Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Maj, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1493-1626 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55521569400

PBN: 5e709208878c28a04738ee39

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • Analysis of the state of stress in cathode block of an aluminium electrolytic cell during formation of connection with the steel pin by cast iron pouring / J. PIEKŁO, M. MAJ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2016 vol. 61 no. 4, s. 1869–1873. — Bibliogr. s. 1873

 • keywords: cast iron, FEM calculations, aluminium electrolytic cell, cathode section

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2016-0301

3
4
 • Environmental protection versus foundry engineering practice / M. MAJ, J. Wertz, J. PIEKŁO // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 2, s. 202–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/102032?format_id=1

  orcid iD
 • keywords: foundry industry, environment pollution, comparison of environmental protection approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0075

5
6
7
 • Methods of additive manufacturing used in the technology of skeleton castingsMetody przyrostowego wytwarzania w technologii odlewów szkieletowych / J. PIEKŁO, M. MAJ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 699–702. — Bibliogr. s. 702

 • keywords: additive manufacturing, skeleton castings, topology optimization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0114

8
9
 • Microstructural aspects of fatigue parameters of lead-free $Sn-Zn$ solders with various Zn content / K. Pietrzak, A. Klasik, M. MAJ, A. Wojciechowski, N. Sobczak // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 131–136. — Bibliogr. s. 136, Abstr.. — tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/117303/edition/101981/content

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, microstructure, lead-free solders

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0024

10
11
12
13
 • MLCF – an optimised program of low-cycle fatigue test to determine mechanical properties of cast materialsMLCF – zoptymalizowany program niskocyklowej próby zmęczeniowej do określania właściwości mechanicznych tworzyw odlewniczych / M. MAJ, J. PIEKŁO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 393–397. — Bibliogr. s. 397. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modified low cycle method as a new criterion for a life fatigue assessment in foundry industryZmodyfikowana niskocyklowa próba zmęczeniowa, jako nowe kryterium trwałości zmęczeniowej w przemyśle odlewniczym / M. MAJ, K. Pietrzak, J. PIEKŁO // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 877–881. — Bibliogr. s. 881. — Toż W: Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych [Dokument elektroniczny] : Inwałd 5–7 września 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH, 2013]. — 1 dysk optyczny. — VI International conference ”Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 5–7.09.2013

 • keywords: cast steel, fatigue life, variable loads

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0091

15
 • Modified low-cycle fatigue (LCF) test / M. MAJ, A. Klasik, K. Pietrzak, D. Rudnik // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2015 vol. 54 no. 1, s. 207–210. — Bibliogr. s. 210. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/187230

 • keywords: aluminium, microstructure, fatigue life, steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Practical application of the concept of separating the zone of overheating and reducing the stress level in cathode block of an aluminium electrolytic cell during formation of connection with the steel pin by cast iron pouring / J. PIEKŁO, M. MAJ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 1, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71

  orcid iD
 • keywords: cast iron, FEM calculations, aluminium electrolytic cell, cathode section

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0009

17
 • Stress models for an assessment of the impact of casting defects on static and fatigue cast material strengthModele naprężeniowe do oceny wpływu wad odlewniczych na wytrzymałość statyczną i zmęczeniową odlewu / J. PIEKŁO, S. Pysz, M. MAJ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 899–903. — Bibliogr. s. 903. — 5th international conference “Development trends in mechanization of foundry processes” : Inwałd, 14–16 October 2010

 • keywords: stress, casting defects, numerical model, simulation of solidification process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • The influence of the microporosity on the mechanical properties of the AlZnMgCu alloy, based on the numerical analysis and laboratory trials / S. Pysz, R. Żuczek, J. PIEKŁO, M. MAJ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 4, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Abstr.. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/104617?format_id=1

  orcid iD
 • keywords: mechanical properties, microporosity, AlZnMgCu alloy, low fatigue cycle test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0145