Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Rozwadowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7024-114X orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55918462000

PBN: 5e70922c878c28a04739127a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem pyłu koksowego
2
 • Analiza możliwości poprawy efektywności pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Zakładzie Koksochemicznym Huty im. Tadeusza Sendzimira
3
 • Analiza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksu
4
 • Badania ciśnienia generowanego przez warstwę plastyczną węgli koksowych różniących się uziarnieniem oraz mieszanek tych węgli z dodatkami schudzającymi
5
 • Badania ciśnienia generowanego w czasie pirolizy przez warstwę plastyczną węgli o różnych właściwościach koksotwórczych
6
 • Badania ciśnienia koksowania wybranych węgli
7
 • Badania kinetyki zgazowania węgla kamiennego parą wodną w warunkach podwyższonego ciśnienia
8
 • Badania zawartości rtęci w węglu – uwagi dotyczące sposobu prezentacji wyników
9
 • Badanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego
10
 • Badanie składu chemicznego popiołów z węgla i biomasy w aspekcie ich wykorzystania jako nawozu mineralnego oraz zawartości pierwiastków ekotoksycznych
11
 • Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatów
12
 • Ciśnienie generowane w czasie pirolizy przez uplastycznione złoże węgla jako kompleksowy wskaźnik jego potencjału koksotwórczego
13
 • Ciśnienie koksowania mieszanek węglowych przygotowanych z komponentów wyraźnie różniących się właściwościami reologicznymi masy plastycznej podczas pirolizy
14
15
 • Ekonomika procesu spalania
16
 • Examination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisation
17
18
 • Identyfikacja czynników wpływających na migrację uplastycznionej substancji węglowej poza obszar warstwy plastycznej w aspekcie wielkości generowanego ciśnienia rozprężania
19
 • Koks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalne
20
 • Kondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocy
21
 • Laboratory method for examination of coking pressure generated by the coal plastic layer
22
 • Mechanism of coking pressure generation in the light of the results of laboratory tests
23
 • Metodyka doboru składników kompozytowych paliw stałych dla celów zgazowania
24
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
25
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym