Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Karcz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701719737

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem491614262
201411
201122
20103111
2009615
20085311
200711
2006211
200544
200491152
20037151
2002963
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem493982
201411
201122
2010321
2009651
2008541
200711
200622
2005431
2004972
2003761
2002972
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem49427
201411
201122
2010321
200966
2008541
200711
200622
200544
2004972
200377
2002972
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem49445
201411
201122
201033
200966
2008514
200711
200622
2005413
200499
2003716
200299
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem491534
201411
201122
2010321
2009642
200855
200711
200622
200544
200499
200377
200299
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem492425
201411
201122
2010321
2009642
200855
200711
200622
200544
2004927
2003734
2002918

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza możliwości kształtowania jakości koksu przeznaczonego dla procesu wielkopiecowegoAn analysis of the possibilities of quality improvement of blast-furnace coke / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // W: XII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia). — ISBN10: 8387745421. — S. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza porównawcza produkcji wodoru i związanej z nią emisji ${CO_{2}}$ przy zgazowaniu węgla kamiennego w reaktorach Shell oraz TexacoComparative analysis of hydrogen production and related ${CO_{2}}$ emission during hard coal gasification in Shell and Texaco technologies / Piotr BURMISTRZ, Tomasz Chmielniak, Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 63–75. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnegoThe pyrolysis examinations for blends of bituminous coal and soft brown coal / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 6, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, piroliza, koks opałowy

  keywords: hard coal, pyrolysis, brown coal, domestic coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatówInvestigation of the impact of coal blends drying on mechanical properties and reactivity of the produced chars / Zbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka jakości pyłów koksowych powstających w procesie suchego chłodzenia koksu oraz kierunki ich wykorzystaniaCharacteristics and prospective utilization of coke dust originated from dry-quenching of coke / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 4, s. 219–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • $CO_{2}$ load in the process of hydrogen production by coal gasification / A. KARCZ, M. Sciazko, A. STRUGAŁA, T. Chmielniak // W: IFC2010 [Dokument elektroniczny] : 4th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies : Dresden/Saxony, Germany 3\textsuperscript{rd} to 6\textsuperscript{th} May 2010 / TU Bergakademie Freiberg. Department of Energy Process Engineering and Chemical Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Freiberg : TU Bergakademie Freiberg, 2010. — 14 k.. — Tryb dostępu: http://www.gasification-freiberg.org/PortalData/1/Resources/documents/paper/07-1-Sciazko.pdf [2011-04-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Correlation between the expansion pressure determined under laboratory conditions and selected indices describing the coking properties of coals from the Upper Silesian Coal Basin : [summ.]Závislost mezi rozpínavým tlakem stanoveným v laboratorních podmínkách a vybranými koksovacími vlastnostmi uhlí z Hornoslezské uhelné pánve / Aleksander KARCZ, Grażyna Winnicka // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] = 30th International cokemaking conference / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 93–96. — Tekst eng.-che.. — Pełny tekst W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Acrobat Reder 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect of small coal grains on coking process : [summ.]Vliv jemných podílů uhlí na koksovací proces / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Marek Sciazko // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] = 30th International cokemaking conference / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 39–42. — Tekst eng.-che. — CD-ROM nie zawiera pełnego tekstu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ekonomika procesu spalania : temperatura zapłonu karbonizatów węglowychEfficiency of the combustion process : temperature of carbonization / Aleksander KARCZ, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA, Andrzej ROZWADOWSKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6, s. 77–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Energochemiczne przetwórstwo węgla – szansa dla górnictwa węglowego?Energo-chemical coal processing – a challenge for mining industry? / Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 67–76. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Evaluation of $CO_{2}$ emission in the process of hydrogen production through coal gasification / T. Chmielniak, A. KARCZ, A. STRUGAŁA, M. Ściążko // W: Fuel cells and hydrogen technologies : second Polish forum : 7–10.09.2009 Kocierz, Poland : book of abstracts / PSWiOP Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, AGH. — [S. l.: s. n.], [2009]. — S. O14. — Bibliogr. s. O14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Examination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisationVýzkum rozpínavého tlaku vznikajícího při koksování uhelné vsázky / A. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA // W: 29. Mezinárodní koksárenská konference = 29\textsuperscript{th} International cokemaking conference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 80–89. — Bibliogr. s. 84, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gaz koksowniczy jako surowiec do produkcji wodoruCoke oven gas as raw material for hydrogen production / Aleksander KARCZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 1, s. 111–117. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Impact of the drying process on coking properties of coal charge and strength after reaction of produced coke and its reactivity / Zbigniew BĘBENEK, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ // W: Proceedings of the Faculty of Fuels and Energy, AGH University of Science and Technology in Krakow and Department of Chemistry and Technology of Fuels, VŠB – Technical University of Ostrava [Dokument elektroniczny] / eds. Miroslav Kaloč, Pavla Ličáková ; Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-248-1939-6. — S. 32–43. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kierunki modernizacji procesu suchego chłodzenia koksuRecent trends in the development of the coke dry quenching technology / Aleksander KARCZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2003 t. 19 z. 3, s. 23–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kierunki technologiczne rozwoju koksownictwaDirections of coking technology development / Marek Ściążko, Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2011 R. 56 nr 4, s. 228–237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koks opałowy z węgla gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnego jako potencjalne paliwo komunalneCoke produced from blends of high volatile bituminous coal and soft brown coal as a prospective domestic fuel / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI, Krystyna Kubica, Lucjan Pawlak // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 9, s. 256–261. — Bibliogr. s. 261, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Mechanism of internal pressure build-up within the heated coal grainMechanismus vzniku vnitřního tlaku při záhřevu uhelného zrna / M. Ściążko, A. KARCZ // W: 29. Mezinárodní koksárenská konference = 29\textsuperscript{th} International cokemaking conference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 66–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mechanism of internal pressure development within the heated coal grain / Marek Sciążko, Aleksander KARCZ // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2003 vol. 5 no. 3, s. 7–9. — Bibliogr. s. 9

 • słowa kluczowe: napięcie, rozwój napięcia, wewnętrzny rozwój napięcia, ogrzewanie kryształów węgla

  keywords: internal pressure development, heated coal grain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Możliwości ograniczenia zawartości alkaliów i chloru w koksie wielkopiecowymThe possibilities of reducing the alkalis and chlorine content in blast furnace coke / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 10, s. 287–291. — Bibliogr. s. 291, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena stanu polskiego przemysłu koksowniczego w świetle integracji Polski z Unią EuropejskąEvaluation of Polish cokemaking in the light of integration Poland into EU / Aleksander Sobolewski, Aleksander KARCZ // W: XVI [Szesnasta] konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski : Zakopane, 6–9 października 2002 r. / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2002. — (Seria: Sympozja i Konferencje ; nr 57). — Opis częśc. wg okł. — S. 131–141. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Oszacowanie emisji $CO_{2}$ związanej z wydobyciem, wzbogacaniem i transportem węgli – potencjalnych surowców dla procesów wytwarzania wodoruEvaluation of $CO_{2}$ emission connected with mining, preparation and transport of coal – a potential raw material for hydrogen production / Aleksander KARCZ, Piotr BURMISTRZ, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 1, s. 93–110. — Bibliogr. s. 108–109, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25