Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Karcz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701719737

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza możliwości kształtowania jakości koksu przeznaczonego dla procesu wielkopiecowego
  AutorzyAleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoXII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — S. 8–11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza porównawcza produkcji wodoru i związanej z nią emisji ${CO_{2}}$ przy zgazowaniu węgla kamiennego w reaktorach Shell oraz Texaco
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Tomasz Chmielniak, Aleksander KARCZ, Marek Ściążko
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2010 t. 13 z. 2, s. 63–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowni
  AutorzyAleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego
  AutorzyAleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 6, s. 171–175
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, piroliza, koks opałowy

  keywords: hard coal, pyrolysis, brown coal, domestic coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułCharakterystyka jakości pyłów koksowych powstających w procesie suchego chłodzenia koksu oraz kierunki ich wykorzystania
  AutorzyAleksander KARCZ
  ŹródłoKarbo. — 2004 R. 49 nr 4, s. 219–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2010]
 • Tytuł$CO_{2}$ load in the process of hydrogen production by coal gasification
  AutorzyA. KARCZ, M. Sciazko, A. STRUGAŁA, T. Chmielniak
  ŹródłoIFC2010 [Dokument elektroniczny] : 4th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies : Dresden/Saxony, Germany 3textsuperscript{rd} to 6textsuperscript{th} May 2010 / TU Bergakademie Freiberg. Department of Energy Process Engineering and Chemical Engineering. — Freiberg : TU Bergakademie Freiberg, 2010. — 14 k.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2004]
 • TytułCorrelation between the expansion pressure determined under laboratory conditions and selected indices describing the coking properties of coals from the Upper Silesian Coal Basin : [summ.]
  AutorzyAleksander KARCZ, Grażyna Winnicka
  Źródło30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 93–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2004]
 • TytułEffect of small coal grains on coking process : [summ.]
  AutorzyAleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Marek Sciazko
  Źródło30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 39–42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2006]
 • TytułEnergochemiczne przetwórstwo węgla – szansa dla górnictwa węglowego?
  AutorzyAleksander KARCZ, Marek Ściążko
  ŹródłoMateriały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — S. 67–76
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2009]
 • TytułEvaluation of $CO_{2}$ emission in the process of hydrogen production through coal gasification
  AutorzyT. Chmielniak, A. KARCZ, A. STRUGAŁA, M. Ściążko
  ŹródłoFuel cells and hydrogen technologies : second Polish forum : 7–10.09.2009 Kocierz, Poland : book of abstracts / PSWiOP Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, AGH. — [S. l.: s. n.], [2009]. — S. O14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2002]
 • TytułExamination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisation
  AutorzyA. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA
  Źródło29. Mezinárodní koksárenská konference = 29textsuperscript{th} International cokemaking conference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 80–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGaz koksowniczy jako surowiec do produkcji wodoru
  AutorzyAleksander KARCZ
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2009 t. 12 z. 1, s. 111–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułImpact of the drying process on coking properties of coal charge and strength after reaction of produced coke and its reactivity
  AutorzyZbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ
  ŹródłoProceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — S. 32–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKierunki modernizacji procesu suchego chłodzenia koksu
  AutorzyAleksander KARCZ
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2003 t. 19 z. 3, s. 23–33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKierunki technologiczne rozwoju koksownictwa
  AutorzyMarek Ściążko, Aleksander KARCZ
  ŹródłoKarbo. — 2011 R. 56 nr 4, s. 228–237
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKoks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalne
  AutorzyAleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Krystyna Kubica, Lucjan Pawlak
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 9, s. 256–261
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2002]
 • TytułMechanism of internal pressure build-up within the heated coal grain
  AutorzyM. Ściążko, A. KARCZ
  Źródło29. Mezinárodní koksárenská konference = 29textsuperscript{th} International cokemaking conference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 66–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułMechanism of internal pressure development within the heated coal grain
  AutorzyMarek Sciążko, Aleksander KARCZ
  ŹródłoPolish Journal of Chemical Technology. — 2003 vol. 5 no. 3, s. 7–9
 • słowa kluczowe: napięcie, rozwój napięcia, wewnętrzny rozwój napięcia, ogrzewanie kryształów węgla

  keywords: internal pressure development, heated coal grain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMożliwości ograniczenia zawartości alkaliów i chloru w koksie wielkopiecowym
  AutorzyAleksander KARCZ
  ŹródłoKarbo. — 2002 R. 47 nr 10, s. 287–291
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2002]
 • TytułOcena stanu polskiego przemysłu koksowniczego w świetle integracji Polski z Unią Europejską
  AutorzyAleksander Sobolewski, Aleksander KARCZ
  ŹródłoXVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — S. 131–141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOszacowanie emisji $CO_{2}$ związanej z wydobyciem, wzbogacaniem i transportem węgli – potencjalnych surowców dla procesów wytwarzania wodoru
  AutorzyAleksander KARCZ, Piotr BURMISTRZ, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2009 t. 12 z. 1, s. 93–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25