Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Ceglarska-Stefańska, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania niskociśnieniowej sorpcji w układzie węgiel kamienny – $CO_{2}$
  AutorzyA. MARECKA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — S. 906
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennego
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna CZERW, Jerzy ZIĘTEK
  ŹródłoKarbo. — 2008 nr 2, s. 77–81
3
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • Tytuł$CO_{2}$ and $CH_{4}$ displacement sorption in medium rank grade coal under low gas pressure
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 37–46
6
 • [referat, 2008]
 • TytułCoal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 114
7
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCoal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2008 nr 4 wyd. spec., s. 63–71
8
 • [referat, 2001]
 • TytułCompetitive sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on hard coal
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoProceedings of the 11textsuperscript{th} [eleventh] international conference on Coal science : exploring the horizons of coal : September 30 – October 5, 2001, San Francisco. — [San Francisco : s. n.], [2001]. — S. [1–9]
9
 • [referat, 1999]
 • TytułDeformacja sorpcyjna węgli kamiennych w procesie selektywnej sorpcji gazów $CO_2$ i $CH_4$
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoPaliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — S. P.12
10
 • [referat, 2002]
 • TytułDesorpcja mieszaniny gazów $(CO_{2} i CH_{4})$ w świetle badań dylatometrycznych
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — S. 892
11
 • [referat, 2002]
 • TytułDesorption of $CH_{4}$ from coals in correlation to the selective sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA
  ŹródłoCHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2, Separation processes / Česká Společnost Chemického Inženýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — S. 367
12
 • [referat, 2008]
 • TytułDifferential swelling of coal
  AutorzyZofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW
  ŹródłoTwenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — S. [1–13]
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułDisplacement sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on low rank hard coal, within a low gas pressure range
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA, Kinga Aleksandrowicz
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 157–173
14
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDynamika deponowania gazów kopalnianych w strukturze porowatej węgla kamiennego
  AutorzyKatarzyna CZERW, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 57–67
15
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEfektywność ługowania chloru z węgla kamiennego w zależności od uziarnienia i temperatury w świetle badań analitycznych i skaningowego mikroskopu elektronowego
  AutorzyM. GOŁDA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA
  ŹródłoNauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii. — Lublin : [UMCS WCH], 2010. — S. 508–517
16
 • [referat, 1999]
 • TytułEstimation of the hard coals sorption capacity at different temperature and pressure
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław HOŁDA, Adam NODZEŃSKI
  ŹródłoNetradiční metody využití ložisek : II. mezinárodni konference; Ostrava 17.–18. listopad 1999 / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava Hornicko–Geologická Fakulta. — Ostrava : VŠB, 1999. — S. 6–14
17
 • [referat, 2000]
 • TytułExpansion and contraction of coal at various metamorphism under influence of $CH_{4}$ and mixture $CH_{4}$ and $CO_{2}$ sorption/desorption process
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, S. HOŁDA
  ŹródłoTheoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 25–26
18
19
 • [fragment książki, 2000]
 • TytułFizykochemiczne czynniki wpływające na procesy sorpcji/desorpcji $CH_{4}$ z węgli kamiennych
  AutorzyGrażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA
  ŹródłoUkład węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — S. 179–200
20
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułInfluence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, M. ŻYŁA
  ŹródłoChallenges of an interdisciplinary science / ed. István Lakatos. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. — S. 293–300
21
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKinetyki sorpcji mieszanin gazów $CO_{2}$ i $CH_{4}$ w świetle możliwości sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglowych
  AutorzyKatarzyna ZARĘBSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 301–309
22
 • [referat, 2002]
 • TytułOcena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej
  AutorzyG. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, T. GRZYBEK, K. KREINER, M. ŻYŁA
  ŹródłoXLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — S. 903
23
 • [referat, 2004]
 • TytułOddziaływanie węglowodorów niższych z węglem w układzie węgiel-gaz
  AutorzyZARĘBSKA Katarzyna, CEGLARSKA-STEFAŃSKA Grażyna
  ŹródłoXLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1287, PO21
24
 • [monografia, 2004]
 • TytułPaliwa i energia XXI wieku
  Autorzykom. red. monogr.: Krzysztof BYTNAR, Grzegorz Stefan JODŁOWSKI ; kom. nauk.: Bronisław BUCZEK, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Leszek CZEPIRSKI, Teresa GRZYBEK, Adam GUŁA, Jerzy JANIK, Aleksander KARCZ, Janina MILEWSKA-DUDA, Eugeniusz MOKRZYCKI, Adam NODZEŃSKI, Piotr TOMCZYK, Wojciech SUWAŁA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 375, [1] s.
25
 • [referat, 2004]
 • TytułRozszerzalność i kontrakcja węgli kamiennych podczas akumulacji gazów kopalnianych jako czynniki wywołujące zmiany naprężeń w górotworze
  AutorzyZARĘBSKA Katarzyna, CEGLARSKA-STEFAŃSKA Grażyna
  ŹródłoXLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1262, KO12