Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Ney, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • 25 lat konferencji 1979-2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej
2
 • Address of the Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Institute
3
 • Aktualny stan wystarczalności zasobów oraz perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce
4
 • Analiza efektywności ekonomicznej pozyskania energii geotermalnej z utworów mezozoicznych na Niżu Polskim ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Uniejowa
5
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim
6
 • Badania nad pozyskiwaniem energii geotermalnej
7
 • Dylematy polskiej polityki energetycznej na początku XXI wieku
8
 • Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2001
9
 • Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2006
10
 • Efektywność wykorzystania energii – ważnym zadaniem polityki energetycznej
11
 • Energetyka w świetle wymogów zrównoważonego rozwoju
12
 • Energex'2002
13
 • Energia geotermalna jako aktualny problem polskiej energetyki
14
 • Energia odnawialna – moda czy konieczność
15
 • Gaz ziemny w polskiej energetyce
16
 • Gaz ziemny w polskiej gospodarce a dywersyfikacja dostaw
17
 • Gaz ziemny w strukturze energetycznej Polski
18
 • Górnictwo złóż surowców płynnych - ropa naftowa, gaz ziemny, wody geotermalne; stan aktualny i perspektywy
19
 • Miejsce gazu ziemnego w wykorzystaniu nośników energii w Polsce
20
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla
21
 • Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicy
22
 • Ocena zasobów surowców energetycznych Polski
23
 • Ocena zasobów surowców energetycznych Polski
24
 • Ochrona złóż i zasobów kopalin
25
 • Perspektywy energetyczne Polski w świetle tendencji światowych