Wykaz publikacji wybranego autora

Cezary Czosnek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4294-0933 orcid iD

ResearcherID: ACA-1409-2022

Scopus: 6506529701

PBN: 5e70922c878c28a047391248

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1091567315
202411
20225131
2021431
2020633
2019111622
2018413
20173111
2016532
2015532
2014532
2013431
2012431
201111
2010532
2009431
2008862
2007211
2006541
2005523
20047232
200333
2002312
2001321
2000523
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1094861
202411
2022514
2021422
2020615
20191165
2018413
2017321
2016523
201555
2014523
201344
2012431
201111
2010541
2009431
2008853
200722
2006523
200555
2004725
200333
200233
200133
2000541
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1097831
202411
2022523
2021422
2020633
201911101
201844
2017321
2016541
2015523
2014541
2013431
201244
201111
2010541
2009431
2008871
200722
2006523
200555
2004752
200333
2002312
200133
200055
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1092089
202411
2022514
2021413
2020624
201911110
201844
201733
201655
2015523
2014514
2013413
201244
201111
201055
200944
2008826
2007211
2006514
2005532
2004725
200333
2002321
200133
200055
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1092485
202411
2022514
2021413
2020633
20191147
2018413
2017321
2016523
2015523
2014523
2013413
2012413
201111
2010514
2009413
2008826
200722
200655
200555
200477
200333
200233
200133
200055
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1094564
202411
2022532
2021422
2020633
20191183
2018413
2017321
201655
2015532
2014523
2013413
2012413
201111
201055
2009413
2008853
2007211
2006514
2005532
2004725
200333
2002321
2001312
2000532
1999111
2
3
 • Aerosol-assisted vapor phase synthesis of powder composites in the target system GaN/TiN for potential electronic applications / Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK, Robert T. Paine // W: Nano and giga challenges in microelectronics : research and development opportunities : symposium and summer school : Cracow, Poland, September 13–17, 2004 : conference program : book of abstracts. — [Cracow : s. n.], [2004]. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Amorphous silicon oxynitride-based powders produced by spray pyrolysis from liquid organosilicon compounds / Honorata OSIP, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK, Jakub MARCHEWKA, Maciej SITARZ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 2 art. no. 386, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-01-14. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/2/386/htm

  orcid iD
 • keywords: spray pyrolysis, nitridation, methylsiloxanes, silicon oxynitrides, oxygen contents

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14020386

6
 • Application of mercury porosimetry for the appraisal of pore structure development in affordable C/SiC nanocomposites (modified carbon materials) prepared by pyrolysis of a coal tar pitch containing various silicon-bearing additives / C. CZOSNEK, M. DRYGAŚ, J. F. JANIK // W: SEMINANO2005 : proceedings of the first international workshop on Semiconductor nanocrystals : September 10–12, 2005 Budapest, Hungary. Vol. 1, Semiconductor nanocrystals / eds. B. P\H{o}dör, Zs. J. Horváth, P. Basa. — [Hungary : s. n.], [2005]. — S. 135–138. — Bibliogr. s. 138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD materiałów węglowych otrzymanych na drodze pirolizy paku modyfikowanego różnymi dodatkami krzemowymiXRD study of carbon materials obtained from pyrolyses of a coal tar pitch modified with various silicon bearing additives / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK, Wiktoria RATUSZEK, Krzysztof CHRUŚCIEL // W: Paliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — ISBN10: 8387854530. — S. 201–204. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania porównawcze materiałów proszkowych na osnowie ${SiC}$ otrzymywanych różnymi metodami z konwersji polimeru siloksanowego[Comparative studies of ${SiC}$-based nanopowder materials prepared with various synthesis methods from the conversion of polysiloxane] / Cezary CZOSNEK, Wacław W. Płotczyk, Andrzej Huczko, Jerzy F. JANIK // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania TGA/DTA nanoproszkowych materiałów kompozytowych ${C/SiC}$ otrzymanych metodą aerozolową[TGA/DTA investigation of composite nanopowders ${C/SiC}$ prepared with the aerosol-assisted method] / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpośrednie oznaczanie zawartości tlenu i azotu w nanoproszkach azotkowych otrzymanych metodą aerozolową z wybranych prekursorów krzemoorganicznych[Direct determination of the oxygen and nitrogen contents in nitride nanopowders that were prepared by the aerosol method from selected organosilicon precursors] / Honorata OSIP, Cezary CZOSNEK, Weronika Pazdyk, Jerzy F. JANIK // W: 63. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego [Dokument elektroniczny] : Łódź, 13–17 września 2021 : 100 lat chemii w Łodzi w dobrym towarzystwie : książka abstraktów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2021. — e-ISBN: 978-83-60988-32-9. — S. [661]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://zjazd.ptchem.pl/storage/documents/Ksi%C4%85%C5%BCka%20abstrakt%C3%B3w%2063.%20Zjazd%20PTChem.pdf [2021-09-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Binding of biologically active substances onto ${SiC}$ nanoparticles / I. Guevara-Lora, C. CZOSNEK, A. Smycz, J. F. JANIK, A. Kozik // W: Struktura a funkcja białek i kwasów nukleinowych : XXXV Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Zakopane, 23–27 lutego 2008. — Kraków : Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. — ISBN: 978-83-88519-89-5. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Carbon arc plasma synthesis of nano-SiC / Andrzej Huczko, Olga Łabędź, Jakub Gawraczyński, Hubert Lange, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: ICPP-LAWPP 2010 : international congress on Plasma physics ; Latin American workshop on Plasma physics : 8–13 August, Santiago, Chile, 2010 : book of abstracts. — S. l. : s. n., [2010]. — S. 45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Carbon supported cerium-copper catalysts for low-temperature removal of NOx from stationary sources of emission / Marwa SAAD, Anna BIAŁAS, Cezary CZOSNEK, Monika MOTAK // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 121. — Bibliogr. s. 121. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-21]

 • keywords: functionalised carbon, cerium-copper catalysts, NO SCR with ammonia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Carbothermally-assisted aerosol synthesis of semiconducting materials in the system $GaN/Mn$ : [abstract] / Jerzy F. JANIK, Mariusz DRYGAŚ, Cezary CZOSNEK, Maria Kamińska, Maria Palczewska, Robert T. Paine // W: ISIC 12 : 12\textsuperscript{th} International Symposium on Intercalation Compounds : 1–5 June 2003, Poznań, Poland : symposium proceedings / Poznań University of Technology. Faculty of Chemical Technology. — [Poland] : [s. n.], [2003]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Char from rubber waste pyrolysis for rubber production / Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 19\textsuperscript{th} Conference on Environment and Mineral Processing : 4.–6.6.2015, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. — ISBN: 978-80-248-3754-3. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • keywords: carbon black, char, sorbent, waste tyres recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Copper aluminum spinels doped with cerium as catalysts for NO removal / Anna BIAŁAS, Kamil Rugała, Cezary CZOSNEK, Grzegorz Mordarski, Jacek Gurgul // Catalysts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4344. — 2020 vol. 10 iss. 12 art. no. 1388, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-28. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4344/10/12/1388/pdf

  orcid iD
 • keywords: SCR, spinel, ceria, NO removal, coprecipitation, copper catalyst, aluminate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/catal10121388

19
 • $C/SiC$ carbon/silicon carbide foams obtained from polycarbosilane by a direct self-blowing process / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Bartłomiej Szmyd, Jerzy F. JANIK // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: pyrolysis, foams, silicon carbide, SiC, polycarbosilane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • C/SiC nanocomposites obtained by two-stage spray pyrolysis from the system methyl silicone oil/ethanol : resume / Cezary CZOSNEK, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew Olejniczak, Klaudyna Pieczara, Jerzy F. JANIK // W: E-MRS [Dokument elektroniczny] : 2013 fall meeting : 16\textsubscript{th}–20\textsubscript{th} September – Warsaw, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 28/48–29/48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Efficient adsorption of chromium ions from aqueous solutions by plant-derived silica / Ibeth Guevara-Lora, Norbert Wroński, Anna BIAŁAS, Honorata OSIP, Cezary CZOSNEK // Molecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1420-3049. — 2022 vol. 27 iss  13 art. no. 4171, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/13/4171/pdf?version=1656644974

  orcid iD
 • keywords: biomass, heavy metals, sorption, wastewater, biosilica

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/molecules27134171

22
 • Evolution of spherical particle morphology of powder nanocomposites $C/SiC$ prepared \emph {via} aerosol-assisted vapor phase synthesis / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: NANOMAT 2006 : international workshop on Nanostructured Materials : June 21–23, 2006 Antalya/Turkey : book of abstracts / METU-CENTER [for Biotechnology and Nanotechnology], European Nanotechnology Gateway. — [Ankara : METU-CENTER], [2006]. — S. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Functionalized activated carbon as a support of copper-cerium catalysts for SCR of NOx with ammonia / Marwa SAAD, Anna BIAŁAS, Cezary CZOSNEK, Monika MOTAK // W: International conference on Catalysis and surface chemistry 2018 & 50-te Ogólnopolskie kolokwium katalityczne : 18–23 March, 2018, Kraków : book of abstracts. — Kraków : IKiFP PAN, 2018. — ISBN: 978-83-60514-28-3. — S. 303–304. — Bibliogr. s. 304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Funkcjonalizowane materiały węglowe jako nośnik katalizatorów do $SCR NO_x$[Functionalised carbonaceous materials as a support of catalysts for $SCR NO_x$] / J. WOREK, A. BIAŁAS, C. CZOSNEK, K. ŚWIERCZEK // W: III Edycja Studenckiej Konferencji Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego [Dokument elektroniczny] : Kraków, 14 listopada 2020 r. : książka abstraktów / red. Piotr Pigoń, Karolina Owarzany, Aleksandra Kukiełka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków] : Sebastian Owarzany, [2020]. — S. 61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://skns.hoborskiego.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Ksiazka-Abstraktow-III-SKNS.pdf [2020-12-02]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25