Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

PBN:

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza możliwości uzyskania wysokich właściwości wytrzymałościowych odlewniczych stopów Al–Cu[Analysis of obtaining high resistance qualities in Al–Cu casting alloys / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 109–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Budowa warstw zanurzeniowych otrzymywanych w kąpieli ${Al-Si}$ na syntetycznych stopach ${Fe-C-Cr}$ i ${Fe-C-Ni}$[The structure of submersible layers on ${Fe-C-Cr}$ and ${Fe-C-Ni}$ synthetic alloys obtained in ${Al-Si}$ bath / Elżbieta LEPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ludwisarstwo i konwisarstwo na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych[Casting in Silesia in medieval and modern times] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metalurgia miedzi w kontekście badań metaloznawczych zabytków archeologicznych w Krakowie[Metallurgy of copper in the context of metallographic analysis of archeological materials excavated at the Market Square in Krakow] / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ocena wpływu aluminium i krzemu na właściwości wytrzymałościowe i mikrostrukturę mosiądzów niklowych[The evaluation of aluminium and silicon effect on strength properties and a microstructure of nickel brasses] / Janusz KOZANA, Stanisław RZADKOSZ, Marcin PIĘKOŚ, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 85–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ołów w świetle badań archeologicznych na Rynku Głównym w KrakowieLead in the light of the archeological research on the Main Market in Cracow / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2008 t. 58 nr 12, s. 642–647. — Bibliogr. s. 647

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Rafinacja barbotażowa stopów aluminium urządzeniem z wirującą dyszą i głowicą mikrodyspersyjnąThe barbotage refining of aluminium alloys by means of microdyspersive head with rotational nozzle / Z. BONDEREK, S. RZADKOSZ, Z. Smorawiński // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 2, s. 137–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rola Trzebini w wydobywaniu i wytapianiu ołowiu na tle eksploatacji złóż śląsko-krakowskich do XVI wieku[The town of Trzebinia in the exploitation and smelting of lead against exploitation of Silesian-Cracow deposits before until 16th century] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marcin PIĘKOŚ // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 21–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ parametrów uszlachetniania na strukturę i właściwości odlewów ze stopów magnezu[The effect of refining process on the structure and qualities of magnesium alloy castings] / Stanisław RZADKOSZ, Andrzej ONISZCZUK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ zabiegów uszlachetniajacych na strukturę i własności miedzi i wybranych stopów miedzi[Influence of refining operations on a structure and properties of copper and its selected alloys / Stanisław RZADKOSZ, Marek Kranz, Paweł Nowicki, Marcin PIĘKOŚ // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 81–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: