Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Kalandyk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4604-0281

ResearcherID: brak

Scopus: 6506970723

PBN: 900663

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem102335622
2019211
2018523
2017523
2016312
2015725
2014312
201344
2012514
2011312
20109126
20091046
20081037
20073111
2006633
200522
2004422
200333
200255
2001532
200033
199951211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10247514
201922
201855
201755
201633
2015743
201433
201344
2012523
2011312
2010954
200910442
20081064
2007321
2006651
200522
2004413
200333
20025221
2001532
2000321
199955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1028616
2019211
201855
201755
2016321
201577
2014321
2013431
2012541
201133
201099
20091010
20081055
200733
200666
200522
2004431
2003312
2002541
2001541
200033
1999541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1022082
2019211
2018532
2017532
2016321
2015716
2014321
2013431
2012514
201133
2010918
20091019
20081019
200733
200666
200522
200444
200333
200255
2001514
200033
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1024557
2019211
2018532
2017532
2016321
2015752
2014321
201344
2012532
201133
2010963
20091064
20081064
2007312
200666
200522
200444
200333
200255
200155
200033
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1026141
2019211
2018541
2017532
2016321
2015752
2014321
201344
2012532
201133
2010972
20091064
20081091
2007312
2006615
200522
2004413
2003312
2002532
2001532
200033
19995231
 • Analiza wieloskładnikowych wtrąceń metalicznych w staliwie poddanym obróbce pozapiecowej[Analysis of polyphase nonmetallic inclusion in cast steels after the secondary metallurgy in the ladle] / Barbara KALANDYK // W: XXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — ISBN10: 8391923258. — S. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A methodology of experimental research on corrosive-erosive wear behaviour of iron alloys in mine waterMetodyka eksperymentalnych badań zużycia korozyjno-erozyjnego stopów żelaza w wodach kopalnianych / B. KALANDYK, J. KALANDYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 861–867. — Bibliogr. s. 866–867. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania wysokotemperaturowej korozji staliwa Cr-Ni[Investigations of high-temperature corrosion of Cr-Ni cast steel] / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK // W: KiKM 2009 [Dokument elektroniczny] : Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2009 : materiały konferencyjne 50. Międzynarodowej Konferencji Naukowej : 28–30.09.2009, Kielce–Cedzyna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s, n.], [2009]. — 1 dysk optyczny. — S. [1-4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania wytrzymałościowe w zakresie małej liczby cykli staliwa $Mn-Ni$Research of resistance in low cycle fatigue method for cast steel $Mn-Ni$ / Maria MAJ, Barbara KALANDYK // Materiálové Inžinierstvo = Materials Engineering ; ISSN 1335-0803. — 2003 Roč. 10 č. 3, s. 203–206. — Bibliogr. s. 206, Res.. — Materiały z VI Sympozjum Metalurgicznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Changes of phase morphology in 26\%${Cr-6\%Ni-3\%Mo-3\%Cu}$ steel castings with varied wall thickness / Barbara KALANDYK, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 1, s. 175–178. — Bibliogr. s. 178, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/GeaMLY

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Characteristics of centrifugally cast GX25CrNiSi18-9 steel / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK, A. RAKOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 spec. iss. 3, s. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Characteristics of defects present in industrial steel castings due to metal-mould reactionsCharakterystyka wad powstałych na przemysłowych odlewach staliwnych w wyniku oddziaływania metal – forma / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA, A. RAKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 289–297. — Bibliogr. s. 296–297. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Charakterystyka korozyjna i strukturalna staliwa duplex z podwyższoną zawartością azotu[Corrosion and structural characterization of duplex cast steels with higher nitrogen content] / J. GŁOWNIA, B. KALANDYK, J. BANAŚ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 373–378. — Bibliogr. s. 378, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka mikrostruktury i właściwości odlewów ze staliwa ferrytyczno-austenitycznego : [monografia]Characteristics of microstructure and properties of castings made from ferritic-austenitic steel : [monograph] / Barbara KALANDYK. — Katowice ; Gliwice : Wydawnictwo Archives of Foundry Engineering, 2011. — 138 s.. — Bibliogr. s. 129–134, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakterystyka odlewów ze stali stopowych : laboratorium[Characterization of high alloyed castings : laboratory] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Grzegorz FURGAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 108 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1569). — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakterystyka stali na odlewy[Characterization of steel for castings] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Paulina MALATYŃSKA, Ireneusz Telejko, Maciej Brzeziński. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 233, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1718). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyka umocnienia struktury i zmiana własności mechanicznych niskostopowego staliwa konstrukcyjnego[The strengthening characterization of microstructure and change of mechanical properties in low alloyed cast steels] / Barbara KALANDYK // W: XXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2004]. — ISBN10: 8391923223. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Charakterystyka warstw tlenkowych powstałych na staliwie Cr-Ni modyfikowanym Ce podczas wysokotemperaturowego utlenianiaCharacteristics of oxide layers formed at high temperature on Cr-Ni cast steel modified Ce / Renata ZAPAŁA, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Barbara KALANDYK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2012 R. 33 nr 1, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Corrosion and passivity behaviour of duplex stainless steels with high nitrogen content / Jacek BANAŚ, Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Barbara STYPUŁA // W: KSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 235–240. — Bibliogr. 239–240, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Delta ferrite predictions for cast duplex steels with high nitrogen content / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Krzysztof Hübner // Materials Characterization : an international journal on materials structure and behavior ; ISSN 1044-5803. — 2001 vol. 47 iss. 2, s. 149–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S1044-5803(01)00163-2

18
 • Development of an innovative technology for the production of massive slag ladles with increased operation parameters (SLAG LADLE TECH) at the Krakodlew S. A. foundry / Edward GUZIK, Dariusz KOPYCIŃSKI, Barbara KALANDYK, Andriy BURBELKO, Daniel GURGUL, Sebastian SOBULA, Krzysztof Piotrowski, Władysław Paul, Paweł Bednarczyk, Marcin Paszkiewicz // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 117

 • keywords: cast iron, foundry, cast steel, large castings, massive slag ladles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Effects of rare earth metal addition on wear resistance of chromium-molybdenum cast steel / J. Kasinska, B. KALANDYK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 3, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-09-29. — tekst: https://goo.gl/LjaTCK

 • keywords: cast steel, wear resistant alloys, Miller test, rare earth metals, surface profile

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0092

20
 • Effects of steel – applied for large-dimension castings for the power engineering – refining in the ladle-furnaceEfekty rafinacji w pieco-kadzi stali stosowanej na wielkogabarytowe odlewy dla energetyki / B. KALANDYK, W. Wojtal // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 779–783. — Bibliogr. s. 783

 • keywords: cast steel for power industry, melting technology, electric arc furnace, ladle furnace, desulphurisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0071

21
 • Effect of CaSiAl modification on the microstructure and mechanical properties of low-carbon microalloyed cast steel with $0.04\%$ Nb and $0.07\% V$ / Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 369–370. — Bibliogr. s. 370. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: microstructure, nonmetallic inclusions, low-carbon microalloyed cast steel, mechanical property

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Effect of heat treatment parameters on the properties of low-alloy cast steel with microadditions of vanadium / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 3, s. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/J8gEDs

 • keywords: mechanical properties, heat treatment, microstructures, low-alloy cast steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Effect of high-manganese cast steel strain hardening on the abrasion wear resistance in a mixture of SiC and water / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 4, s. 63–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.

 • keywords: microstructure, abrasive wear resistance, austenite high manganese steels, miller slurry machine test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Effect of melting technology on the properties of ${G17CrMo5-5}$ steel for cast turbines / P. Mańkowski, B. KALANDYK, R. ZAPAŁA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 4, s. 133–136. — Bibliogr. s. 136, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: