Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Głownia, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 84, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania morfologii zgorzelin utworzonych na powierzchni monokryształów stopów Fe-17Cr-5Al podczas ich utleniania
  AutorzyG. FURGAŁ, J. GŁOWNIA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2002 wyd. spec., s. 530–534
2
 • [referat, 2006]
 • TytułBadanie mikrostruktury staliwa $Cr-Ni-Nb$ z mikrododatkami przeznaczonego na rury dla instalacji petrochemicznych
  AutorzyRenata ZAPAŁA, Jan GŁOWNIA, Wiktoria RATUSZEK, Grzegorz TĘCZA
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 431–436
3
4
 • [referat, 2006]
 • TytułCharakterystyka korozyjna i strukturalna staliwa duplex z podwyższoną zawartością azotu
  AutorzyJ. GŁOWNIA, B. KALANDYK, J. BANAŚ
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 373–378
5
 • [skrypt, 1999]
 • TytułCharakterystyka odlewów ze stali stopowych : laboratorium
  AutorzyJan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Grzegorz FURGAŁ
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 108 s.
6
 • [skrypt, 2010]
 • TytułCharakterystyka stali na odlewy
  AutorzyJan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Paulina MALATYŃSKA, Ireneusz Telejko, Maciej Brzeziński
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 233, [1] s.
7
 • [referat, 2006]
 • TytułCharakterystyka wytrzymałościowa i strukturalna staliwa $Cr25-Ni32-Nb$ modyfikowanego $Ti, Zr$, i $Ce$, odlewanego metodą odśrodkową
  AutorzyGrzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA, Grzegorz BOCZKAL, Renata ZAPAŁA
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — S. 329–334
8
 • [referat, 2000]
 • TytułCorrosion and passivity behaviour of duplex stainless steels with high nitrogen content
  AutorzyJacek BANAŚ, Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoKSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 235–240
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDelta ferrite predictions for cast duplex steels with high nitrogen content
  AutorzyJan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Krzysztof Hübner
  ŹródłoMaterials Characterization : an International Journal on Materials Structure and Behavior. — 2001 vol. 47 iss. 2, s. 149–155
10
 • [referat, 1997]
 • TytułDobór staliwa na odlewy odporne na zużycie w różnych warunkach pracy
  AutorzyT. Bogacz, A. CHOJECKI, J. GŁOWNIA
  ŹródłoXX [Dwudziesta] Konferencja Odlewników Staliwa : Raba Niżna 17–19 kwiecień 1997. Sekcja Staliwa. — [Raba Niżna : s. n.], [1997]. — S. 15–26
11
 • [referat, 2015]
 • TytułEffect of boron addition on globular microstructure formation in hadfiled and H18 steels for thixoforming processes
  AutorzyŁ. Rogal, J. Dutkiewicz, J. GŁOWNIA
  ŹródłoFEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Warsaw : [WUT], [2015]. — S. [1–2]
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEffect of inoculation on high temperature plastic properties of the centrifugally cast $Cr-Ni-Nb$ steel
  AutorzyG. TĘCZA, J. GŁOWNIA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 209–212. — tekst: http://goo.gl/Helebl
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEffect of precipitation strengthening in low alloyed $Mn-Ni$ cast steels
  AutorzyJ. GŁOWNIA, B. KALANDYK
  ŹródłoJournal of Materials Processing Technology. — 2008 vol. 207 iss. 1–3, s. 147–153. — tekst: http://goo.gl/eP4sUw
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEvaluation of cast GX40CrNiSiNb24-24 steel after-service conditions
  AutorzyR. ZAPAŁA, B. KALANDYK, J. GŁOWNIA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 157–162
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułHigh temperature sulphidation of cast austenitic alloy Cr25-Ni32-Nb with microadditives Ti, Zr and Ce
  AutorzyRenata ZAPAŁA, Zbigniew Żurek, Jan GŁOWNIA
  ŹródłoHigh Temperature Materials and Processes. — 2008 vol. 27 iss. 2, s. 127–134
16
 • [referat, 2007]
 • TytułIdentyfikacja zażużleń w odlewach ze staliwa węglowego i niskostopowego
  AutorzyBarbara KALANDYK, Jan GŁOWNIA, Ewa OLEJNIK
  ŹródłoXXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 45–50
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułImpact toughness of cast steels microalloyed by vanadium additions
  AutorzyJan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 71–77
18
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułIndustrial application of two numerical models of a concasting slab
  AutorzyKarel Stransky, Jana Dobrovska, Frantisek Kavicka, Josef Stetina, Bohumil Sekanina, Jiri Bazan, Jan GŁOWNIA, Ireneusz Telejko
  ŹródłoProblems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007. — S. 101–104
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKierunki badań naukowych Katedry Odlewnictwa Staliwa
  AutorzyIreneusz TELEJKO, Jan GŁOWNIA
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2001 t. 51 nr 9-10, s. 332–334
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułKonstrukcyjne staliwo manganowo-niklowe o podwyższonej granicy plastyczności
  AutorzyJan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Lech Młynarczyk
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 1999 R. 58 nr 4, s. 18–22
21
 • [fragment książki, 1990]
 • TytułKorozja wybranych materiałów konstrukcyjnych i wydzielanie się osadów w wodach geotermalnych
  AutorzyJacek BANAŚ, Jan GŁOWNIA, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — S. 217–229
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułKryteria oceny inżynierów – systemy akredytacji międzynarodowej
  AutorzyJan GŁOWNIA
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 1999 t. 49 nr 1, s. 19–24
23
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułMelting of Hadfield steel scrap using oxygen blowing
  AutorzyPetr Levíček, Jan GŁOWNIA, Karel Stránský
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 279. Mechanika. — 2001 z. 72, s. 113–116
24
 • [książka, 2017]
 • TytułMetallurgy and technology of steel castings
  AutorzyJan GŁOWNIA
  DetailsSharjah : Bentham Science Publishers, cop. 2017. — [4], II, 318 s.
25