Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

PBN: 900681

OPI Nauka Polska
1
 • Badanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych[Studies on the effectiveness of liquid non-ferrous alloys refining process] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ocena właściwości bezołowiowych mosiądzów armaturowychThe evaluation of lead less plumbing brass alloys / Stanisław RZADKOSZ // W: Nowoczesne technologie odlewnicze – ochrona środowiska : III Międzynarodowa Konferencja : Kraków, 7–9 września 2000 = Modern foundry technologies – environmental protection : III International Conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie [et al.]. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-904341-9-9. — S. 178–184. — Bibliogr. s. 184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Problemy kształtowania struktury odlewów ze stopów aluminium[Studies on the forming of the structure of castings made in aluminium alloy] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // W: III [Trzecia] konferencja naukowo techniczna Odlewnictwa metali nieżelaznych : nauka i technologia : Zakopane 7–9 czerwca 2000 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP [Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich] ; Wydział Odlewnictwa AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — [Kraków] : CCNS Wydawnictwa, [2000]. — S. 51–56. — Bibliogr. s. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ domieszek i parametrów na właściwości wytrzymałościowe stopów na osnowie $Al-Zn-Mg$[Effect of additives and parameters of refining on strenght properties of $Al-Zn-Mg$ alloys] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 113–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wybrane stopy metali nieżelaznych i ich właściwości tłumiące propagację drgań[Some selected non-ferrous metals alloys and their damping capacity] / Stanisław RZADKOSZ // W: Aplikacje badań naukowych w budowie maszyn : międzywydziałowe seminarium naukowe połączone z Jubileuszem prof. Adama Siemieńca : Kraków, 2 czerwca 2000 r. / [mater. oprac. Zygmunt Kulig] ; Wydział Odlewnictwa AGH ; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ; Sekcja Mechanizacji i Automatyzacji ZG STOP. — [Kraków : AGH], [2000]. — ISBN10: 83-904-341-8-0. — S. 157–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zjawiska porowatości w odlewach ze stopów aluminium i magnezuThe phenomena of porosity in castings made of aluminium and magnesium alloys / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 2000 R. 2 nr 43, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55. — Zapewnienie jakości w odlewnictwie = Quality assurance in foundry : IV międzynarodowa konferencja naukowa Odlewnictwo 2000 = IV International scientific conference Foundry 2000 : Wrocław, Polanica Zdrój 24–26 maja 2000. — Gliwice : Komisja Odlewnictwa PAN, 2000. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/3240/the-phenomena-of-porosity-in-castings-made-of-aluminium-and-magnesium-alloys.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: