Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Chojecki, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 50 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2008]
 • TytułComputer aided casting methoding of railway system
  AutorzySt. M. DOBOSZ, A. CHOJECKI, R. Skoczylas
  ŹródłoWspółpraca 2008 [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Krasiczyn k. Przemyśla 24–26.04.2008 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — [Kraków? : s. n.], [2008]. — S. [1–4]
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCracks in high-manganese cast steel
  AutorzyA. CHOJECKI, I. TELEJKO
  ŹródłoMateriálové Inžinierstvo. — 2006 Roč. 13 č. 3, s. 2–5
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of atmosphere in a foundry mould on casting surface quality
  AutorzyA. CHOJECKI, J. MOCEK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 iss. 1, s. 13–18
6
 • [referat, 2012]
 • TytułEffect of atmosphere in a foundry mould on casting surface quality
  AutorzyAndrzej CHOJECKI, Jan MOCEK
  ŹródłoSpolupráce 2012 [Dokument elektroniczny] : XVIII. mezinárodní konference : 18.–20.[4].2012, Loučná nad Desnou. — [Slovakia : s. n.], [2012]. — S. [1–6]
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułErozja powierzchni wnęki formy piaskowej podczas napełniania żeliwem
  AutorzyJan MOCEK, Andrzej CHOJECKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2006 t. 56 nr 3, s. 84–94
9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułFiltracja stopów przez filtry ceramiczne
  AutorzyA. CHOJECKI, S. DOBOSZ
  ŹródłoSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series. — 2006 R. [49] č. 1. Vybrané příspévky z konference SPOLUPRÁCE 2006 / red. Petr Noskievič, s. 87–92
11
 • [referat, 2006]
 • TytułFiltracja stopów przez filtry ceramiczne
  AutorzyAndrzej CHOJECKI
  ŹródłoXXX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2006 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, [24 listopada] 2006 / publ. do druku przygot. Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [et al.]. — Kraków : [WO AGH], 2006. — S. 111–116
12
 • [referat, 2004]
 • TytułFormation of hot tears in high strength $Al-Cu$ alloys
  AutorzyCHOJECKI A., TASAK E., BURBELKO A.
  ŹródłoMultiscaling in applied science and emerging technology : fundamentals and applications in mesomechanics : proceedings of the sixth international conference for Mesomechanics : Patras, Greece, May 31–June 4, 2004 / eds. C. C. Sih, Th. B. Kermanidis, Sp.–G. Pantelakis. — Patras : University of Patras. Department of Mechanical Engineering and Aeronautics. Laboratory of Technology and Strength of Materials, 2004. — S. 538–544
13
 • [referat, 2005]
 • TytułFormation of hot tears in high strength $Al-Cu$ alloys
  AutorzyCHOJECKI A., BURBELKO A., TELEJKO I.
  ŹródłoCOMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — S. 185
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułFormation of hot tears in high strength Al–Cu alloys
  AutorzyA. CHOJECKI, A. BURBELKO, I. TELEJKO
  ŹródłoArchiwum Odlewnictwa. — 2005 R. 5 nr 15, s. 53–59
15
 • [referat, 2014]
 • TytułGas atmosphere formed in casting by full mold process : [abstract]
  AutorzyJ. MOCEK, A. CHOJECKI
  ŹródłoWspółpraca 2014 : program jubileuszowej XX międzynarodowej konferencji naukowej odlewników polskich, czeskich i słowackich : 24–26.04.2014, Izbicko k/Opola / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Fakulta Metalurgie a Materialoveho Inżenyrstvi. VŠB – Technická Univerzita v Ostravie, Fakulta Strojnícka. Žilinska Univerzita v Žilinie. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. 35
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułGas atmosphere formed in casting by full mold process
  AutorzyJ. MOCEK, A. CHOJECKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1045–1049
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGas evolution from heated bentonite bonded moulding sand
  AutorzyA. CHOJECKI, N. Sobczak, J. MOCEK, R. Nowak, A. Siewiorek
  ŹródłoInternational Journal of Cast Metals Research / British Cast Iron Research Association. — 2013 vol. 26 no. 1, s. 58–63
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGas evolution rate from heated moulding sands bonded with organic binders
  AutorzyA. Siewiorek, R. Nowak, A. CHOJECKI, J. MOCEK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 1, s. 87–92
19
 • [referat, 2011]
 • TytułGas evolution rate from heated moulding sands bonded with organic binders
  AutorzyA. Siewiorek, R. Nowak, A. CHOJECKI, J. MOCEK
  ŹródłoWspółpraca 2011 [Dokument elektroniczny] : XVII międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Książ, 13–16.04.2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [1–6]
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułGas pressure in sand mould poured with cast iron
  AutorzyA. CHOJECKI, J. MOCEK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 1, s. 9–14
21
 • [referat, 2011]
 • TytułGas pressure in sand mould poured with cast iron
  AutorzyA. CHOJECKI, J. MOCEK
  ŹródłoWspółpraca 2011 [Dokument elektroniczny] : XVII międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich : Książ, 13–16.04.2011. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. [1–6]
22
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułHydrogen in reoxydation process
  AutorzyAndrzej CHOJECKI, Jan MOCEK
  ŹródłoTechnológ. — 2010 roč. 2, s. 71–76
23
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKruche pęknięcia odlewów ze staliwa Hadfielda
  AutorzyAndrzej CHOJECKI, Ireneusz TELEJKO, Edmund TASAK
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2006 R. 27 nr 3, s. 684–687
24
 • [referat, 2004]
 • TytułKryteria oceny jakości mas rdzeniowych
  AutorzySt. M. DOBOSZ, A. CHOJECKI, J. Mieloch
  ŹródłoSpolupráce : X. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov : 28. až 30. apríla 2004 Tatranská Lomnica / Strojnícka Fakulta Žilinskiej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie, VŠB-Technická univerzita. Katedra slévárenství, Ostrava. — [Czech Republic : s. n.], [2004]. — S. 27–32
25
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułLiquid metal effect on embrittlement phenomena within the solidification range
  AutorzyA. CHOJECKI
  ŹródłoSborník vědeckých prací Vysoké školy báňské / Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická = Metallurgical Series. — 2007 roč. 50 č. 1, s. 107–114