Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Ney, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kzre, Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • 25 lat konferencji 1979-2004 z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej
2
 • Address of the Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Institute
3
 • Aktualny stan wystarczalności zasobów oraz perspektywy poszukiwań złóż węglowodorów w Polsce
4
 • Analiza efektywności ekonomicznej pozyskania energii geotermalnej z utworów mezozoicznych na Niżu Polskim ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Uniejowa
5
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim
6
 • Działalność naukowa Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w latach 1986–2006
7
 • Efektywność wykorzystania energii – ważnym zadaniem polityki energetycznej
8
 • Energex'2002
9
 • Energia geotermalna jako aktualny problem polskiej energetyki
10
 • Energia odnawialna – moda czy konieczność
11
 • Modelowe studium kompleksowego wykorzystania i ochrony surowców balneologicznych Krakowa i okolicy
12
 • Model ekologicznego i ekonomicznego prognozowania wydobycia i użytkowania czystego węgla
13
 • Ocena zasobów surowców energetycznych Polski
14
 • Surowce Mineralne Polski
15
 • Surowce skalne
16
 • Surowce skalne
17
 • Światowe zasoby surowców energetycznych – wnioski dla Polski
18
 • Uwarunkowania wykorzystania energii odnawialnej jako czynnika zrównoważonego rozwoju energetyki
19
 • Warsztaty górnicze 2002
20
 • Wstęp
21
 • XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii
22
 • Założenia strategii polskiej energetyki