Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Bonderek, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułAktualne uwarunkowania ekonomiczne i techniczne a jakość aluminiowych stopów odlewniczych
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński
  ŹródłoNauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — S. 17–19
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAnaliza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawach
  AutorzyEdward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2004 t. 54 nr 2, s. 144–150
3
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawach
  AutorzyEdward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK
  ŹródłoXXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — S. 7–16
4
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty
  AutorzyJerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoNauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — S. 121–126
5
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Krzysztof Błasiak, Tomasz Kliś
  ŹródłoXXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2004]. — S. 59–67
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-Duty
  AutorzyJerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2009 nr 1–2, s. 18–20
7
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania odporności na zmęczenie cieplne wybranych stopów ${Al-Si}$ stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
  AutorzyJerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoNauka i technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Krasiczyn, 31 maja – 2 czerwca 2007 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2007. — S. 117–124
8
 • [referat, 2003]
 • TytułBadanie skuteczności uszczelniania odlewów preparatami impregnacyjnymi
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Jacek SIEDLECKI, Witold CIEŚLAK
  ŹródłoNauka i technologia : VI konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane – Kościelisko, 29–31 maja 2003 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — S. 43–50
9
 • [referat, 2000]
 • TytułBadanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoXXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — S. 107–112
10
 • [referat, 2006]
 • TytułEfekt dodatkowej modyfikacji tytanem i borem ($AlTi5B1$) siluminów przeznaczonych na tłoki do silników spalinowych
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Łukasz Krawczyk
  ŹródłoNauka i technologia : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Mikorzyn, 1–3 czerwca 2006 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : SOMN ZG STOP], [2006]. — S. 17–23
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułEgzotermiczna masa na otuliny nadlewów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew BONDEREK, Marian KUCHARSKI, Marcin PIĘKOŚ, Stanisław RZADKOSZ
  DetailsInt.Cl.: B22D 7/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205305 B1 ; Udziel. 2009-10-20 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.360016 z dn. 2003-05-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205305B1.pdf
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułJednorodność stereologiczna elementów struktury wlewków do przeróbki plastycznej z aluminium i jego stopów
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2007 t. 57 nr 9, s. 484–487
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKierunki rozwoju rafinacji barbotażowej aluminium i jego stopów za pomocą urządzeń z wirującą dyszą typu „pompa”
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2007 nr 7–8, s. 346–353
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułMasa egzotermiczna na otuliny nadlewów
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew BONDEREK, Marian KUCHARSKI, Marcin PIĘKOŚ, Stanisław RZADKOSZ
  DetailsInt.Cl.: B22D 7/10textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205306 B1 ; Udziel. 2009-10-20 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.360017 z dn. 2003-05-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205306B1.pdf
15
 • [referat, 2005]
 • TytułMechanizacja procesu rafinacji ciekłych stopów
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński
  ŹródłoVIII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2005 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 12. 05–13. 05. 2005 r. : biuletyn konferencyjny / AGH Wydział Odlewnictwa. — Nowa Sól : P. P. P. „TECHNICAL” Sp z o. o., 2005. — S. 65–70
16
 • [materiały konferencyjne (red.), 2003]
 • TytułNauka i technologia : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane–Kościelisko, 29–31 maja 2003 r.
  Autorzykom. nauk. konf. Zbigniew BONDEREK, Józef DAŃKO, Zbigniew Lech, Ferdynand Romankiewicz, Stanisław RZADKOSZ, Michał Szweycer ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP [Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich] ; Wydział Odlewnictwa AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]
  DetailsKraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — 114, [2] s
17
 • [materiały konferencyjne (red.), 2004]
 • TytułNauka i technologia : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : LVIII konferencja Sekcji Odlewnictwa Metali Nieżelaznych STOP : Wólka Milanowska, 3–5 czerwca 2004 r.
  Autorzykom. nauk. konf.: Zbigniew BONDEREK, Zbigniew Górny, Zbigniew Lech, Ferdynand Romankiewicz, Stanisław RZADKOSZ, Edward Czekaj, D. Černega ; SOMN Zarządu Głównego STOP. Wydział Odlewnictwa AGH
  DetailsKraków : Wydawnictwo CCNS Sp. z o. o., 2004. — 90, [1] s.
18
 • [referat, 2009]
 • TytułObciążenia termiczne denek tłoków do silników spalinowych, produkowanych metodą odlewania grawitacyjnego
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Łukasz Krawczyk
  ŹródłoNauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — S. 11–16
19
 • [patent zastosowany, 2009]
 • TytułObrotowa głowica do barbotażowej rafinacji metali
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński, Wojciech Hypś, Eugeniusz Lewicki
  DetailsInt.Cl.: B22D 1/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203669 B1 ; Udziel. 2009-05-06 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.375120 z dn. 2005-05-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203669B1.pdf
20
 • [referat, 1999]
 • TytułOcena zjawisk na granicy faz: ciekły metal–atmosfera podczas rafinacji aluminium i jego stopów przy pomocy urządzeń z wirującą dyszą
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński
  ŹródłoKonferencja naukowo-techniczna Odlewnictwa metali nieżelaznych : Kraków–Ustronie–Kęty 19–21 maj 1999 / mater. oprac. Zygmunt Kulig ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP ; Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków] : CCNS Wydawnictwa, [1999]. — S. 31–34
21
 • [referat, 2008]
 • TytułOddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków do silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoNauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — S. 15–20
22
 • [referat, 2008]
 • TytułOddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 111–117
23
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułOdlewnictwo metali i stopów
  AutorzyStanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK
  ŹródłoInżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — S. 159–198
24
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułOdlewnictwo metali i stopów
  AutorzyZbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ
  ŹródłoInżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — S. 174–[214]
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOłów w świetle badań archeologicznych na Rynku Głównym w Krakowie
  AutorzyAldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2008 t. 58 nr 12, s. 642–647