Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Ceglarska-Stefańska, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • Badania niskociśnieniowej sorpcji w układzie węgiel kamienny – $CO_{2}$
2
 • Badania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennego
3
 • Badania układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji $CO_{2}$
4
5
 • $CO_{2}$ and $CH_{4}$ displacement sorption in medium rank grade coal under low gas pressure
6
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
7
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration
8
 • Competitive sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on hard coal
9
 • Deformacja sorpcyjna węgli kamiennych w procesie selektywnej sorpcji gazów $CO_2$ i $CH_4$
10
 • Desorpcja mieszaniny gazów $(CO_{2} i CH_{4})$ w świetle badań dylatometrycznych
11
 • Desorption of $CH_{4}$ from coals in correlation to the selective sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$
12
 • Differential swelling of coal
13
 • Displacement sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on low rank hard coal, within a low gas pressure range
14
 • Dynamika deponowania gazów kopalnianych w strukturze porowatej węgla kamiennego
15
 • Efektywność ługowania chloru z węgla kamiennego w zależności od uziarnienia i temperatury w świetle badań analitycznych i skaningowego mikroskopu elektronowego
16
 • Estimation of the hard coals sorption capacity at different temperature and pressure
17
 • Expansion and contraction of coal at various metamorphism under influence of $CH_{4}$ and mixture $CH_{4}$ and $CO_{2}$ sorption/desorption process
18
 • Expansion and contraction of variable rank coals during the exchange sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$
19
 • Fizykochemiczne czynniki wpływające na procesy sorpcji/desorpcji $CH_{4}$ z węgli kamiennych
20
 • Influence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation
21
 • Kinetyki sorpcji mieszanin gazów $CO_{2}$ i $CH_{4}$ w świetle możliwości sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglowych
22
 • Ocena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej
23
 • Oddziaływanie węglowodorów niższych z węglem w układzie węgiel-gaz
24
 • Paliwa i energia XXI wieku
25
 • Rozszerzalność i kontrakcja węgli kamiennych podczas akumulacji gazów kopalnianych jako czynniki wywołujące zmiany naprężeń w górotworze