Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Rozwadowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7024-114X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55918462000

PBN: 5e70922c878c28a04739127a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułAdsorpcyjne oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem pyłu koksowego
  AutorzyP. BURMISTRZ, A. ROZWADOWSKI
  ŹródłoDocumenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — S. 21–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Koksochemicznym Huty im. Tadeusza Sendzimira
  AutorzyZbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Zbigniew Figiel, Ryszard Opyrchał
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 2, s. 58–63
 • słowa kluczowe: zakład koksochemiczny, oczyszczalnia biologiczna ścieków

  keywords: biological treatment, coking chemical plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksu
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA
  ŹródłoKarbo. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, wytrzymałość, ciśnienie koksowania, reaktywność koksu

  keywords: pyrolysis, bituminous coal, coking pressure, coke reactivity, coke strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną węgli koksowych różniących się uziarnieniem oraz mieszanek tych węgli z dodatkami schudzającymi
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 107–121
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, ciśnienie koksowania

  keywords: coal, pyrolysis, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania ciśnienia koksowania wybranych węgli
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoKarbo. — 2005 R. 50 nr 1, s. 24–30
 • słowa kluczowe: węgiel, karbonizacja, ciśnienie koksowania

  keywords: coal, carbonization, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wyników
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2013 t. 16 z. 3, s. 273–285
 • słowa kluczowe: rtęć, węgiel, wyniki badań

  keywords: coal, mercury, results of examinations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego
  AutorzyAleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 6, s. 171–175
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, piroliza, koks opałowy

  keywords: pyrolysis, brown coal, domestic coke, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułBadanie składu chemicznego popiołów z węgla i biomasy w aspekcie ich wykorzystania jako nawozu mineralnego oraz zawartości pierwiastków ekotoksycznych
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2022 nr 7, s. 348–355
 • słowa kluczowe: węgiel, biomasa, popiół, pierwiastki ekotoksyczne, nawóz mineralny

  keywords: biomass, coal, ash, ecotoxic elements, mineral fertilizer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatów
  AutorzyZbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoKarbo. — 2007 R. 52 nr 1, s. 34–39
 • słowa kluczowe: koks, podsuszanie, reaktywność koksu, mieszanka węglowa, wytrzymałość koksu

  keywords: drying, coke reactivity, coal blend, mechanical properties of coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułCiśnienie generowane w czasie pirolizy przez uplastycznione złoże węgla jako kompleksowy wskaźnik jego potencjału koksotwórczego
  AutorzyP. BURMISTRZ, K. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoDocumenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — S. 29–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
16
 • [referat, 2002]
 • TytułExamination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisation
  AutorzyA. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA
  Źródło29. Mezinárodní koksárenská konference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 80–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułIdentyfikacja czynników wpływających na migrację uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej w aspekcie wielkości generowanego ciśnienia rozprężania
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoKarbo. — 2004 R. 49 nr 3, s. 131–134
 • słowa kluczowe: węgiel, karbonizacja, ciśnienie rozprężania, migracja masy plastycznej

  keywords: coal, carbonization, coking pressure, migration of a plasticized coal matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKoks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalne
  AutorzyAleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Krystyna Kubica, Lucjan Pawlak
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 9, s. 256–261
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, spalanie, wytrzymałość, koks, emisja

  keywords: mechanical properties, combustion, brown coal, emission, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocy
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Zbigniew Tałach
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2014 t. 88 nr 1, s. 42–45
 • słowa kluczowe: spalanie, kondensacja ze spalin, kotły kondensyjne, kondensaty wodne

  keywords: condensation from flue gas, condensation boilers, firing, water condensates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułLaboratory method for examination of coking pressure generated by the coal plastic layer
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Grażyna Winnicka
  ŹródłoProceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — S. 15–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMetodyka doboru składników kompozytowych paliw stałych dla celów zgazowania
  AutorzyTomasz DZIK, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2012 t. 15 z. 3, s. 169–180
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułMożliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
  AutorzyT. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — S. 25–34
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, ograniczenie zawartości rtęci

  keywords: mercury, mercury content reduction, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
  AutorzyT. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: