Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Łucarz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1196-6295 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-6192-2016

Scopus: 8969320400

PBN: 5e709208878c28a04738ee37

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAmbient temperature influence on the properties of the moulding sand with the alkaline-phenolic binder
  AutorzyMariusz ŁUCARZ, Dariusz DROŻYŃSKI, Jan Jezierski, Arnold Bul, Andrzej Kaczmarczyk
  Źródło73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73textsuperscript{rd} world foundry congress : 23textsuperscript{rd}–27textsuperscript{th} September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings. [Cz. 2], Scientific and technical / Polish Foundrymen's Association, World Foundry Organization. — [Kraków] : Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, [2018]. — S. 231–232
 • keywords: thermal analysis, sieve analysis, alkaline-phenolic binder, moulding sand properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza kumulowania się zanieczyszczeń na ziarnach osnowy w zależności od zastosowanej obróbki regeneracyjnej
  AutorzyŁUCARZ M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 76–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza porównawcza zależności do obliczania przekroju szczelin wlewowych w odlewach ciśnieniowych
  AutorzyJózef DAŃKO, Mariusz ŁUCARZ
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 1998–2002, T. 2 / red. K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — S. 103–109
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza powierzchni ziaren osnowy poddanej regeneracji termicznej
  AutorzyMariusz ŁUCARZ, Józef DAŃKO, Rafał DAŃKO, Leszek BODZOŃ
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2001 vol. 21 nr 1, s. 79–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza powierzchni ziaren osnowy poddanej regeneracji termicznej
  AutorzyMariusz ŁUCARZ, Józef DAŃKO, Leszek BODZOŃ, Rafał DAŃKO
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2001 vol. 21 nr spec., s. 198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich, Cz. 1
  AutorzyMariusz ŁUCARZ, Grzegorz GRABOWSKI, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2013 nr 11–12, s. 43–45
 • słowa kluczowe: analiza termiczna, regeneracja termiczna, spoiwa organiczne, mikroskopia, masy zużyte

  keywords: thermal reclamation, organic binders, microscopy, used sand, thermal analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich, Cz. 2
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Mariusz ŁUCARZ
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2014 [nr] 3–4, s. 44–48
 • słowa kluczowe: analiza termiczna, regeneracja termiczna, spoiwa organiczne, mikroskopia, masy zużyte

  keywords: used sand, thermal reclamation, organic binders, microscopy, thermal analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza termiczna wodnych spoiw polimerowych – tlenowa i beztlenowa degradacja termiczna
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Grzegorz GRABOWSKI, Mariusz ŁUCARZ
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2014 [nr] 5–6, s. 58–60
 • słowa kluczowe: analiza termiczna, odlewnictwo, spoiwa polimerowe, degradacja termiczna, TG-DSC

  keywords: foundry, polymer binders, TG-DSC, thermal analysis, thermal degradation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza właściwości technologicznych masy sporządzanej na bazie zregenerowanej termicznie osnowy
  AutorzyŁUCARZ M., DAŃKO J., BODZOŃ L., DAŃKO R.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 122–127
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych parametrów regeneracji mechanicznej na właściwości osnowy
  AutorzyŁUCARZ M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 111–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zmian geometrii ziarn osnowy kwarcowej chłodzonej ciekłym azotem i poddanej obróbce w regeneratorze odśrodkowym
  AutorzyM. ŁUCARZ, R. DAŃKO
  ŹródłoArchiwum Odlewnictwa. — 2006 R. 6 nr 18 (2/2), s. 405–410
 • keywords: used sand, sieve analysis, mechanical reclamation, cryogenic reclamation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of spent moulding sands with binders of various thermal degradations, in an aspect of a possibility of a directional mould degassing
  AutorzyM. ŁUCARZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2016 vol. 16 iss. 2, s. 21–26
 • keywords: thermal analysis, organic binders, spent moulding sands, ignition loss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [referat, 2022]
 • TytułApplication of computer modelling to determine the effect of tooling shape on AW-5182 aluminium sheet stamping
  AutorzyMichał JĘDRYCHOWSKI, Mariusz ŁUCARZ
  ŹródłoICPMEE 2022 [Dokument elektroniczny] : the International Conference of Processes Modelling and Experimental Engineering : 7–9 September 2022, Rytro, Poland : book of abstracts / ed. Karolina Kaczmarska. — [Polska : s. n.], [2022]. — S. 122–126
 • keywords: aluminium, stamping, computer simulations, beverage end, 3D drawings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania modelowe wymywania metali ciężkich z regeneratorów uzyskanych metodą termiczną
  AutorzyŁUCARZ M., GRABOWSKA B., HOLTZER M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 82–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania regeneracji kombinowanej na poszczególnych etapach odzyskiwania osnowy ziarnowej
  AutorzyM. ŁUCARZ, R. DAŃKO, M. DEREŃ, M. SKRZYŃSKI
  ŹródłoXI międzynarodowa konferencja Nowoczesne technologie odlewnicze i metalurgiczne : ochrona środowiska : DIAGMAS : Kocierz, 1–3 września 2016 r. : materiały konferencyjne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — S. 75–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania regeneracji kombinowanej termiczno-mechanicznej zużytej masy z technologii hot-box
  AutorzyM. ŁUCARZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 93–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania regeneracji termicznej zużytej masy z technologii hot-box
  AutorzyM. ŁUCARZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 2, s. 99–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania regeneracji termiczno-mechanicznej mieszaniny mas zużytych typu organicznego i nieorganicznego
  AutorzyR. DAŃKO, M. ŁUCARZ, J. DAŃKO
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2015 vol. 15 spec. iss. 4, s. 15–18
 • słowa kluczowe: masy zużyte, masy formierskie i rdzeniowe, regeneracja osnowy, ocena jakości regeneratu mas jednolitych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania regeneracji zużytej masy rdzeniowej z procesu cold-box
  AutorzyRafał DAŃKO, Mariusz ŁUCARZ, Józef DAŃKO
  ŹródłoFoundryman' Day 2014 [Dokument elektroniczny] : XXXVIII international scientific conference : Krakow, 27–28 Nov. 2014 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Kraków : [WO AGH], [2014]. — S. 1–2
 • słowa kluczowe: regeneracja mas zużytych, regeneracja mechaniczno-termiczna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie pozostałości substancji nieorganicznych na powierzchni zregenerowanej osnowy
  AutorzyM. ŁUCARZ
  ŹródłoArchiwum Odlewnictwa. — 2002 R. 2 nr 3, s. 97–102
 • słowa kluczowe: regeneracja termiczna, regeneracja mechaniczna, badanie masy formierskiej

  keywords: thermal reclamation, mechanical reclamation, sand testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie wpływu kumulacji zanieczyszczeń nieorganicznych w regeneracie na jego jakość
  AutorzyMariusz ŁUCARZ
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2003 t. 53 nr 10, s. 355–362
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCharakterystyka samoutwardzalnej masy fosforanowej w zakresie możliwości jej regeneracji
  AutorzyPucka G., ŁUCARZ M.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 143–148
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2000]
 • TytułCharakterystyki robocze doświadczalnego stanowiska regeneracji termicznej
  AutorzyLeszek BODZOŃ, Mariusz ŁUCARZ, Rafał DAŃKO, Andrzej SROCZYŃSKI
  ŹródłoNowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — S. 27–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: