Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Łucarz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1196-6295 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-6192-2016

Scopus: 8969320400

PBN: 5e709208878c28a04738ee37

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 102 publikacji Autora


1
 • Ambient temperature influence on the properties of the moulding sand with the alkaline-phenolic binder
2
3
 • Analiza kumulowania się zanieczyszczeń na ziarnach osnowy w zależności od zastosowanej obróbki regeneracyjnej
4
 • Analiza porównawcza zależności do obliczania przekroju szczelin wlewowych w odlewach ciśnieniowych
5
 • Analiza powierzchni ziaren osnowy poddanej regeneracji termicznej
6
 • Analiza powierzchni ziaren osnowy poddanej regeneracji termicznej
7
 • Analiza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich
8
 • Analiza termiczna a regeneracja termiczna zużytych mas formierskich
9
 • Analiza termiczna wodnych spoiw polimerowych – tlenowa i beztlenowa degradacja termiczna
10
 • Analiza właściwości technologicznych masy sporządzanej na bazie zregenerowanej termicznie osnowy
11
 • Analiza wpływu wybranych parametrów regeneracji mechanicznej na właściwości osnowy
12
 • Analiza zmian geometrii ziarn osnowy kwarcowej chłodzonej ciekłym azotem i poddanej obróbce w regeneratorze odśrodkowym
13
 • Analysis of spent moulding sands with binders of various thermal degradations, in an aspect of a possibility of a directional mould degassing
14
15
 • Application of computer modelling to determine the effect of tooling shape on AW-5182 aluminium sheet stamping
16
 • Badania modelowe wymywania metali ciężkich z regeneratorów uzyskanych metodą termiczną
17
 • Badania regeneracji kombinowanej na poszczególnych etapach odzyskiwania osnowy ziarnowej
18
 • Badania regeneracji kombinowanej termiczno-mechanicznej zużytej masy z technologii hot-box
19
 • Badania regeneracji termicznej zużytej masy z technologii hot-box
20
 • Badania regeneracji termiczno-mechanicznej mieszaniny mas zużytych typu organicznego i nieorganicznego
21
 • Badania regeneracji zużytej masy rdzeniowej z procesu cold-box
22
 • Badanie pozostałości substancji nieorganicznych na powierzchni zregenerowanej osnowy
23
 • Badanie wpływu kumulacji zanieczyszczeń nieorganicznych w regeneracie na jego jakość
24
 • Charakterystyka samoutwardzalnej masy fosforanowej w zakresie możliwości jej regeneracji
25
 • Charakterystyki robocze doświadczalnego stanowiska regeneracji termicznej