Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Hołda, dr

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Activation of coal with plasma
2
 • Adsorbate-adsorbate interactions in a hard coal – heptane, heptene-1 system
3
 • Aktywacja powierzchni węgli za pomocą plazmy niskotemperaturowej
4
 • Badania entalpii sorpcji wybranych węglowodorów na węglach kamiennych metodą izosteryczną
5
 • Badania izoterm sorpcji $CO_{2}$ i $CH_{4}$ przy podwyższonych ciśnieniach
6
 • Badania izoterm sorpcji heptanu i 1-heptenu na węglu kamiennym
7
 • Badania sorpcji $CO_{2}$ oraz wybranych węglowodorów na węglach kamiennych
8
 • Badania sorpcji i desorpcji ditlenku węgla na węglu kamiennym metodą izosteryczną
9
 • Badania układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji $CO_{2}$
10
 • Badania właściwości sorpcyjnych materiałów węglowych poddanych działaniu plazmy niskotemperaturowej
11
 • Badania zawartości metanu w węglach brunatnych
12
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
13
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
14
 • Desorpcja mieszaniny gazów $(CH_{4}+CO_{2})$ na węglach kamiennych
15
 • Desorption of methane from selected lignite coals in the aspect of processes of gas liberation from coal
16
 • Działanie plazmy niskotemperaturowej na powierzchnię materiałów węglowych
17
 • Energetyka desorpcji metanu z węgli kamiennych
18
 • Estimation of the hard coals sorption capacity at different temperature and pressure
19
 • Expansion and contraction of coal at various metamorphism under influence of $CH_{4}$ and mixture $CH_{4}$ and $CO_{2}$ sorption/desorption process
20
 • Hard coals of different ranks in sorption/desorption $CO_{2}+CH_{4}$ processes
21
 • Investigation of $CO_{2}$-rocks system in aspect of carbon dioxide geological sequestration
22
 • Investigations of sorption properties of coal materials treatment by nonthermal plasma
23
 • Isosteric heats of methane sorption on hard coals of different ranks at elevated pressures
24
 • Izosteryczne entalpie sorpcji heptanu i heptenu-1 na węglach kamiennych
25
 • Ocena możliwości sorpcyjnych wybranych węgli kamiennych