Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Bonderek, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • Aktualne uwarunkowania ekonomiczne i techniczne a jakość aluminiowych stopów odlewniczych
2
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawach
3
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawach
4
 • Badania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty
5
 • Badania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.
6
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-Duty
7
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne wybranych stopów ${Al-Si}$ stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym
8
 • Badanie skuteczności uszczelniania odlewów preparatami impregnacyjnymi
9
 • Badanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych
10
 • Efekt dodatkowej modyfikacji tytanem i borem ($AlTi5B1$) siluminów przeznaczonych na tłoki do silników spalinowych
11
 • Egzotermiczna masa na otuliny nadlewów
12
 • Jednorodność stereologiczna elementów struktury wlewków do przeróbki plastycznej z aluminium i jego stopów
13
 • Kierunki rozwoju rafinacji barbotażowej aluminium i jego stopów za pomocą urządzeń z wirującą dyszą typu „pompa”
14
 • Masa egzotermiczna na otuliny nadlewów
15
 • Mechanizacja procesu rafinacji ciekłych stopów
16
 • Nauka i technologia
17
 • Nauka i technologia
18
 • Obciążenia termiczne denek tłoków do silników spalinowych, produkowanych metodą odlewania grawitacyjnego
19
 • Obrotowa głowica do barbotażowej rafinacji metali
20
 • Ocena zjawisk na granicy faz: ciekły metal–atmosfera podczas rafinacji aluminium i jego stopów przy pomocy urządzeń z wirującą dyszą
21
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków do silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu
22
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu
23
 • Odlewnictwo metali i stopów
24
 • Odlewnictwo metali i stopów
25
 • Ołów w świetle badań archeologicznych na Rynku Głównym w Krakowie