Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Głownia, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem813526434
201811
201711
201611
2015211
201366
2012211
201122
2010211
2009211
20088215
20075221
20069162
200533
200433
2003413
2002826
2001945
2000633
199971321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8145297
201811
201711
201611
201522
2013615
2012211
2011211
2010211
2009211
20088251
2007532
2006972
2005312
2004312
200344
20028422
2001972
2000651
199977
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem81729
201811
201711
201611
201522
2013651
201222
201122
201022
200922
2008862
200755
200699
2005321
2004321
200344
200288
2001981
200066
1999761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem81873
201811
201711
201611
201522
2013642
201222
201122
201022
200922
2008826
200755
200699
2005312
200433
200344
200288
2001918
200066
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem811863
201811
201711
201611
2015211
201366
2012211
2011211
2010211
200922
2008853
200755
200699
200533
200433
200344
200288
200199
200066
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem814635
201811
201711
201611
2015211
201366
2012211
2011211
201022
200922
2008871
2007514
2006918
2005321
2004321
2003431
2002844
2001954
2000633
19997341
 • Badania morfologii zgorzelin utworzonych na powierzchni monokryształów stopów Fe-17Cr-5Al podczas ich utlenianiaInvestigations of the scale morphology grown on the single crystals of the Fe-17Cr-5Al alloys during oxidation / G. FURGAŁ, J. GŁOWNIA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 530–534. — Bibliogr. s. 534, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie mikrostruktury staliwa $Cr-Ni-Nb$ z mikrododatkami przeznaczonego na rury dla instalacji petrochemicznych[Microstructural investigations of $Cr-Ni-Nb$ cast steel with microelements used as tubes for petrochemical installations] / Renata ZAPAŁA, Jan GŁOWNIA, Wiktoria RATUSZEK, Grzegorz TĘCZA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 431–436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Charakterystyka korozyjna i strukturalna staliwa duplex z podwyższoną zawartością azotu[Corrosion and structural characterization of duplex cast steels with higher nitrogen content] / J. GŁOWNIA, B. KALANDYK, J. BANAŚ // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 373–378. — Bibliogr. s. 378, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka odlewów ze stali stopowych : laboratorium[Characterization of high alloyed castings : laboratory] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Grzegorz FURGAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 108 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1569). — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka stali na odlewy[Characterization of steel for castings] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Paulina MALATYŃSKA, Ireneusz Telejko, Maciej Brzeziński. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 233, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1718). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka wytrzymałościowa i strukturalna staliwa $Cr25-Ni32-Nb$ modyfikowanego $Ti, Zr$, i $Ce$, odlewanego metodą odśrodkową[Yield strenght and structural characterization of $Cr25-Ni32-Nb$ steel modified by $Ti, Zr, Ce$ and cast by centrifugal method] / Grzegorz TĘCZA, Jan GŁOWNIA, Grzegorz BOCZKAL, Renata ZAPAŁA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 329–334. — Bibliogr. s. 334, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Corrosion and passivity behaviour of duplex stainless steels with high nitrogen content / Jacek BANAŚ, Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Barbara STYPUŁA // W: KSCS 2000 : 3rd Kurt Schwabe Corrosion Symposium : Novel materials and methods for improvement of corrosion resistance : Zakopane, Poland August 30–September 2, 2000 : proceedings / Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. — Warsaw : IPC PAS, 2000. — S. 235–240. — Bibliogr. 239–240, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Delta ferrite predictions for cast duplex steels with high nitrogen content / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Krzysztof Hübner // Materials Characterization : an International Journal on Materials Structure and Behavior ; ISSN 1044-5803. — 2001 vol. 47 iss. 2, s. 149–155. — Bibliogr. s. 155, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/S1044-5803(01)00163-2

10
 • Effect of boron addition on globular microstructure formation in hadfiled and H18 steels for thixoforming processes / Ł. Rogal, J. Dutkiewicz, J. GŁOWNIA // W: FEMS EUROMAT 2015 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced materials and processes : Warsaw, 20–24 September 2015 : final program : [abstracts] / Warsaw Universisty of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : [WUT], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effect of inoculation on high temperature plastic properties of the centrifugally cast $Cr-Ni-Nb$ steel / G. TĘCZA, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 iss. 4, s. 209–212. — Bibliogr. s. 212, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/Helebl

 • keywords: centrifugal casting, columnar and equiaxial structure, austenitic Cr-Ni-Nb cast steel, high-temperature mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of precipitation strengthening in low alloyed $Mn-Ni$ cast steels / J. GŁOWNIA, B. KALANDYK // Journal of Materials Processing Technology ; ISSN 0924-0136. — 2008 vol. 207 iss. 1–3, s. 147–153. — Bibliogr. s. 153, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/eP4sUw

 • keywords: high strength, carbonitride precipitation, vanadium microaddition, microalloyed cast steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jmatprotec.2007.12.097

13
 • Evaluation of cast GX40CrNiSiNb24-24 steel after-service conditions / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK, J. GŁOWNIA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 157–162. — Bibliogr. s. 162, Abstr.

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, metalografia, odporność termiczna, staliwo Cr-Ni, węgliki

  keywords: microstructure, carbides, metallography, heat resistance Cr-Ni cast steel, high temperature degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • High temperature sulphidation of cast austenitic alloy Cr25-Ni32-Nb with microadditives Ti, Zr and Ce / Renata ZAPAŁA, Zbigniew Żurek, Jan GŁOWNIA // High Temperature Materials and Processes ; ISSN 0334-6455. — 2008 vol. 27 iss. 2, s. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Identyfikacja zażużleń w odlewach ze staliwa węglowego i niskostopowego[Identification of slag inclusions in carbon and low alloyed steel castings] / Barbara KALANDYK, Jan GŁOWNIA, Ewa OLEJNIK // W: XXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — ISBN: 978-83-60958-03-2. — S. 45–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Impact toughness of cast steels microalloyed by vanadium additionsUdarność staliwa z mikrododatkiem wanadu / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 71–77. — Bibliogr. s. 77, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: udarność, niskie temperatury, staliwa z mikrododatkami, modyfikatory V+Nb

  keywords: impact toughness, microalloyed cast steels, V+Nb additions, minus temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Industrial application of two numerical models of a concasting slab / Karel Stransky, Jana Dobrovska, Frantisek Kavicka, Josef Stetina, Bohumil Sekanina, Jiri Bazan, Jan GŁOWNIA, Ireneusz Telejko // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 101–104. — Bibliogr. s. 104, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kierunki badań naukowych Katedry Odlewnictwa StaliwaTrends of scientific investigations in the Chair of Cast Steel Foundry Engineering / Ireneusz TELEJKO, Jan GŁOWNIA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 9-10, s. 332–334. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Konstrukcyjne staliwo manganowo-niklowe o podwyższonej granicy plastycznościConstructional manganese-nickel cast steel of elevated yield point / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Lech Młynarczyk // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 1999 R. 58 nr 4, s. 18–22. — Bibliogr. s. 22, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kryteria oceny inżynierów – systemy akredytacji międzynarodowejCriteria of assessment of the engineers' qualifications – systems of international accreditation / Jan GŁOWNIA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 1999 t. 49 nr 1, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Summ., Zsfassung., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Melting of Hadfield steel scrap using oxygen blowing / Petr Levíček, Jan GŁOWNIA, Karel Stránský // Zeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 279. Mechanika ; ISSN 1429-6055. — 2001 z. 72, s. 113–116. — Bibliogr. s. 116. — Metody oceny struktury oraz własności materiałów i wyrobów = Struktura a vlasnosti konstrukčnich materiálů : XVI międzynarodowe sympozjum = XVI mezinárodní sympozium : Opole–Komorní Lhotka 11–13 XII 2001 r. / PO. — Opole : Oficyna Wydawnicza PO, 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Metallurgy and technology of steel castings / Jan GŁOWNIA. — Sharjah : Bentham Science Publishers, cop. 2017. — [4], II, 318 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-1-68108-571-5 ; e-ISBN: 978-1-68108-570-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Microstructure and hardness of high vanadium martensitic cast steel for wear resistant applications / Grzegorz TĘCZA, Łukasz Rogal, Jan GŁOWNIA, Jan Dutkiewicz // W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73\textsuperscript{rd} world foundry congress : 23\textsuperscript{rd}–27\textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — ISBN: 978-83-904306-3-8. — S. 475–476. — Toż. na dysku Flash w części: Scientific and Technical

 • keywords: microstructure, carbides, cast steel, wear resistant, hardness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Microstructure of highly alloyed Cr-Ni cast with microadditives / Renata ZAPAŁA, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Wiktoria RATUSZEK, Jan GŁOWNIA // W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 137–143. — Bibliogr. s. 143, Abstr.. — Toż. W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds.: Paweł Kurtyka [et al.] ; PU IT. — Cracow : PU IT, 2006. — 1 dysk optyczny. — (Monography / Pedagogical University. Cracow. Institute of Technology). — S. 136–142. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: