Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 176, z ogólnej liczby 183 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAn influence of chosen components on strength properties and a microstructure of cast brasses
  AutorzyStanisław RZADKOSZ
  ŹródłoProblemi ì zadačì osvìti ì nauki : zbìrnik naukovih prac' ENTU, Vipusk 1 / Pìd zagal'noû redakcìêû zasluženogo dìâča nauki ì tehnìki Ukraïni, doktora tehnìčnih nauk profesora Volčka I. P. ;, Mìnìsterstvo osvìti i nauki Ukraïni, Zaporìz'kij nacìonal'nij tehnìčnij unìversitet. — [Ukraina : s. n.], [2009]. — S. 75–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza jakości odlewów ze stopów magnezu
  AutorzyAndrzej ONISZCZUK, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoXXIX konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2005 : Kraków, listopad 2005 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2005]. — S. 193–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza możliwości uzyskania wysokich właściwości wytrzymałościowych odlewniczych stopów Al–Cu
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK
  ŹródłoNauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — S. 109–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułAnaliza możliwości zwiększenia właściwości mechanicznych odlewów ze stopów na osnowie $Al-Zn-Mg$
  AutorzyRZADKOSZ S., STASZCZAK L.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (2/2), s. 262–268
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza procesu konserwacji sarkofagów i świeczników cynowych
  AutorzyS. RZADKOSZ, D. Sidor, A. GARBACZ-KLEMPKA, A. Dyga
  ŹródłoNauka i technologia : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Muszyna 6–8 czerwca 2013 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : „Akapit”, 2013. — S. 79–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułAnaliza skuteczności zabiegów uszlachetniania brązów krzemowych i aluminiowo-krzemowych
  AutorzyRZADKOSZ S., WODECKI R.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 1999 R. 5 spec. iss. 2, s. 422–425
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych z osady kultury łużyckiej w Grzybianach
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoOsada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy / pod red. Tomasza Stolarczyka, Justyny Baron. — Legnica ; Wrocław : Muzeum Miedzi w Legnicy, 2014. — S. 539–565
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — S. 319–327
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marek KRANC
  ŹródłoQuo vadis foundry III : ekologické aspekty zlievarenstva a hutníctva I : zborník prednášok z konferencie : Tatranská Lomnica, 5.–7. októbra 2010 / zost. zb. A. Pribulová, P. Futáš, I. Vasková ; Agentúra na Podporu Výskumu a Vývoja, Technická univerzita v Košiciach. Hutnícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Košice : TU HF. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva, 2010. — S. 158–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAnaliza technologii wytwarzania brązów specjalnych odpornych na zużycie chemiczne i mechaniczne
  AutorzyA. Papaj, M. Papaj, P. Papaj, S. RZADKOSZ, W. CIEŚLAK
  ŹródłoNauka i technologia : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Starachowice, 5–7 czerwca 2014 : monografia / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH, Fundacja „Odlewnictwo”. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2014]. — S. 93–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
  AutorzyS. RZADKOSZ, D. KALISZ, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK
  ŹródłoNauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — S. 73–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Dorota KALISZ, Marcin PIĘKOŚ, Witold CIEŚLAK
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2012 t. 62 nr 7–8, s. 304–307
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2009]
 • TytułAnalysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
  AutorzyJanusz LELITO, Józef Szczepan SUCHY, Paweł ŻAK, Stanisław RZADKOSZ, Halina KRAWIEC
  ŹródłoXXXIII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2009 [Dokument elektroniczny] : Kraków, dnia 11.12.2009 / Wydział Odlewnictwa AGH. Oddział Krakowski STOP. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 1–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2012]
 • TytułArcheologiczne ślady metalurgii miedzi na Dolnym Śląsku : abstract
  AutorzyA. GARBACZ-KLEMPKA, S. RZADKOSZ, T. Stolarczyk, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat, 2009]
 • TytułBadania faz żelazowych w odpadach twardego cynku
  AutorzyMarcin PIĘKOŚ, Stanisław RZADKOSZ, Janusz KOZANA
  ŹródłoNauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — S. 101–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Krzysztof Błasiak, Tomasz Kliś
  ŹródłoXXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2004]. — S. 59–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBadania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Katarzyna Zamulińska, Tomasz Węcławowicz
  ŹródłoDzwon w chrześcijańskiej Europie / red. nauk. Gerard Guźlak. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. — S. 424–443
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułBadania metaloznawcze zabytków metalurgicznych z Rynku Głównego w Krakowie w kontekście działalności Wielkiej Wagi
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoNawarstwienia historyczne miast : Forum Naukowe 2008 / pod red. Marty Wardas-Lasoń. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 277–293
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania oddziaływania wybranych dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury oraz wybranych właściwości mechanicznych i technologicznych mosiądzów : abstract
  AutorzyJ. KOZANA, S. RZADKOSZ, A. GARBACZ-KLEMPKA, M. PIĘKOŚ, W. CIEŚLAK
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Janusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ
  ŹródłoXXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — S. 41–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Marcin PIĘKOŚ, Janusz KOZANA
  ŹródłoNauka i technologia : VI konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane – Kościelisko, 29–31 maja 2003 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — S. 65–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów na osnowie miedzi
  AutorzyJanusz KOZANA, Marcin PIĘKOŚ, Stanisław RZADKOSZ, Hieronim ZYCH
  ŹródłoXXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — S. 7–13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2000]
 • TytułBadanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoXXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — S. 107–112
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2014]
 • TytułBadanie właściwości brązów cynowych jako wstęp do badań nad wpływem dodatków stopowych, kształtu oraz obróbki termicznej na dźwięk stopów miedzi : streszczenie
  AutorzyMieszko TENEROWICZ, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoI Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: