12
 • Carbon arc plasma: characterization and synthesis of nanosized SiC
13
 • Carbon arc plasma synthesis of nano-SiC
14
 • Carbon supported cerium-copper catalysts for low-temperature removal of NOx from stationary sources of emission
15
 • Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system $GaN/Mn$
16
17
 • Char from rubber waste pyrolysis for rubber production
18
 • Copper aluminum spinels doped with cerium as catalysts for NO removal
19
 • $C/SiC$ carbon/silicon carbide foams obtained from polycarbosilane by a direct self-blowing process
20
 • C/SiC nanocomposites obtained by two-stage spray pyrolysis from the system methyl silicone oil/ethanol
21
 • Efficient adsorption of chromium ions from aqueous solutions by plant-derived silica
22
 • Evolution of spherical particle morphology of powder nanocomposites $C/SiC$ prepared \emph {via} aerosol-assisted vapor phase synthesis
23
 • Functionalized activated carbon as a support of copper-cerium catalysts for SCR of NOx with ammonia
24
 • Funkcjonalizowane materiały węglowe jako nośnik katalizatorów do $SCR NO_x$
25
 • Generation of carbon nanostructures with diverse morphologies by the catalytic aerosol-assisted vapor-phase synthesis method