Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Kalandyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4604-0281 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6506970723

PBN: 5e709208878c28a04738ee2f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 115 publikacji Autora


1
 • Characteristics of low nickel ferritic-austenitic corrosion resistant cast steel / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA, S. SOBULA, M. GÓRNY, Ł. Boroń // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 411. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Efekty rafinacji w pieco-kadzi stali stosowanej na wielkogabarytowe odlewy dla energetykiEffects of steel – applied for large-dimension castings for the power engineering – refining in the ladle-furnace / B. KALANDYK, W. Wojtal // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2013 t. 63 nr 3–4, s. 94. — Tekst pol.-ang. — Brak afiliacji AGH. — [Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Staliwo – nowe wyzwania przemysłowe” : Kraków, 18–19.04.2013]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób otrzymywania staliwa, zwłaszcza austenitycznego lub ferrytyczno–austenitycznego[Method of obtaining cast steel, preferably austenitic or ferritic–austenitic cast steel] / Grupa Powen-Wafapomp Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: GŁOWNIA Jan, KALANDYK Barbara, SOBULA Sebastian, Górniok Józef, Szczypkowski Daniel, Pros Andrzej. — Int.Cl.: C21C 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387334 A1 ; Opubl. 2010-08-30. — Zgłosz. nr P.387334 z dn. 2009-02-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 18, s. 12–13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387334A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób otrzymywania staliwa, zwłaszcza austenitycznego lub ferrytyczno–austenitycznego[Method of obtaining cast steel, preferably austenitic or ferritic–austenitic cast steel] / Grupa Powen-Wafapomp Spółka Akcyjna, Warszawa ; wynalazca: Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Sebastian SOBULA, Józef Górniok, Daniel Szczypkowski, Andrzej Pros. — Int.Cl.: C21C 7/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215332 B1 ; Udziel. 2013-05-13 ; Opubl. 2013-11-29. — Zgłosz. nr P.387334 z dn. 2009-02-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215332B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Staliwo do pracy w temperaturze ujemnej[Cast steels for use in minus temperature] / Barbara KALANDYK, Jan GŁOWNIA // W: Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały / pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. — ISBN: 878-83-904306-9-0. — S. 312–318. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Staliwo ferrytyczno-austenityczne[Austenitic-ferritic cast steel] / Krakowskie Zakłady Odlewnicze ZREMB Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Jan GŁOWNIA, Jacek BANAŚ, Barbara KALANDYK. — Int.Cl.: B23P 17/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209972 B1 ; Udziel. 2011-06-07 ; Opubl. 2011-11-30. — Zgłosz. nr P.378523 z dn. 2005-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209972B1.pdf

 • słowa kluczowe: staliwa austenityczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Staliwo niskostopowe konstrukcyjne[Low-alloy constructional cast steel] / Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA" S. A., Piotrków Trybunalski ; wynalazca: Jan GŁOWNIA, Maria Grzesiak, Barbara KALANDYK, Lech Młynarczyk, Zbigniew Rzędowski, Edmund Wychota. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: C22C 38/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 174868 B1 ; Udziel. 1998-03-04 ; Opubl. 1998-09-30. — Zgłosz. nr P.308441 z dn. 1995-04-28. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL174868B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Staliwo odporne na korozję[Corrosion resistant cast steels] / Barbara KALANDYK // W: Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały / pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. — ISBN: 878-83-904306-9-0. — S. 329–341. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: