Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 176, z ogólnej liczby 183 publikacji Autora


1
 • An influence of chosen components on strength properties and a microstructure of cast brasses
2
 • Analiza jakości odlewów ze stopów magnezu
3
 • Analiza możliwości uzyskania wysokich właściwości wytrzymałościowych odlewniczych stopów Al–Cu
4
 • Analiza możliwości zwiększenia właściwości mechanicznych odlewów ze stopów na osnowie $Al-Zn-Mg$
5
 • Analiza procesu konserwacji sarkofagów i świeczników cynowych
6
 • Analiza skuteczności zabiegów uszlachetniania brązów krzemowych i aluminiowo-krzemowych
7
 • Analiza technologii odlewania z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na podstawie form odlewniczych z osady kultury łużyckiej w Grzybianach
8
 • Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie
9
 • Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badań wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie
10
 • Analiza technologii wytwarzania brązów specjalnych odpornych na zużycie chemiczne i mechaniczne
11
 • Analiza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
12
 • Analiza termodynamiczna procesu redukcji żużla z pieca zawiesinowego za pomocą węgla dla odzysku miedzi
13
 • Analysis of the $Mg-Al$ alloy microstructure of AZ91
14
 • Archeologiczne ślady metalurgii miedzi na Dolnym Śląsku
15
16
 • Badania faz żelazowych w odpadach twardego cynku
17
 • Badania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.
18
 • Badania metaloznawcze zabytkowych dzwonów Krakowa
19
 • Badania metaloznawcze zabytków metalurgicznych z Rynku Głównego w Krakowie w kontekście działalności Wielkiej Wagi
20
 • Badania oddziaływania wybranych dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury oraz wybranych właściwości mechanicznych i technologicznych mosiądzów
21
 • Badania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
22
 • Badania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
23
 • Badania skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów na osnowie miedzi
24
 • Badanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych
25
 • Badanie właściwości brązów cynowych jako wstęp do badań nad wpływem dodatków stopowych, kształtu oraz obróbki termicznej na dźwięk stopów miedzi