Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Łucarz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1196-6295

ResearcherID: A-6192-2016

Scopus: 8969320400

PBN: 900671

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 71, z ogólnej liczby 73 publikacji Autora


1
 • Ambient temperature influence on the properties of the moulding sand with the alkaline-phenolic binder
2
3
 • Analiza kumulowania się zanieczyszczeń na ziarnach osnowy w zależności od zastosowanej obróbki regeneracyjnej
4
 • Analiza porównawcza zależności do obliczania przekroju szczelin wlewowych w odlewach ciśnieniowych
5
 • Analiza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich
6
 • Analiza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich
7
 • Analiza termiczna wodnych spoiw polimerowych – tlenowa i beztlenowa degradacja termiczna
8
 • Analiza zmian geometrii ziarn osnowy kwarcowej chłodzonej ciekłym azotem i poddanej obróbce w regeneratorze odśrodkowym
9
 • Analysis of spent moulding sands with binders of various thermal degradations, in an aspect of a possibility of a directional mould degassing
10
11
 • Badania modelowe wymywania metali ciężkich z regeneratorów uzyskanych metodą termiczną
12
 • Badania regeneracji kombinowanej na poszczególnych etapach odzyskiwania osnowy ziarnowej
13
 • Badania regeneracji kombinowanej termiczno-mechanicznej zużytej masy z technologii hot-box
14
 • Badania regeneracji termicznej zużytej masy z technologii hot-box
15
 • Badania regeneracji termiczno-mechanicznej mieszaniny mas zużytych typu organicznego i nieorganicznego
16
 • Badania regeneracji zużytej masy rdzeniowej z procesu cold-box
17
 • Badanie pozostałości substancji nieorganicznych na powierzchni zregenerowanej osnowy
18
 • Badanie wpływu kumulacji zanieczyszczeń nieorganicznych w regeneracie na jego jakość
19
 • Charakterystyka samoutwardzalnej masy fosforanowej w zakresie możliwości jej regeneracji
20
 • Comparison of the properties of the alkaline-phenolic binders for the moulding sand for the steel castings
21
 • Conditions of thermal reclamation process realization on a sample of spent moulding sand from an aluminum alloy foundry plant
22
 • Determination of parameters of the moulding sand reclamation process, on the thermal analysis bases
23
 • Determination of parameters of the moulding sand reclamation process, on the thermal analysis bases
24
 • Ecological aspects of the performed thermal reclamation
25
 • Ekologiczne stanowisko do regeneracji termicznej zużytych mas formierskich