Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Ney, prof. dr hab. inż.

emeryt

Faculty of Energy and Fuels
WEiP-kzre


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • [proceedings (ed.), 2004]
 • Tytuł25 lat konferencji 1979-2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej
  Autorzyred. nauk.: Roman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI ; PAN IGSMiE
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 590, [2] s.
2
 • [proceedings, 2004]
 • TytułAddress of the Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Institute : The role of energy from renewable sources in sustainable development of power industry
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoInternational geothermal days POLAND 2004 : International Summer School on Direct Application of Geothermal Energy : International course on Low-enthalpy geothermal resources – exploitation and development ; Technical field trip to the Podhale region ; International workshop on Geothermal energy resources in Central and Eastern European Countries: state-of-the-art and possibilities for development : Zakopane from 13 to 17. 09. 2004 : proceedings / eds. Beata Kepinska, Kiril Popovski ; UNESCO under the auspice of the Division of Earth Sciences [etc.]. — Skopje ; Krakow : ISS DAGE in Skopje (Macedonia) ; PAS Mineral and Energy Economy Research Institute in Krakow (Poland), 2004. — S. 10–16
3
 • [journal paper, 2002]
 • TytułAktualny stan wystarczalności zasobów oraz perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce
  AutorzyRoman NEY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 17–23
4
 • [chapter, 1990]
 • TytułAnaliza efektywności ekonomicznej pozyskania energii geotermalnej z utworów mezozoicznych na Niżu Polskim ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Uniejowa
  AutorzyRoman NEY, Tomasz KUŹNIAK, Waldemar Zdżyłowski
  ŹródłoAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — S. 266–272
5
 • [varia, 2000]
 • TytułAnaliza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim : umowa nr 9 T12B 021 13
  Autorzykier. projektu: Wojciech GÓRECKI ; aut.: Barbara CZOPEK, Anna FALKIEWICZ, Mirosław JANOWSKI, Mariusz JARZYŃSKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Barbara MASŁOWSKA-KUŚNIERZ ; współprac.: Barbara Bruszewska, Natalia Górecka, Roman NEY, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Jan SOBOŃ
  DetailsKraków : [s. n.], 2000. — 114, 74 s.
6
 • [chapter, 2001]
 • TytułBadania nad pozyskiwaniem energii geotermalnej
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoTematyka prac naukowo-badawczych realizowanych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk] w 15–letnim okresie : wydanie jubileuszowe z okazji 15–lecia działalności naukowej IGSMiE : praca zbiorowa / pod red. Janusza Dziewańskiego ; PAN. Kraków. IGSMiE. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2001. — S. 99–104
7
 • [proceedings, 2001]
 • TytułDylematy polskiej polityki energetycznej na początku XXI wieku
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoPaliwa i energia dziś i jutro – 2001 : konferencja naukowa : Kraków 12–13 czerwca 2001 / Wydział Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2001. — S. 59–76
8
 • [article, 2001]
 • TytułDziałalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2001
  AutorzyRoman NEY, Eugeniusz MOKRZYCKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2001 t. 57 nr 10, s. 1–5
9
 • [proceedings, 2006]
 • TytułDziałalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2006
  AutorzyEugeniusz MOKRZYCKI, Roman NEY
  ŹródłoWarsztaty Górnicze 2006 z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Rozwiązania inżynierskie i badania naukowe dla ograniczania zagrożeń naturalnych w górnictwie : Kraków – Tomaszowice, 12–14 czerwca 2006 / red. nauk. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 15–24
10
 • [journal paper, 2004]
 • TytułEfektywność wykorzystania energii – ważnym zadaniem polityki energetycznej
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2004 t. 7 z. spec., s. 11–24
11
 • [chapter, 2001]
 • TytułEnergetyka w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju
  AutorzyRoman NEY, Andrzej DURA
  ŹródłoZrównoważony rozwój w polityce i badaniach naukowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Artura Pawłowskiego, Marzeny R.  Dudzińskiej. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2001. — S. 17–34
12
 • [proceedings (ed.), 2003]
 • TytułEnergex'2002 : proceedings of the 9th international energy conference : Cracow, Poland, May 2002
  Autorzyred. Roman NEY, Lidia Gawlik ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE, 2003. — 119, [3] s.
13
 • [chapter, 1990]
 • TytułEnergia geotermalna jako aktualny problem polskiej energetyki
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — S. 31–48
14
 • [proceedings, 2002]
 • TytułEnergia odnawialna – moda czy konieczność
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoXVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — S. 165–173
15
 • [article, 1999]
 • TytułGaz ziemny w polskiej energetyce : (perspektywy i warunki)
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 1999 t. 73 nr 12, s. 440–448
16
 • [article, 2001]
 • TytułGaz ziemny w polskiej gospodarce a dywersyfikacja dostaw
  AutorzyRoman NEY, Jakub SIEMEK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2001 t. 57 nr 9, s. 23–26
17
 • [article, 1999]
 • TytułGaz ziemny w strukturze energetycznej Polski
  AutorzyRoman NEY, Józef Raczkowski, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 1999 R. 55 nr 12, s. 745–759
18
 • [article, 2001]
 • TytułGórnictwo złóż surowców płynnych - ropa naftowa, gaz ziemny, wody geotermalne; stan aktualny i perspektywy
  AutorzyRoman NEY, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK, Jerzy Stosur
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2001 t. 57 nr 12, s. 8–17
19
 • [proceedings, 1999]
 • TytułMiejsce gazu ziemnego w wykorzystaniu nośników energii w Polsce
  AutorzyRoman NEY, Józef Raczkowski, Stanisław RYCHLICKI, Jakub SIEMEK
  ŹródłoXXXV Zjazd Gazowników Polskich : Mikołajki 28 IX–1 X 1999 r. : zbiór referatów / Polskie Górnictwo i Gazownictwo S. A.. — Warszawa : PGG, 1999. — S. 27–37
20
 • [monograph, 2004]
 • TytułModel ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla : praca zbiorowa. T. 1, Bazy i prognozy gospodarki surowcami energetycznymi oraz strategie i kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego
  Autorzypod red. Jerzego Sablika ; [autorzy]: J. Sablik [et al.], R. NEY, W. SUWAŁA, A. SZURLEJ, T. MIROWSKI, K. S. SZTABA, Z. BLASCHKE, T. TUMIDAJSKI, E. MOKRZYCKI, J. PYSSA
  DetailsKatowice : Główny Instytut Górnictwa, 2004. — 138 s.
21
 • [book, 2002]
 • TytułModelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicy
  Autorzyred. nauk. Roman NEY ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Zakład Sozologii
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — 166 s.
22
 • [article, 2002]
 • TytułOcena zasobów surowców energetycznych Polski
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoGospodarka Paliwami i Energią. — 2002 R. 50 nr 3, s. 3–6
23
 • [chapter, 2001]
 • TytułOcena zasobów surowców energetycznych Polski
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoProblemy bezpieczeństwa energetycznego w Polsce / Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Polski Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT ds. Gospodarki Energetycznej. — Warszawa : [s. n.], 2001. — S. 7–16
24
 • [chapter, 2001]
 • TytułOchrona złóż i zasobów kopalin
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoPrzemiany środowiska naturalnego a ekorozwój / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2001. — S. 73–83
25
 • [article, 2000]
 • TytułPerspektywy energetyczne Polski w świetle tendencji światowych
  AutorzyRoman NEY
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2000 t. 3 z. 1, s. 5–25