Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Rozwadowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7024-114X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55918462000

PBN: 5e70922c878c28a04739127a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułAdsorpcyjne oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem pyłu koksowego
  AutorzyP. BURMISTRZ, A. ROZWADOWSKI
  ŹródłoDocumenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — S. 21–27
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułAnaliza możliwości poprawy efektywności pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Koksochemicznym Huty im. Tadeusza Sendzimira
  AutorzyZbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Zbigniew Figiel, Ryszard Opyrchał
  ŹródłoKarbo. — 2000 R. 45 nr 2, s. 58–63
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksu
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA
  ŹródłoKarbo. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną węgli koksowych różniących się uziarnieniem oraz mieszanek tych węgli z dodatkami schudzającymi
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 2/1, s. 107–121
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania ciśnienia koksowania wybranych węgli
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoKarbo. — 2005 R. 50 nr 1, s. 24–30
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBadania kinetyki zgazowania węgla kamiennego parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia
  AutorzyStanisław PORADA, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2014 t. 93 nr 3, s. 384–387
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wyników
  AutorzyTadeusz DZIOK, Andrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2013 t. 16 z. 3, s. 273–285
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego
  AutorzyAleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 6, s. 171–175
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułBadanie składu chemicznego popiołów z węgla i biomasy w aspekcie ich wykorzystania jako nawozu mineralnego oraz zawartości pierwiastków ekotoksycznych
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2022 nr 7, s. 348–355
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatów
  AutorzyZbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoKarbo. — 2007 R. 52 nr 1, s. 34–39
12
 • [referat, 2011]
 • TytułCiśnienie generowane w czasie pirolizy przez uplastycznione złoże węgla jako kompleksowy wskaźnik jego potencjału koksotwórczego
  AutorzyP. BURMISTRZ, K. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoDocumenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — S. 29–36
13
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEkonomika procesu spalania : temperatura zapłonu karbonizatów węglowych
  AutorzyAleksander KARCZ, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoNafta & Gaz Biznes. — 2003 nr 6, s. 77–79
16
 • [referat, 2002]
 • TytułExamination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisation
  AutorzyA. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA
  Źródło29. Mezinárodní koksárenská konference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 80–89
17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułIdentyfikacja czynników wpływających na migrację uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej w aspekcie wielkości generowanego ciśnienia rozprężania
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoKarbo. — 2004 R. 49 nr 3, s. 131–134
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKoks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalne
  AutorzyAleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Krystyna Kubica, Lucjan Pawlak
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 9, s. 256–261
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocy
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Zbigniew Tałach
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2014 t. 88 nr 1, s. 42–45
21
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułLaboratory method for examination of coking pressure generated by the coal plastic layer
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Grażyna Winnicka
  ŹródłoProceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — S. 15–23
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułMechanism of coking pressure generation in the light of the results of laboratory tests
  AutorzyAndrzej STRUGAŁA, Andrzej ROZWADOWSKI, Tadeusz DZIOK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 15 iss. 6 art. no. 2044, s. 1-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/6/2044/pdf
23
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMetodyka doboru składników kompozytowych paliw stałych dla celów zgazowania
  AutorzyTomasz DZIK, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2012 t. 15 z. 3, s. 169–180
24
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułMożliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
  AutorzyT. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — S. 25–34
25
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
  AutorzyT. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 5