Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Maj, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1493-1626 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55521569400

PBN: 5e709208878c28a04738ee39

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza modułu sprężystości w funkcji obciążenia
2
 • Analiza numeryczna wytrzymałości postaciowej odlewu uwzględniająca wpływ stref typu porowatość skurczowa o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych
3
 • Analiza pęknięć eksploatacyjnych dużej kokili w kształcie ramy
4
 • Analiza wysokowytrzymałych stopów aluminium w aspekcie zastosowań na konstrukcje odlewane
5
 • Badania materiałowe odlewu żeliwnego
6
 • Badania materiałowe walca żeliwnego
7
 • Badania wytrzymałościowe w zakresie małej liczby cykli staliwa $Mn-Ni$
8
 • Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia
9
 • Badania zmęczeniowe stopu AlZnMgCu przeznaczonego na elementy zawieszenia
10
 • Charakterystyka i zastosowanie programu komputerowego MLCF do badań właściwości mechanicznych tworzyw odlewniczych
11
 • Charakterystyka trwałości zmęczeniowej w zakresie małej liczby cykli
12
 • Dekohezja stopu AlSi w przestrzennym stanie naprężenia
13
 • Dobór aplikacji ogniotrwałych materiałów izolacyjnych jako źródło znacznych oszczędności energii
14
 • Jubileusz sześćdziesięciolecia Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej
15
 • Kształtowanie odlewanych konstrukcji dla motoryzacji z wykorzystaniem numerycznych technik projektowania
16
 • Leonardo da Vinci – konstruktor i odlewnik
17
 • Materiałoznawcze aspekty zróżnicowania strukturalnego na przykładzie przemysłowego odlewu z brązu aluminiowego CU3
18
 • Metalurgia – sacrum i profanum
19
 • Metodologiczne uwarunkowania zmodyfikowanej niskocyklowej próby zmęczeniowej odpuszczonej stali 41Cr4 w porównaniu do niektórych innych materiałów
20
 • Mikrostruktura i trwałość zmęczeniowa po wielokrotnym przetopie stopu A359 i kompozytu na bazie stopu A359 zbrojonego cząsteczkami SiC
21
 • Moduł sprężystości podłużnej tworzyw odlewniczych i jego zmiany z naprężeniem
22
 • Monitorowanie zmian naprężeń w żeliwnych tubingach metodą elastooptyczną
23
 • Naprężenie efektywne w żeliwie o osnowie ferrytycznej
24
 • Niszczenie form metalowych w trakcie eksploatacji
25
 • Nowoczesne metody recyklingu w przemyśle metalurgicznym