Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Motak, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6769-2895

ResearcherID: F-9776-2016

Scopus: 6507050007

PBN: 909973

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 267, z ogólnej liczby 269 publikacji Autora


1
 • A short review on the catalytic activity of Hydrotalcite-derived materials for dry reforming of methane
2
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$
3
 • Acid-activated, Al-pillared vermiculite as a catalyst for dimethyl ether synthesis from methanol
4
 • Acid-activated layered clays as catalysts for CO oxidation
5
 • Activated carbon as a support of catalysts for the removal of nitrogen oxides
6
 • Adsorption of sulphur dioxide on modified activated carbons
7
 • Aktuelle Trends in Studien zur chemischen Verarbeitung von $CO_2$
8
 • Aktywacja popiołów lotnych
9
 • Aktywowane kwasowo i interkalowane wermikulity modyfikowane żelazem, kobaltem i miedzią jako efektywne katalizatory procesu $NH_{3}-SCR$
10
 • Analiza emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji węgli aktywnych w warunkach krajowych
11
 • Application of modified layered aluminosilicates in catalytic reduction of nitric oxides by ethanol
12
 • Application of modified pillared aluminosilicates for sewage purification
13
 • Badania aktywności układów $Ni/CeZrO_{2}$ w reakcji katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem
14
 • Badania katalizatorów niklowych na nośniku cerowo-cyrkonowym w selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem
15
 • Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM
16
 • Badania skuteczności regeneracji modyfikowanych węgli aktywnych – katalizatorów w reakcji $SCR-NH_{3}$
17
 • Badania teksturalne i sorpcyjne montmorillonitu modyfikowanego depozytem węglowym
18
 • Badanie struktury montmorillonitu podpieranego związkami $Zr$ i promowanego depozytem węglowym
19
 • Badanie właściwości zasadowych materiałów pochodzenia hydrotalkitowego zawierających nikiel
20
 • Bentonites and vermiculites modified with iron or silver as catalysts for VOC oxidation
21
 • Budowa nanokompozytów mineralno - węglowych na bazie montmorylonitu podpieranego akwahydroksokationami cyrkonu
22
 • Budowa nanokompozytów mineralno-węglowych w świetle badań adsorpcyjnych
23
 • Carbon nanotubes modified with Fe, Mn and Ce as SCR catalysts
24
 • Carbon supported cerium-copper catalysts for low-temperature removal of NOx from stationary sources of emission
25
 • Catalytic activity of hydrotalcite-derived catalysts in the dry reforming of methane: on the effect of Ce promotion and feed gas composition