Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

OPI Nauka PolskaLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 183 publikacji Autora


1
 • Górnictwo i hutnictwo jako czynniki kształtujące krajobraz kulturowy przedmieść Złotoryi : [streszczenie]Mining and metallurgy as a factor shaping cultural landscape of Złotoryja suburbs : [abstract] / Tomasz Stolarczyk, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ // W: Nawarstwienia historyczne miast Europy Środkowej : 3. forum naukowe 2012 : 15–17 listopada, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Refining processes in the copper foundry technology / S. RZADKOSZ, M. KRANC, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. PIĘKOŚ, J. KOZANA // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2014 vol. 53 no. 3, s. 415. — Brak afiliacji AGH. — SHMD'2014 : 11\textsuperscript{th} symposium of Croatian Metallurgical Society = Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy : Šibenik, Croatia, June 22–26, 2014 : summaries of abstract

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rola niklu i innych pierwiastków w kształtowaniu struktury i właściwości mosiądzów specjalnych[The role of nickel and different elements in formation the structure and propriety of special brasses] / Janusz KOZANA, Stanisław RZADKOSZ // W: Nauka i technologia : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Mikorzyn, 1–3 czerwca 2006 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : SOMN ZG STOP], [2006]. — ISBN10: 83-919232-6-6. — S. 61–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.. — J. Kozana, S. Rzadkosz – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stop odlewniczy na bazie aluminium[Aluminium based casting alloy] / Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MARKMET" Spółka z o. o., Konin ; wynalazca: Janusz Borkowski, Zbigniew BONDEREK, Stanisław Kurzawa, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: C22C 21/02. — Polska. — Opis patentowy ; PL 176622 B1 ; Udziel. 1998-12-08 ; Opubl. 1999-07-30. — Zgłosz. nr P.311479 z dn. 1995-11-22. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL176622B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stopy metali lekkich[Light metal alloys] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński, Aleksander Fajkiel, Piotr Dudek, Tomasz Reguła // W: Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały / pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. — ISBN: 878-83-904306-9-0. — S. 470–520. — Bibliogr. s. 519–520. — S. Rzadkosz, Z. Bonderek – brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stopy specjalnego zastosowania[Alloys for special applications] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Aldona GARBACZ-KLEMPKA // W: Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały / pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. — ISBN: 878-83-904306-9-0. — S. 581–620. — Bibliogr. s. 618–620. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Właściwości technologiczne[Technological properties] / Stanisław RZADKOSZ // W: Poradnik odlewnika : odlewnictwo współczesne. T. 1, Materiały / pod red. Jerzego J. Sobczaka. — Kraków : Wydawnictwo Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, 2013. — ISBN: 878-83-904306-9-0. — S. 621–636. — Bibliogr. s. 636. — Dotyczy rozdziału: Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: