Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Faculty of Foundry Engineering
WO-ktf


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

PBN:

OPI Nauka Polska
1
  • Analiza możliwości uzyskania wysokich właściwości wytrzymałościowych odlewniczych stopów Al–Cu
2
3
  • Budowa warstw zanurzeniowych otrzymywanych w kąpieli ${Al-Si}$ na syntetycznych stopach ${Fe-C-Cr}$ i ${Fe-C-Ni}$
4
  • Ludwisarstwo i konwisarstwo na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych
5
  • Metalurgia miedzi w kontekście badań metaloznawczych zabytków archeologicznych w Krakowie
6
  • Ocena wpływu aluminium i krzemu na właściwości wytrzymałościowe i mikrostrukturę mosiądzów niklowych
7
  • Ołów w świetle badań archeologicznych na Rynku Głównym w Krakowie
8
  • Rafinacja barbotażowa stopów aluminium urządzeniem z wirującą dyszą i głowicą mikrodyspersyjną
9
  • Rola Trzebini w wydobywaniu i wytapianiu ołowiu na tle eksploatacji złóż śląsko-krakowskich do XVI wieku
10
  • Wpływ parametrów uszlachetniania na strukturę i właściwości odlewów ze stopów magnezu
11
  • Wpływ zabiegów uszlachetniajacych na strukturę i własności miedzi i wybranych stopów miedzi