Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Motak, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6769-2895

ResearcherID: F-9776-2016

Scopus: 6507050007

PBN: 909973

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 267, z ogólnej liczby 269 publikacji Autora


1
 • [przegląd , 2017]
 • TytułA short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Maria Elena Galvez, Patrick Da Costa
  ŹródłoCatalysts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 7 iss. 1, art. no. 32, s. 1–25
 • keywords: carbon dioxide, nickel, hydrotalcites, dry reforming of methane, layered double hydroxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/catal7010032

2
 • [referat, 2016]
 • TytułA1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$
  AutorzyD. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK
  Źródło13textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — S. 147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2013]
 • TytułAcid-activated, Al-pillared vermiculite as a catalyst for dimethyl ether synthesis from methanol
  AutorzyR. DĘBEK, M. F. Gomes Ribeiro, A. Fernandes, M. MOTAK
  ŹródłoXLV OKK : XLV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 13–15.03.2013, Kraków / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Fundacja Pro Kataliza, Polski Klub Katalizy, Komitet Chemii PAN. — Kraków : IK i FP PAN, 2013. — S. 69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2012]
 • TytułAcid-activated layered clays as catalysts for CO oxidation
  AutorzyJacek Figiel, Małgorzata Adamowska, Patrick da Costa, Monika MOTAK
  ŹródłoCatalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies : 5textsuperscript{th} international annual meeting 2012 : Kazimierz Dolny, 10-12 September 2012 : proceedings / eds. P. Da Costa, C. Dujardin, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI). — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials Polish Academy of Sciences, 2012. — S. 83–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2005]
 • TytułAdsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons
  AutorzyG. S. Szymański, M. MOTAK, T. GRZYBEK
  ŹródłoAPAC 2005 : international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 21–24 September 2005 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. G. Djéga-Mariadassou, [et al.]. — Gliwice : Polish Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, 2005. — S. 145–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2020]
 • TytułAktuelle Trends in Studien zur chemischen Verarbeitung von $CO_2$
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoDBFZ Jahrestagung 2020 [Dokument elektroniczny] : Bioenergie zwischen Klimapaket und Bioökonomiestrategie : 16./17. September 2020, Leipzig : DBFZ, 2020. — Leipzig : DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH, 2020. — S. 146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2019]
 • TytułAktywacja popiołów lotnych
  AutorzyGabriela Radwańska, Natalia CZUMA, Katarzyna ZARĘBSKA, Paweł BARAN, Monika MOTAK
  ŹródłoPotencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów [Dokument elektroniczny] : 43. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 30 maja 2019 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 221–223
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2019]
 • TytułAktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią jako efektywne katalizatory procesu $NH_{3}-SCR$
  AutorzyAgnieszka SZYMASZEK, Gabriela Polak, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoFGF : Fizykochemia Granic Faz – metody instrumentalne : [Lublin, 13–17 maja 2019] : abstrakty / red. Witold Zawadzki, Małgorzata Wiśniewska, Agnieszka Nosal-Wiercińska. — Lublin : [s. n.], 2019. — S. 79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych
  AutorzyMagdalena GAZDA-GRZYWACZ, Piotr BURMISTRZ, Paweł BARAN, Monika MOTAK, Katarzyna CZERW, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoSorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — S. 37–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2009]
 • TytułApplication of modified layered aluminosilicates in catalytic reduction of nitric oxides by ethanol
  AutorzyMonika MOTAK, Maya Boutros, Patrick Da Costa
  ŹródłoCatalysis for environment: depollution, renewable energy and clean fuels : 3textsuperscript{th} international annual meeting 2009 : Zakopane, 9–12 September 2009 : proceedings / eds. P. Da Costa, G. Djéga-Mariadassou, A. Krztoń ; International Group of Research (GDRI) Austria, Brazil, France, Italy, The Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Vietnam. — Zabrze : Polish Academy of Sciences. Centre of Polymer and Carbon Materials, 2009. — S. 9–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2010]
 • TytułApplication of modified pillared aluminosilicates for sewage purification
  AutorzyMonika MOTAK, Izabela Hnat
  ŹródłoAPAC 2010 : 2textsuperscript{nd} international symposium on Air Pollution Abatement Catalysis : 8–11 September 2010 Cracow, Poland : book of extended abstracts / eds. P. Da Costa [et al.]. — Zabrze : Centre of Polymer and Carbon Materials. Polish Academy of Sciences Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. — S. 389–391
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania aktywności układów $Ni/CeZrO_{2}$ w reakcji katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem
  AutorzyMonika Radlik, Radosław DĘBEK, Monika MOTAK, Aleksandra Kurowska, Andrzej Krztoń, Wincenty Turek
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 271
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania katalizatorów niklowych na nośniku cerowo-cyrkonowym w selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem
  AutorzyM. Radlik, Z. Karpiński, R. Rybakiewicz, K. Matus, M. MOTAK, W. Turek
  ŹródłoXLIX OKK : XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 15-17.03.2017 Kraków / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2017. — S. 139-140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM
  AutorzyM. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN
  ŹródłoXLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016. — S. 338–339
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania skuteczności regeneracji modyfikowanych węgli aktywnych – katalizatorów w reakcji $SCR-NH_{3}$
  AutorzyB. SAMOJEDEN, M. MOTAK
  ŹródłoChemik : nauka-technika-rynek. — 2012 nr 7 suppl., s. 462
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowym
  AutorzyTeresa GRZYBEK, Monika MOTAK, Mieczysław ŻYŁA
  ŹródłoChemia i Inżynieria Ekologiczna. — 2002 t. 9 nr 5–6, s. 585–588
 • słowa kluczowe: sorpcja, montmorillonit, depozyt węglowy

  keywords: montmorillonite, sorption, carbonaceous deposits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadanie struktury montmorillonitu podpieranego związkami $Zr$ i promowanego depozytem węglowym
  AutorzyMonika MOTAK, Teresa GRZYBEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 473–478
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel
  AutorzyRadosław DĘBEK, Monika MOTAK, Maria Elena Galvez, Patric da Costa, Dominik WIERZBICKI
  ŹródłoPolska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — S. 62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2016]
 • TytułBentonites and vermiculites modified with iron or silver as catalysts for VOC oxidation
  AutorzyA. Basiura, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, P. da Costa
  ŹródłoXV Ukrainian-Polish symposium ; 2textsuperscript{nd} NANOBIOMAT conference : Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications ; Nanostructured biocompatible/bioactive materials : Lviv, Ukraine, September 12–15, 2016 : proceedings / sci. eds. M. T. Kartel, Yu. I. Tarasevich, V. V. Brei. — [Lviv] : L'vìvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Ivana Franka, cop. 2016. — S. 4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2004]
 • TytułBudowa nanokompozytów mineralno - węglowych na bazie montmorylonitu podpieranego akwahydroksokationami cyrkonu
  AutorzyM. MOTAK, T. GRZYBEK
  ŹródłoMateriały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 17–19 marca 2004 / Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — [Kraków : IKiFP PAN], [2004]. — S. 303
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2003]
 • TytułBudowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych : [abstrakt]
  AutorzyT. GRZYBEK, A. KRZYŻANOWSKI, M. MOTAK
  ŹródłoMateriały XXXV Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego OKK : Kraków, 2–4 kwietnia 2003 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN. Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2003. — S. 154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2020]
 • TytułCarbon nanotubes modified with Fe, Mn and Ce as SCR catalysts
  AutorzyJoanna BUREK, Anna DUDEK, Marzia FAEDDA, Bogdan SAMOJEDEN, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 113
 • keywords: iron, manganese, cerium, selective catalytic reduction of NOx

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2018]
 • TytułCarbon supported cerium-copper catalysts for low-temperature removal of NOx from stationary sources of emission
  AutorzyMarwa SAAD, Anna BIAŁAS, Cezary CZOSNEK, Monika MOTAK
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 121
 • keywords: functionalised carbon, cerium-copper catalysts, NO SCR with ammonia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25