Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Solarski, dr

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 35225380300

PBN: 900684

OPI Nauka Polska
1
2
  • Korozja materiałów polietylenowych w instalacjach geotermalnychCorrosion of polyethylene materials in geothermal plants / Jacek BANAŚ, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 542–543. — Bibliogr. s. 543. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

  • słowa kluczowe: geotermia, korozja HDPE

    keywords: geothermal plant, HDPE corrosion

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
  • Mechanizm i kinetyka korozji żelaza i jego stopów w układzie ${H_{2}O - NaCl - CO_{2} - H_{2}S}$ : badania w warunkach laboratoryjnych i w polskich instalacjach geotermalnychCorrosion mechanism and kinetics of iron and iron alloys in ${H_{2}O - NaCl - CO_{2} - H_{2}S}$ system : laboratory investigations and field measurements in Polish geothermal plants / Jacek BANAŚ, Alicja ŁUKASZCZYK, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 3, s. 94–105. — Bibliogr. s. 105. — „Technologie antykorozyjne i ochrona powierzchni” : sympozjum : 24.03.2010, Kielce. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: