Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Rzadkosz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602537995

PBN:

OPI Nauka Polska
1
 • Problemy uszlachetniania ciekłych stopów aluminiumStudies on the effectiveness of gas refining process / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, [Zdzisław Smorawiński] // Krzepnięcie Metali i Stopów = Solidification of Metals and Alloys ; ISSN 0208-9386. — 1999 R. 1 nr 41, s. 153–159 [tekst pol.], 212–217 [tekst ang.]. — Bibliogr. s. 158–159, 217. — Nazwisko Z. Smorawińskiego występuje tylko w tekście ang.. — „Automatyzacja i ekologia procesów odlewniczych podstawą sukcesu w Unii Europejskiej” = “Automation and ecology of foundry process as a base of success in European Community” : międzynarodowa konferencja naukowa = international scientific conference : Rzeszów, 20. 11. 1999. — Katowice ; Opole : Komisja Odlewnictwa Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 1999. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/1085/problemy-uszlachetniania-cieklych-stopow-aluminium.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Wpływ dodatków litu na strukturę i właściwości stopu Al–Cu–Mg–Ti[The effect of lithium components on the structure and properties of Al–Cu–Mg–Ti alloy] / Hieronim ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // W: Konferencja naukowo-techniczna Odlewnictwa metali nieżelaznych : Kraków–Ustronie–Kęty 19–21 maj 1999 / mater. oprac. Zygmunt Kulig ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP ; Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków] : CCNS Wydawnictwa, [1999]. — S. [79–84]. — Bibliogr. s. [84]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ wybranych domieszek na strukturę i właściwości stopów z układu ${Cu-Al-Si}$Effect of selected additives on the structure and properties of ${Cu-Al-Si}$ alloys / Stanisław RZADKOSZ, Wiktor WODECKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 123, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wpływ żelaza w stopach aluminium na efektywność obróbki cieplnej[Influence of ion in aluminium alloys on the heat treatment efficiency] / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : II konferencja, [Kraków 24–25 czerwca 1999 r.] = Science for the foundry industry : II conference / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydaw. AGH, 1999. — ISBN10: 83-904-341-6-4. — S. 125–132. — Bibliogr. s. 131, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wysokowytrzymałe stopy odlewnicze na osnowie aluminiumHigh strength aluminium casting alloys / Stanisław RZADKOSZ, Leopold STASZCZAK // W: II konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : Kraków 25–26 listopada 1999 r. = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — Błędny ISBN 83-904391-3-X. — ISBN10: 83-904341-3-X. — S. 189–194. — Bibliogr. s. 194, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zastosowanie urządzenia RGZ-P1 w technologii rafinacji ciekłych stopów aluminiumApplication of the RGZ-P installation for refining technology of aluminium alloys / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński // W: II konferencja poświęcona problematyce mechanizacji i automatyzacji procesów odlewniczych oraz zmechanizowanego wyposażenia stanowisk, środków transportu i normalizacji : Kraków 25–26 listopada 1999 r. = The Second international conference on Mechanization and automation of foundry processes / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Katedra Mechanizacji, Automatyzacji i Projektowania Odlewni ; Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza PAN [Polskiej Akademii Nauk] Oddział Kraków [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o.o., [1999]. — Na okł. tyt. : Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych. — Błędny ISBN 83-904391-3-X. — ISBN10: 83-904341-3-X. — S. 123–129. — Bibliogr. s. 128–129, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Żużle i rafinatory w technologii odzysku stopów lekkich ze złomów i odpadów[Slags and refining agents in the technology of light alloys recovery from the scrap and waste material] / Zbigniew BONDEREK, Marian KUCHARSKI, Stanisław RZADKOSZ // W: Współpraca'99 : V międzynarodowa konferencja odlewników : Kraków–Koninki 20–21 maj 1999 r. = Spoluprace'99 / Wydział Odlewnictwa AGH w Krakowie [et al.]. — [S. l.] : CCNS, 1999. — ISBN10: 83-904-341-4-8. — S. 71–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Żużle i rafinatory w technologii przetapiania odpadów na osnowie miedzi i cynku[Slags and refining agents in the technology of waste material remelting on copper and zinc matrix] / Zbigniew BONDEREK, Marian KUCHARSKI, Stanisław RZADKOSZ // W: Konferencja naukowo-techniczna Odlewnictwa metali nieżelaznych : Kraków–Ustronie–Kęty 19–21 maj 1999 / mater. oprac. Zygmunt Kulig ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP ; Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków] : CCNS Wydawnictwa, [1999]. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: