Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Olkuski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6256-9628

ResearcherID: G-1026-2019

Scopus: 36103337000

PBN: 909975

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 136 publikacji Autora


1
 • Eksport polskiego węgla w latach 1995–2010Export of Polish hard coal in the period 1995–2010 / Tadeusz Olkuski // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2011 t. 14 z. 2, s. 305–315. — Bibliogr. s. 314, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Geneza, formy występowania i zawartość chloru w węglu kamiennymOrigin, forms of occurence and content of chlorine in hard coal / Wiesław Blaschke, Zbigniew Grudziński, Urszula Lorenz, Urszula Ozga-Blaschke, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Stala-Szlugaj // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2010 nr 77, s. 23–33. — Bibliogr. s. 32–33, Streszcz., Abstr.. — Tadeusz Olkuski – afiliacja: Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Koszty pozyskania węgla kamiennego w rozumieniu standardów Unii Europejskiej[Hard coal output costs according to European Union standards] / Wiesław Blaschke, Lidia Gawlik, Tadeusz OLKUSKI // W: Badania kosztów pozyskania węgla kamiennego i brunatnego w celu określenia optymalnej struktury paliwowej produkcji energii elektrycznej : praca zbiorowa / pod red. Lidii Gawlik ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 22–31. — T. Olkuski – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Międzynarodowy rynek węgla kamiennego energetycznego[International market of energetic hard coal] / Z. Grudziński, T. OLKUSKI // Wspólne Sprawy : biuletyn Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa ; ISSN 1231-8078. — 2010 nr 12, s. 10–13. — T. Olkuski – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości przeładunkowe portów polskich w aspekcie zwiększającego się importu węglaHandling capacity of Polish ports in aspect of growing coal import / Tadeusz OLKUSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 26–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Tadeusz Olkuski – afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Rozwój światowych rynków węgla koksowego i koksu metalurgicznegoDevelopment of the global markets of coking coal and coke / Urszula Ozga-Blaschke, Tadeusz OLKUSKI, Stanisław Blaschke // Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska ; ISSN 1640-6249. Seria: Inżynieria Środowiska. — 2007 nr 23, s. 321–337. — Bibliogr. s. 336, Streszcz., Abstr.. — T. Olkuski - brak afiliacji AGH. — VIII Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska = VIII National Polish scientific conference on: Complex and detailed problems of environmental engineering : Koszalin–Darłówko, [24–27 maja], 2007 / red. nauk. Tadeusz Piecuch ; Politechnika Koszalińska. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. — Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane PK, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ katastrofy w Fukushimie na światowy popyt na węgiel energetycznyThe impact of the Fukushima disaster on world steam coal demand / Urszula Lorenz, Urszula Ozga-Blaschke, Katarzyna Stala-Szlugaj, Zbigniew Grudziński, Tadeusz Olkuski // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 82, s. 57–70. — Bibliogr. s. 70. — Afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wpływ zawartości związków alkalicznych w węglu kamiennym na procesy jego użytkowaniaThe influence of alkalies content in hard coal on its utilisation processes / Wiesław Blaschke, Zbigniew Grudziński, Urszula Lorenz, Urszula Ozga-Blaschke, Tadeusz OLKUSKI, Katarzyna STALA-SZLUGAJ // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2009 nr 75, s. 35–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Występowanie fosforu w węglu kamiennymOccurrence of phosphorus in hard coal / Tadeusz OLKUSKI, Urszula Ozga-Blaschke, Katarzyna Stala-Szlugaj // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 1, s. 23–35. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja T. Olkuskiego: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

 • keywords: hard coal, phosphorus, phosphorus minerals, Upper Silesian Coal Bbasin

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zasoby węgla kamiennego – najpewniejsze źródło energiiHard coal resources – the most reliable energy source / Tadeusz Olkuski // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 7–8, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Afiliacja: Instytut GSMiE PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zmiana trendu w handlu polskim węglemNew trend in Polish coal trade / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 365–375. — Bibliogr. s. 374, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: