Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Lelek-Borkowska, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8525-7064 połącz konto z ORCID

ResearcherID: AAW-4218-2021

Scopus: 6506569552

PBN: 5e709208878c28a04738ee35

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 76 publikacji Autora


1
 • Biofouling and biocorrosion in geothermal plants of Polish lowlands / J. BANAŚ, B. MAZURKIEWICZ, W. SOLARSKI, M. GRUSZKA, U. LELEK-BORKOWSKA, A. Roguska, M. Andrzejczuk, E. Ura-Bińczyk, M. Lewandowska, P. Żarnowiec, W. Kaca // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 37. — Brak afiliacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Budowa stacji monitorowania korozji wewnętrznych powierzchni rur wydobywczychDevelopment of the optimal corrosion monitoring system for inner surface of production tubing / Jacek BANAŚ, Bogusław MAZURKIEWICZ, Wojciech SOLARSKI, Urszula LELEK-BORKOWSKA // W: Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych : praca zbiorowa, T. 2 = Optimum concepts of unconventional reservoir development / pod red. Jana Lubasia. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, 2018. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego ; ISSN 2353-2718 ; no. 223). — ISBN: 978-83-65649-30-0. — S. 78–158. — Bibliogr. s. 152–158, Abstr.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób pomiaru grubości i kinetyki narastania warstewek produktów korozji na powierzchni metalu, zwłaszcza w rurociągach transportujących medium korozyjne[Method of measuring the thickness and kinetics of the growth of corrosion product layers on the metal surface, especially in pipelines transporting the corrosive medium] / Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: Jacek BANAŚ, Urszula LELEK-BORKOWSKA, Maciej GRUSZKA, Adrian OPONOWICZ. — Int.Cl.: G01N 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 243964 B1 ; Udziel. 2023-08-18 ; Opubl. 2023-11-06. — Zgłosz. nr P.436562 z dn. 2020-12-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL243964B1.pdf

 • słowa kluczowe: korozja, EIS, pomiar grubości warstwy korozyjnej

  keywords: corrosion, EIS, corrosion thickness measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sposób pomiaru grubości i kinetyki narastania warstewek produktów korozji na powierzchni metalu, zwłaszcza w rurociągach transportujących medium korozyjne[Method of measuring the thickness and kinetics of the growth of corrosion product layers on the metal surface, especially in pipelines transporting the corrosive medium] / Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, Kraków ; wynalazca: BANAŚ Jacek, LELEK-BORKOWSKA Urszula, GRUSZKA Maciej, OPONOWICZ Adrian. — Int.Cl.: G01N 17/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 436562 A1 ; Opubl. 2021-09-13. — Zgłosz. nr P.436562 z dn. 2020-12-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 24, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL436562A1.pdf

 • słowa kluczowe: korozja, EIS, pomiar grubości warstwy korozyjnej

  keywords: corrosion, EIS, corrosion thickness measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: