Wykaz publikacji wybranego autora

Cezary Czosnek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4294-0933

ResearcherID: brak

Scopus: 6506529701

PBN: 909933

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 97, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
2
 • Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications
3
4
 • Application of mercury porosimetry for the appraisal of pore structure development in affordable C/SiC nanocomposites (modified carbon materials) prepared by pyrolysis of a coal tar pitch containing various silicon-bearing additives
5
 • Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD materiałów węglowych otrzymanych na drodze pirolizy paku modyfikowanego różnymi dodatkami krzemowymi
6
 • Badania porównawcze materiałów proszkowych na osnowie ${SiC}$ otrzymywanych różnymi metodami z konwersji polimeru siloksanowego
7
 • Badania TGA/DTA nanoproszkowych materiałów kompozytowych ${C/SiC}$ otrzymanych metodą aerozolową
8
 • Binding of biologically active substances onto ${SiC}$ nanoparticles
9
 • Carbon arc plasma: characterization and synthesis of nanosized SiC
10
 • Carbon arc plasma synthesis of nano-SiC
11
 • Carbon supported cerium-copper catalysts for low-temperature removal of NOx from stationary sources of emission
12
 • Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system $GaN/Mn$
13
14
 • Char from rubber waste pyrolysis for rubber production
15
 • $C/SiC$ carbon/silicon carbide foams obtained from polycarbosilane by a direct self-blowing process
16
 • C/SiC nanocomposites obtained by two-stage spray pyrolysis from the system methyl silicone oil/ethanol
17
 • Evolution of spherical particle morphology of powder nanocomposites $C/SiC$ prepared \emph {via} aerosol-assisted vapor phase synthesis
18
 • Functionalized activated carbon as a support of copper-cerium catalysts for SCR of NOx with ammonia
19
 • Generation of carbon nanostructures with diverse morphologies by the catalytic aerosol-assisted vapor-phase synthesis method
20
 • Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method
21
 • Investigation of the process of grinding of a char coal obtained from tires waste pyrolysis
22
 • Investigation of the process of grinding of a char coal obtained from tires waste pyrolysis
23
 • Karbonizacja paku węglowego domieszkowanego ciekłym polimerem siloksanowym (olejem silikonowym)
24
 • Kontrolowanie składu nanokompozytów $C/SiC$ otrzymywanych metodą aerozolową
25
 • Krzemoorganiczne związki zawierające konstytucyjny tlen jako prekursory do otrzymywania nanoproszkowych kompozytów C/SiC w metodzie aerozolowej