Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Olkuski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6256-9628

ResearcherID: G-1026-2019

Scopus: 36103337000

PBN: 909975

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1241074661
2019734
2018752
201712228
2016142165
2015826
20143111
2013514
20126123
201133
20105122
2009853
200882123
2007422
2006743
200510127
200481133
200333
20026222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12485354
2019761
20187241
201712102
201614410
2015871
201433
201355
2012651
2011321
2010541
200988
200888
200744
2006761
20051010
2004835
2003321
2002624
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1249331
2019743
2018752
201712102
201614104
2015871
2014321
201355
2012651
2011312
2010532
2009862
2008862
2007431
2006752
20051082
2004853
2003321
200266
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem12411113
201977
2018716
201712111
201614113
2015817
201433
2013532
201266
201133
201055
2009826
2008817
200744
200677
20051010
200488
2003312
200266
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1245074
2019752
2018734
201712102
20161468
2015862
2014321
201355
2012642
201133
2010532
2009835
2008835
200744
200677
20051010
200488
200333
200266
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1246955
2019752
2018734
201712102
20161477
2015862
2014321
201355
2012651
2011312
2010523
2009835
2008853
200744
2006725
20051055
2004835
200333
2002624

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza produkcji ciepła scentralizowanego w PolsceAnalysis of centralised heat production in Poland / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2004 t. 7 z. spec., s. 483–492. — Bibliogr. s. 492, Streszcz., Abstr.. — 25 lat konferencji 1979–2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej / red. nauk.: Roman Ney, Eugeniusz Mokrzycki ; PAN IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — Opis częśc. wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza produkcji węgla kamiennego i jego wykorzystanie w wytwarzaniu energii elektrycznej w PolsceAnalysis of the production of hard coal used for electric energy production in Poland / Tadeusz OLKUSKI. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2012. — 185 s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 174). — Bibliogr. s. 169–179, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-62922-02-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza stanu polskiej energetyki pod kątem możliwości odejścia od tradycyjnej struktury węglowejAnalysis of polishpower industry in the light of the traditional coal structure abandoning / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz Mokrzycki // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 15–24. — Bibliogr. s. 23–24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza trendów wydobycia węgla energetycznego u czołowych producentów na świecie oraz w PolsceTrend analysis of power coal ecstraction by world leading and Polish producers / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 2, s. 53–65. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel energetyczny, produkcja węgla, wydobycie węgla

  keywords: hard coal, steam coal, coal production, coal output

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis of the current state of the resource base of primary energy sources and the potential of renewable energy sources for the Polish energy sector / Tadeusz OLKUSKI // W: Selected aspects of sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : [VIII Krakow conference of young scientists : 26–28 September 2013]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Wydawnictwa AGH, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7464-783-0. — S. 9–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 22-24, Abstr.

 • keywords: coal, renewable energy, lignite, mining, energy production, sustainable energy development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Assessment of the impact of the implementation of air protection programs, anti-smog resolutions and the ”Clean Air” program on $CO_{2}$ emissionOszacowanie wpływu realizacji programów ochrony powietrza, uchwał antysmogowych oraz programu „Czyste Powietrze” na emisję $CO_{2}$ / Janusz ZYŚK, Tadeusz OLKUSKI, Krzysztof KOGUT, Adam SZURLEJ, Maciej Surówka // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 2, s. 133–153. — Bibliogr. s. 150–152, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-109817-40758?filename=Assessment%20of%20the%20impact.pdf

 • słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, CO2, smog, uchwały antysmogowe, Programy Ochrony Powietrza

  keywords: CO2, smog, residential sector, anti-smog resolutions, Air Protection Programs

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/109817

7
 • Badania ankietowe rozwoju technologicznego górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2020 rokuSurvey study of the technological development of hard coal mining in Poland until the year 2020 / Mariusz KUDEŁKO, Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz J. Sobczyk // Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — 2008 R. 128 nr 134–137, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bariery rozpoznania, nowoczesne technologie, potencjał wydobycia i analiza możliwości zagospodarowania gazu z łupków, a w szczególności w krajowym sektorze wytwarzania energii elektrycznej i przemyśle chemicznym[Recognition barriers, new technologies, potential of exploration and analysis of capabilities of shale gas development, particularly in the national power generation system and chemical industry] / Adam SZURLEJ, Tadeusz OLKUSKI, Andrzej P. SIKORA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 1, s. 5–11. — Bibliogr. s. 11. — Andrzej P. Sikora – dod. afiliacja Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o o., Warszawa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2015.1.1

9
 • Baza zasobowa surowców energetycznych w Polsce i potencjał do wykorzystania zasobów energii odnawialnejResources base of power raw materials in Poland and potential to use resources of renewable energy / Eugeniusz Mokrzycki, Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Tadeusz OLKUSKI // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Eupópskej Únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná, Slovak Republic, 09.–10. október 2008 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť, [et al.]. — [Slovak Republic] : SBS, [2008]. — ISBN: 978-80-969144-7-0. — S. 104–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Bezpieczeństwo surowcowe a projekt polityki energetycznej Polski do 2050 rokuResource security and a draft of the Polish energy policy until 2050 / Tadeusz OLKUSKI // W: Zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : nová surovinová politika – progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : Demänovská Dolina - Slovak Republic, 13–14 október 2014 = Conference proceedings from the international conference : the new mineral policy – progressive technologies in mining, geology and environment / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — Slovak Republik : [s. n.], [2014]. — ISBN: 978-80-970521-4-0. — S. 27–36. — Bibliogr. s. 35–36, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, gaz ziemny, bezpieczeństwo energetyczne, węgiel brunatny, energetyka jądrowa

  keywords: hard coal, natural gas, energy security, nuclear energy, brown coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budowa terminalu LNG gwarantem bezpieczeństwa energetycznego PolskiConstruction of LNG's terminal as a guarantee of energy security of Poland / Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ, Eugeniusz MOKRZYCKI // W: Baníctvo, geológia a životné prostredie na Slovensku a v Európskej únii : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 12. – 13. október 2006 = Mining, geology and environment in Slovakia and the European Union : conference proceedings from the international conference / zost. Mikuláš Beránek ; Slovenská banícka spoločnosť. — Banská Bystrica, Slovakia : SBS, 2006. — Opis częśc. wg okł.. — S. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakterystyka wytwarzania ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowychCharacteristic of heat generation in power plants and heat and power generation plants / Tadeusz OLKUSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 621–631. — Bibliogr. s. 630, Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processes / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // W: Twenty-first annual international Pittsburgh Coal Conference PCC 2004 [Dokument elektroniczny] : coal – energy and the environment : Osaka, Japan, September 13–17, 2004 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pittsburgh : University of Pittsburgh, 2004. — 1 dysk optyczny. — S. 1, Session 6–4. — Wymagania systemowe: Windows 95 ; napęd CD-ROM. — Tytuł z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji “Paper index”)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Coal preparation versus losses of chemical energy in combustion processesWzbogacanie węgla a straty energii chemicznej w procesach spalania / Lidia Gawlik, Tomasz MIROWSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, Adam SZURLEJ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2004 t. 20 z. 4, s. 81–88. — Bibliogr. s. 87, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Co dalej z terminalem LNG w Polsce?[What next with LNG terminal in Poland?] / Tadeusz OLKUSKI // W: Profesjonalne gazownictwo 2008 / red. nacz. Katarzyna Urbańczyk-Kogut. — Kraków : AKNET-PRess, [2008]. — S. 86–87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym?Will natural gas be competitive fuel? / Adam SZURLEJ, Mariusz Ruszel, Tadeusz OLKUSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2015 nr 5, s. 3–10. — Bibliogr. s. 9–10, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gaz ziemny, bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, ceny gazu, gaz skroplony

  keywords: gas prices, natural gas market, LNG, natural gas, energy security

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Czy zasoby węgla kamiennego i brunatnego jako podstawowe surowce kopalne zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju?The question of a coal and lignite resources as fundamental fossil materials are sufficient for preserve energy safety of the country / Tadeusz OLKUSKI // W: Energetyka węglowa i jądrowa : wybrane aspekty / red. nauk. Radosław Szczerbowski. — Poznań : Wydawca Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2017. — ISBN: 978-83-64541-23-0. — s. 48–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, zasoby, bezpieczeństwo energetyczne, węgiel brunatny

  keywords: hard coal, reserves, brown coal, energy safety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dominująca rola węgla w produkcji energii elektrycznej w PolsceDominant role of coal with respect to electric energy production in Poland / Tadeusz OLKUSKI // W: Nerastné suroviny a životné prostredie : zborník prednášok z miedzinárodnej konferencie = Mineral resources and environment : conference proceedings from the international conference : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 7–8. octóber 2010 / zostavil Mikuláš Beránek ; Slovenská Banícka Spološnosť, [et al.]. — [Slovakia] : SBS, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-970521-0-2. — S. 33–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dostawy ciepła scentralizowanego do użytków końcowychCentralised heat supply to final users / Tadeusz OLKUSKI // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2005 nr 1, s. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Eksport i wywóz polskiego węgla kamiennego do państw grupy wyszechradzkiejExport and expedition of polish hard coal into wyszechrad group countries / Tadeusz OLKUSKI, Eugeniusz MOKRZYCKI, Lidia Gawlik, Alicja Uliasz-Bocheńczyk // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 72–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Streszcz.. — T. Olkuski, E. Mokrzycki – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Electric power generation with use of various technologies and energy carriers with particular attention paid to pure coal technologiesWytwarzanie energii elektrycznej za pomocą różnych technologii i nośników energii ze szczególnym uwzględnieniem czystych technologii węglowych / Tadeusz OLKUSKI, Tomasz MIROWSKI, Adam SZURLEJ // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 205–206. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27–29 września 2012 roku : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Grupa Naukowa Pro Futuro. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — Opis wg CD-ROMu. — ISBN 978-83-62218-64-6. — S. 727–734. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 732–734, Streszcz., Abstr. — Tekst pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002, Cracow : plenary papers / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 241 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow : abstracts / eds. Wiesław Blaschke, [et al.], Eugeniusz MOKRZYCKI, Tadeusz OLKUSKI, [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI, 2002. — 209 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstractsEnergetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena DUDEK, Tadeusz OLKUSKI, Wojciech SUWAŁA, Bartłomiej LIS, Marcin PLUTA ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — 140 s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN: 978-83-911589-9-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Evaluation of the European Union-United States oil and petroleum-based fuels trade potential in the context of the negotiated TTIP agreement / Tadeusz OLKUSKI, Andrzej Sikora, Mateusz Piotr Sikora, Adam SZURLEJ // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 138

 • keywords: petroleum products, import, export, TTIP agreement, oil market

  cyfrowy identyfikator dokumentu: