Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

PBN: 900681

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17331483649
201911
201711
201622
20151138
2014187461
2013151671
2012172114
201111
201014833
2009151563
20081183
20071165
20069351
200577
20044121
20036141
2002312
20011028
2000651
19991174
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem173136307
201911
201711
201622
201511110
2014181431
201315114
2012171313
201111
201014122
200915105
200811101
200711641
200699
2005761
2004431
200366
200233
20011010
200066
19991111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem17315221
201911
201711
201622
20151156
20141818
20131515
20121717
201111
201014131
200915141
20081111
20071174
200699
2005761
200444
200366
2002312
20011073
200066
19991183
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1738165
201911
201711
201622
20151156
201418117
20131515
20121717
201111
20101414
200915213
20081111
20071111
200699
200577
200444
200366
200233
20011010
200066
19991111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem17358115
201911
201711
201622
20151183
201418135
20131578
201217611
201111
20101468
20091596
20081138
20071138
200699
200577
200444
200366
200233
20011010
200066
19991111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1737895
201911
201711
201622
20151183
201418144
201315123
201217710
201111
20101468
20091596
20081156
200711110
2006927
200577
2004413
2003615
2002312
20011055
2000615
1999111101
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAn influence of chosen components on strength properties and a microstructure of cast brasses
  AutorzyStanisław RZADKOSZ
  ŹródłoProblemi ì zadačì osvìti ì nauki : zbìrnik naukovih prac' ENTU, Vipusk 1 / Pìd zagal'noû redakcìêû zasluženogo dìâča nauki ì tehnìki Ukraïni, doktora tehnìčnih nauk profesora Volčka I. P. ;, Mìnìsterstvo osvìti i nauki Ukraïni, Zaporìz'kij nacìonal'nij tehnìčnij unìversitet. — [Ukraina : s. n.], [2009]. — S. 75–79
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza jakości odlewów ze stopów magnezu
  AutorzyAndrzej ONISZCZUK, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoXXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — S. 193–198
3
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza możliwości uzyskania wysokich właściwości wytrzymałościowych odlewniczych stopów Al–Cu
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK
  ŹródłoNauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — S. 109–114
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia właściwości mechanicznych odlewów ze stopów na osnowie $Al-Zn-Mg$
  AutorzyRZADKOSZ S., STASZCZAK L.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (2/2), s. 262–268
5
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza procesu konserwacji sarkofagów i świeczników cynowych
  AutorzyS. RZADKOSZ, D. Sidor, A. GARBACZ-KLEMPKA, A. Dyga
  ŹródłoNauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — S. 79–87
6
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza skuteczności zabiegów uszlachetniania brązów krzemowych i aluminiowo-krzemowych
  AutorzyRZADKOSZ S., WODECKI R.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 422–425
7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych z osady kultury łużyckiej w Grzybianach
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoOsada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy / pod red. Tomasza Stolarczyka, Justyny Baron. — Legnica ; Wrocław : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2014. — S. 539–565
8
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 319–327
9
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC
  ŹródłoQuo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — S. 158–165
10
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza technologii wytwarzania brązów specjalnych odpornych na zużycie chemiczne i mechaniczne
  AutorzyA. Papaj, M. Papaj, P. Papaj, S. RZADKOSZ, W. CIEŚLAK
  ŹródłoNauka i technologia : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Starachowice, 5–7 czerwca 2014 : monografia / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Fundacja „Odlewnictwo”. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — S. 93–98
11
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
  AutorzyS. RZADKOSZ, D. KALISZ, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK
  ŹródłoNauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — S. 73–77
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Dorota KALISZ, Marcin PIĘKOŚ, Witold CIEŚLAK
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2012 t. 62 nr 7–8, s. 304–307
13
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
  AutorzyJanusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Paweł ŻAK, Stanisław RZADKOSZ, Halina KRAWIEC
  ŹródłoXXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 1–13
14
 • [referat, 2012]
 • TytułArcheologiczne ślady metalurgii miedzi na Dolnym Śląsku : abstract
  AutorzyA. GARBACZ-KLEMPKA, S. RZADKOSZ, T. Stolarczyk, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1]
15
16
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania faz żelazowych w odpadach twardego cynku
  AutorzyMarcin PIĘKOŚ, Stanisław RZADKOSZ, Janusz KOZANA
  ŹródłoNauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — S. 101–106
17
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Krzysztof Błasiak, Tomasz Kliś
  ŹródłoXXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2004]. — S. 59–67
18
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBadania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Katarzyna Zamulińska, Tomasz Węcławowicz
  ŹródłoDzwon w chrześcijańskiej Europie / red. nauk. Gerard Guźlak. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. — S. 424–443
19
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBadania metaloznawcze zabytków metalurgicznych z Rynku Głównego w Krakowie w kontekście działalności Wielkiej Wagi
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 277–293
20
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania oddziaływania wybranych dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury oraz wybranych właściwości mechanicznych i technologicznych mosiądzów : abstract
  AutorzyJ. KOZANA, S. RZADKOSZ, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1]
21
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ
  ŹródłoXXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — S. 41–45
22
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Marcin PIĘKOŚ, Janusz KOZANA
  ŹródłoNauka i technologia : VI konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane – Kościelisko, 29–31 maja 2003 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — S. 65–69
23
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów na osnowie miedzi
  AutorzyJanusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Stanisław RZADKOSZ, Hieronim ZYCH
  ŹródłoXXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — S. 7–13
24
 • [referat, 2000]
 • TytułBadanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoXXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — S. 107–112
25
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie właściwości brązów cynowych jako wstęp do badań nad wpływem dodatków stopowych, kształtu oraz obróbki termicznej na dźwięk stopów miedzi : streszczenie
  AutorzyMieszko TENEROWICZ, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoI Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]