Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Bonderek, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem592430167
201911
201711
201511
2012211
201111
201033
20099333
2008862
2007312
2006321
200522
20047124
2003413
200211
2001312
2000321
1999752
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem59545
201911
201711
201511
201222
201111
201033
200999
200888
2007321
200633
200522
2004734
200344
200211
200133
200033
199977
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem59581
201911
201711
201511
201222
201111
201033
200999
200888
200733
200633
200522
200477
200344
200211
200133
200033
1999761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem5959
201911
201711
201511
201222
201111
201033
200999
200888
200733
200633
200522
200477
200344
200211
200133
200033
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem591445
201911
201711
201511
2012211
201111
201033
2009963
2008826
2007321
200633
200522
200477
200344
200211
200133
200033
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem592831
201911
201711
201511
201222
201111
201033
2009963
2008844
2007312
2006312
200522
2004743
200344
200211
2001321
2000312
19997161
 • Aktualne uwarunkowania ekonomiczne i techniczne a jakość aluminiowych stopów odlewniczych[Current determinants of economical and technical and quality of aluminium casting alloys] / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — ISBN: 978-83-60958-43-8. — S. 17–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawachA critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in $Zn-25\%Al$ alloys with titanum added in the form of master alloys / Edward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2004 t. 54 nr 2, s. 144–150. — Bibliogr. s. 150. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza hipotez wyjaśniających mechanizm modyfikacji stopów $Zn-25\%Al$ dodatkiem tytanu w zaprawach[A critical review of the hypotheses to explain the mechanism of modification in $Zn-25\%Al$ alloys with titanum added in the form of master alloys] / Edward FRAŚ, Zbigniew BONDEREK // W: XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003 : Kraków, 21 listopad 2003 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2003]. — ISBN10:  8391923207. — S. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty[Investigations on anisotropy of thermal fatique resistance of $Al-Si$ alloys within castings of a heavy-duty type piston] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania jakości stopów aluminium produkowanych w Alumetal Kęty S. A.[Investigations of the aluminium alloys quality produced in Alumetal Kęty Company] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK, Krzysztof Błasiak, Tomasz Kliś // W: XXVIII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2004 : Kraków, 19 listopad 2004 / publ. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2004]. — ISBN10: 8391923223. — S. 59–67. — Bibliogr. s. 67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-DutyResearch in the scope of the resistance to the thermal fatigue of the $Al-Si$ alloys in High-Duty type piston castings / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne wybranych stopów ${Al-Si}$ stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym[Investigation of the thermal endurance of selected ${Al-Si}$ alloys used in the automotive industry] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Krasiczyn, 31 maja – 2 czerwca 2007 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2007. — ISBN: 978-83-984480-2-0. — S. 117–124. — Bibliogr. s. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie skuteczności uszczelniania odlewów preparatami impregnacyjnymi[Studies on the effectiveness of castings' packing with impregnatory preparations] / Zbigniew BONDEREK, Jacek SIEDLECKI, Witold CIEŚLAK // W: Nauka i technologia : VI konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane – Kościelisko, 29–31 maja 2003 r. / kom. nauk. konf.: Zbigniew Bonderek [et al.] ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — S. 43–50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów metali nieżelaznych[Studies on the effectiveness of liquid non-ferrous alloys refining process] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // W: XXIV konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2000 / przygot. do druku: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — [Kraków : WO AGH], [2000]. — ISBN10: 83-914313-1-2. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Efekt dodatkowej modyfikacji tytanem i borem ($AlTi5B1$) siluminów przeznaczonych na tłoki do silników spalinowych[Effect of additional modification by titanium and boron ($AlTi5B1$) of silumins designed for pistons for combustion engines] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz Krawczyk // W: Nauka i technologia : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Mikorzyn, 1–3 czerwca 2006 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : SOMN ZG STOP], [2006]. — ISBN10: 83-919232-6-6. — S. 17–23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Jednorodność stereologiczna elementów struktury wlewków do przeróbki plastycznej z aluminium i jego stopówStereological uniformity of the structure elements of ingots made of aluminium and its alloys, intended for plastic making / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 t. 57 nr 9, s. 484–487. — Bibliogr. s. 487, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kierunki rozwoju rafinacji barbotażowej aluminium i jego stopów za pomocą urządzeń z wirującą dyszą typu „pompa”Development directions of the barbotage refining of aluminium and its alloys by means of devices with the rotary nozzle of the „pump” type / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2007 nr 7–8, s. 346–353. — Bibliogr. s. 353, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Mechanizacja procesu rafinacji ciekłych stopów[Mechanization of liquid alloys refining process] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński // W: VIII konferencja odlewnicza TECHNICAL 2005 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : Nowa Sól 12. 05–13. 05. 2005 r. : biuletyn konferencyjny / AGH Wydział Odlewnictwa. — Nowa Sól : P. P. P. „TECHNICAL” Sp z o. o., 2005. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nauka i technologia : VI [szósta] konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane–Kościelisko, 29–31 maja 2003 r.[Science and technology] / kom. nauk. konf. Zbigniew BONDEREK, Józef DAŃKO, Zbigniew Lech, Ferdynand Romankiewicz, Stanisław RZADKOSZ, Michał Szweycer ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP [Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich] ; Wydział Odlewnictwa AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo CCNS, 2003. — 114, [2] s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nauka i technologia : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : LVIII konferencja Sekcji Odlewnictwa Metali Nieżelaznych STOP : Wólka Milanowska, 3–5 czerwca 2004 r.[Science and technology] / kom. nauk. konf.: Zbigniew BONDEREK, Zbigniew Górny, Zbigniew Lech, Ferdynand Romankiewicz, Stanisław RZADKOSZ, Edward Czekaj, D. Černega ; SOMN Zarządu Głównego STOP. Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo CCNS Sp. z o. o., 2004. — 90, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-919232-1-5. — Tekst w jęz. pol. i ros.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obciążenia termiczne denek tłoków do silników spalinowych, produkowanych metodą odlewania grawitacyjnego[Heat stress of piston heads for combustion engines, produced by gravitational casting method] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz Krawczyk // W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — ISBN: 978-83-60958-43-8. — S. 11–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Obrotowa głowica do barbotażowej rafinacji metali[Revolving head for bubbling refining of metals] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński, Wojciech Hypś, Eugeniusz Lewicki. — Int.Cl.: B22D 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203669 B1 ; Udziel. 2009-05-06 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.375120 z dn. 2005-05-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203669B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena zjawisk na granicy faz: ciekły metal–atmosfera podczas rafinacji aluminium i jego stopów przy pomocy urządzeń z wirującą dyszą[Valuation of phenomenas interface: liquid metal–atmosphere during aluminium and its alloys refining using equipment with spin nozzle] / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // W: Konferencja naukowo-techniczna Odlewnictwa metali nieżelaznych : Kraków–Ustronie–Kęty 19–21 maj 1999 / mater. oprac. Zygmunt Kulig ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP ; Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków] : CCNS Wydawnictwa, [1999]. — S. 31–34. — Bibliogr. s. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków do silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu[The impact of thermal stresses on key areas of a combustion engine piston structure – characteristics of silumin qualities in selected areas of the casting] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu[The impact of thermal stresses on key areas of a combustion engine piston structure – characteristics of silumin qualities in selected areas of the casting] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 111–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Odlewnictwo metali i stopów[Metals and alloys foundry] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 159–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Odlewnictwo metali i stopów[Metal and alloy casting] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ // W: Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — Na str. tyt. i okł.: Wydawnictwo WNT. — ISBN: 978-83-01-20633-8. — S. 174–[214]. — Bibliogr. s. 213–[214]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ołów w świetle badań archeologicznych na Rynku Głównym w KrakowieLead in the light of the archeological research on the Main Market in Cracow / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2008 t. 58 nr 12, s. 642–647. — Bibliogr. s. 647

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: