Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Ceglarska-Stefańska, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem48352218
2010321
200911
2008725
2007312
2006312
200522
200461131
2003211
2002853
2001312
20005113
1999514
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem482226
2010312
200911
2008716
2007321
2006321
200522
2004651
2003211
2002844
200133
2000541
1999523
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem483414
2010321
200911
2008752
200733
200633
2005211
200466
2003211
2002853
2001321
2000541
1999523
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem48939
201033
200911
2008734
2007321
200633
2005211
200466
200322
2002826
200133
200055
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem48741
2010321
200911
2008743
200733
200633
200522
200466
200322
200288
200133
200055
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem481434
2010312
200911
2008743
2007321
200633
2005211
200466
200322
2002835
2001312
200055
19995141
 • Badania niskociśnieniowej sorpcji w układzie węgiel kamienny – $CO_{2}$[A study of the low – pressure sorption in the system: hard coal – $CO_{2}$] / A. MARECKA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 906. — Bibliogr. s. 906

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania układu węgiel-gaz na prostopadłościennych i ziarnowych próbkach węgla kamiennegoInvestigation of the system coal–gas on the parallelepiped and grain size hard coal samples / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna CZERW, Jerzy ZIĘTEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2008 nr 2, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja dwutlenku węgla, sorpcja metanu, odkształcenia węgla towarzyszące procesom sorpcyjnym

  keywords: carbon dioxide sorption, methane sorption, hard coal, strains of coal during sorption processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania układu węgiel-gaz w aspekcie pozyskiwania metanu i sekwestracji $CO_{2}$Investigations of the system coal-gas in the aspect of methane recovery and the $CO_{2}$ sequestration / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Adam NODZEŃSKI, Stanisław HOŁDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2007 t. 23 z. spec. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.. — Polski Kongres Górniczy : sesja 9: Nowe szanse węgla : Kraków, 19–21 września 2007 / red. z. spec. Krystyna Kreiner, Paweł Baran ; Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2007. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96787-29814?filename=Investigations%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, sorpcja, metan, dwutlenek węgla, izotermy sorpcji

  keywords: carbon dioxide, sorption, isotherm of sorption, metane, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • $CO_{2}$ and $CH_{4}$ displacement sorption in medium rank grade coal under low gas pressureWymienna sorpcja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na węglu kamiennym o średnim stopniu metamorfizmu w zakresie niskich ciśnień gazów / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vol. 46 iss. 1, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Coal-mine gases systems in the aspect of methane recovery and ${CO_{2}}$ sequestration / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, A. NODZEŃSKI, K. CZERW, S. HOŁDA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2008 nr 4 wyd. spec., s. 63–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.. — 21st World Mining Congress & Expo 2008 : proceedings of the 21st World Mining Congress : session 6 : coal mining – chances and challenges : Katowice, 10 September 2008. — Katowice : GIG, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Competitive sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on hard coal / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA // W: Proceedings of the 11\textsuperscript{th} [eleventh] international conference on Coal science : exploring the horizons of coal : September 30 – October 5, 2001, San Francisco. — [San Francisco : s. n.], [2001]. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [2–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Deformacja sorpcyjna węgli kamiennych w procesie selektywnej sorpcji gazów $CO_2$ i $CH_4$The sorptive deformation of coals in the gases ($CO_2$ and $CH_4$) sorption selective process / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.12. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Desorpcja mieszaniny gazów $(CO_{2} i CH_{4})$ w świetle badań dylatometrycznych[Desorption of the mixture of gases $(CO_{2} + CH_{4})$ in relation with dilatometric studies] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 2, Streszczenia prezentacji : materiały międzynarodowej konferencji Kataliza heterogeniczna (\emph {Novum Lumen Chemicum}) / PTChem. — [Kraków : s. n.], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 892. — Bibliogr. s. 892

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Desorption of $CH_{4}$ from coals in correlation to the selective sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA // W: CHISA 2002 : 15th international congress of chemical and process engineering : 25–29 August 2002 Praha, Czech Republic : summaries. [Pt.] 2, Separation processes / Česká Společnost Chemického Inženýrství ; European Federation of Chemical Engineering Congress. Event 631. — Praha : Process Engineering Publisher, 2002. — S. 367

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Differential swelling of coal / Zofia MAJEWSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław MAJEWSKI, Jerzy ZIĘTEK, Katarzyna CZERW // W: Twenty-fifth annual international Pittsburgh Coal Conference [Dokument elektroniczny] : Coal-energy, environment and sustainable development : September 29–October 2, 2008 Pittsburgh, PA, USA : final technical program. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Pittsburgh : University of Pittsburgh], [2008]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN10: 1-890977-25-X. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Displacement sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ on low rank hard coal, within a low gas pressure rangeWymienna sorpcja $CO_{2}$ i $CH_{4}$ na węglu kamiennym o niskim stopniu metamorfizmu w zakresie niskich ciśnień gazów / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Katarzyna ZARĘBSKA, Kinga Aleksandrowicz // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 2, s. 157–173. — Bibliogr. s. 173, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rozszerzalność, kontrakcja, CO2, CH4, sorpcja gazów

  keywords: CO2, coal, gas sorption, contraction, CH4, dilatation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Dynamika deponowania gazów kopalnianych w strukturze porowatej węgla kamiennegoDynamics of mine-gas accumulation in porous structure of hard coal / Katarzyna CZERW, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/3, s. 57–67. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.. — III Krakowska konferencja młodych uczonych : pod patronatem JM Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica prof. dr. hab. inż. Antoniego Tajdusia : Kraków, 25–27 września 2008 / red. zeszytu: Michał Kopacz, Adam Szurlej ; Grupa Naukowa Pro Futuro, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: carbon dioxide, methane, storage capacity, kinetics of accumulation and evacuation of gases, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Efektywność ługowania chloru z węgla kamiennego w zależności od uziarnienia i temperatury w świetle badań analitycznych i skaningowego mikroskopu elektronowego[The effectiveness of chlorine leaching from coal, depending on the particle size and temperature in the light of the analytical and scanning electron microscope] / M. GOŁDA, G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii. — Lublin : [UMCS WCH], 2010. — ISBN: 978-83-227-3050-8. — S. 508–517. — Bibliogr. s. 517, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Estimation of the hard coals sorption capacity at different temperature and pressure / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA, Stanisław HOŁDA, Adam NODZEŃSKI // W: Netradiční metody využití ložisek : II. mezinárodni konference; Ostrava 17.–18. listopad 1999 / Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava Hornicko–Geologická Fakulta. — Ostrava : VŠB, 1999. — S. 6–14. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Expansion and contraction of coal at various metamorphism under influence of $CH_{4}$ and mixture $CH_{4}$ and $CO_{2}$ sorption/desorption process / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, S. HOŁDA // W: Theoretical and experimental studies of interfacial phenomena and their technological applications : V Ukrainian–Polish symposium ; 4–9 September, 2000 : collection of abstracts / Chemical Division of National Academy of Sciences of Ukraine [etc.]. — Odessa : SCSEIO, 2000. — S. 25–26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Fizykochemiczne czynniki wpływające na procesy sorpcji/desorpcji $CH_{4}$ z węgli kamiennych[The influence physico-chemistry factors on the sorption/desorption processes of methane on coals] / Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // W: Układ węgiel kamienny-metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu z gazów kopalnianych : praca zespołowa / Mieczysław Bałys [et al.] ; pod red. Mieczysława Żyły ; AGH Wydział Paliw i Energii. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2000. — (Nauka i Technika Górnicza) ; (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0023). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-88408-46-1. — S. 179–200. — Bibliogr. s. 198–200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Influence of $CO_{2}$ presorption on coal sorption capacity with regard to $CH_{4}$ and sorption deformation / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, K. ZARĘBSKA, M. ŻYŁA // W: Challenges of an interdisciplinary science / ed. István Lakatos. — Budapest : Akadémiai Kiadó, 1999. — (Progress in Mining and Oilfield Chemistry ; ISSN 1585-1176 ; vol. 1). — S. 293–300. — Bibliogr. s. 300, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kinetyki sorpcji mieszanin gazów $CO_{2}$ i $CH_{4}$ w świetle możliwości sekwestracji $CO_{2}$ w pokładach węglowychThe kinetics of sorption of $CO_{2}$ and $CH_{4}$ mixtures with regard to possibility of $CO_{2}$ sequestration in the coal seams / Katarzyna ZARĘBSKA, Grażyna CEGLARSKA-STEFAŃSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 301–309. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena zmian chemicznego charakteru powierzchni węgli kamiennych po procesie utleniania w fazie gazowej[The estimation of the changes of chemical character of coals after oxidation in gas phase] / G. CEGLARSKA-STEFAŃSKA, T. GRZYBEK, K. KREINER, M. ŻYŁA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Kraków 9–13 września 2002. T. 3, Streszczenia prezentacji : sesja sprawozdawcza grantów KBN [Komitetu Badań Naukowych] / PTChem. — [Kraków : s. n], 2002. — Na okł. dodatkowo: Doroczny XLV zjazd PTChem : materiały zjazdowe. — S. 903

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oddziaływanie węglowodorów niższych z węglem w układzie węgiel-gaz[The interaction between lower hydrocarbons and coal in coal-gas system] / ZARĘBSKA Katarzyna, CEGLARSKA-STEFAŃSKA Grażyna // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1287, PO21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Rozszerzalność i kontrakcja węgli kamiennych podczas akumulacji gazów kopalnianych jako czynniki wywołujące zmiany naprężeń w górotworze[Expansion and contraction of hard coals during acumulation of mine gases as factors inducing changes to stresses in rock mass] / ZARĘBSKA Katarzyna, CEGLARSKA-STEFAŃSKA Grażyna // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem : Wrocław 12–17.IX.2004 : materiały zjazdowe, T. 3 / PTChem Polskie Towarzystwo Chemiczne ; SITPChem. — [Poznań : SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o.], [2004]. — S. 1262, KO12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: