Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

PBN: 900681

OPI Nauka Polska
1
2
  • Od topni Kazimierza Wielkiego do huty miedzi Jana Turzo : metalurgia miedzi od początku XVI wiekuFrom the melting shops of Casimir the Great to the copper smelter of Jan Turzo : copper metallurgy till the beginng of the 16\textsuperscript{th} century / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Tadeusz KARWAN, Stanisław RZADKOSZ // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2014 R. 59 nr 1, s. 22–29. — Bibliogr. s. 28–29

  • słowa kluczowe: miedź, srebro, ołów, archeometalurgia, metalurgia miedzi, żużle miedzi

    keywords: copper, silver, lead, archaeometallurgy, copper metallurgy, copper slags

    cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
  • Structure and properties research of casts made with copper alloys matrixBadania struktury i właściwości odlewów ze stopów na osnowie miedzi / S. RZADKOSZ, A. GARBACZ-KLEMPKA, J. KOZANA, M. PIĘKOŚ, M. Kranc // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 775–778. — Bibliogr. s. 778

  • keywords: copper, refining, bronze, modification

    cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0131

6