Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem90129564
201911
2015211
20149351
20137331
20121459
2011633
2010211
200966
20086123
2007734
2006624
2005413
200433
2003615
200211
2001615
200011
1999321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9050364
201911
201522
2014963
2013725
201214113
2011633
2010211
2009633
20086411
2007743
2006651
20054211
2004321
2003642
200211
200166
200011
1999321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem907812
201911
201522
2014981
2013752
201214113
2011651
201022
200966
200866
2007734
200666
200544
200433
200366
200211
2001651
200011
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem90783
201911
201522
2014927
2013716
201214212
2011615
201022
2009615
200866
200777
200666
200544
200433
200366
200211
200166
200011
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem903852
201911
2015211
2014963
2013743
20121486
2011633
2010211
200966
2008642
2007743
200666
200544
200433
200366
200211
200166
200011
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem905139
201911
201522
2014963
2013734
20121486
2011633
2010211
200966
2008651
2007716
2006615
2005431
200433
2003651
200211
2001642
200011
1999331
2
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza termiczna mas ze spoiwem epoksydowym
  AutorzyB. HUTERA, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoTechnologické Inžinierstvo. — 2007 Rov{c.} 4 v{c.} 1, s. 56–59
3
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza termiczna mas ze spoiwem epoksydowym
  AutorzyB. HUTERA, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoSpolupráca [Dokument elektroniczny] : 25–27.4.2007, Tatranské zruby : XIII. medzinárodná konferencia slovenských, českých a pol'ských zlievačov / Strojnícka Fakulta Žilinskej Univerzity v Žiline. Katedra Technologického Inžinierstva, Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, VŠB – Technická Univerzita Ostrava. Katedra Slévárenství. — [Žilina : s. n.], [2007]. — S. 56–59.
4
 • [referat, 1999]
 • TytułBadania właściwości reologicznych krzemianu etylu – spoiwa ciekłych mas do odlewania precyzyjnego (CMSP)
  AutorzySchroeder Krzysztof, HUTERA Barbara, SMYKSY Krzysztof
  ŹródłoProblemy jakości stymulatorem rozwoju technologii bezodpadowych : II ogólnopolska konferencja naukowa (z udziałem gości zagranicznych) : Kraków, 16–18 września 1999 : materiały konferencyjne. T. 1, Odlewnictwo / oprac. red. A. Tabor, M. Trompeteur ; Instytut Materiałoznawstwa i Technologii Metali Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : FOTOBIT, 1999. — S. 227–232
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułDynamika zwilżania kwarcu przez spoiwo epoksydowe
  AutorzyBarbara HUTERA
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2005 vol. 25 nr 1, s. 31–40
7
 • [referat, 2007]
 • TytułDynamika zwilżania kwarcu przez wybrane spoiwa odlewnicze
  AutorzyBarbara HUTERA, Dariusz DROŻYŃSKI
  ŹródłoXXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 85–90
8
 • [referat, 2012]
 • TytułEffect of colloidal suspensions of magnesium oxide and zinc oxide nanoparticles on selected properties of water glass : abstract
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA, A. BOBROWSKI, B. STYPUŁA, M. STAROWICZ
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KMITA, M. STAROWICZ, B. STYPUŁA, B. HUTERA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 9–12
10
 • [referat, 2012]
 • TytułEffect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KMITA, M. STAROWICZ, B. STYPUŁA, B. HUTERA
  ŹródłoKrzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — S. [1–4]
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
  AutorzyBarbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Angelika KMITA, Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Michał HAJOS
  ŹródłoGiessereiforschung. — 2012 vol. 64 no. 3, s. 14–18
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEffect of selected factors on the values of rheological parameters of water-bentonite suspensions
  AutorzyBarbara HUTERA, Dariusz DROŻYŃSKI
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 55–62
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEffect of sodium silicate modification on selected properties of loose self-setting sands
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 iss. 4, s. 93–96
14
 • [referat, 2013]
 • TytułEffect of sodium silicate modification with nanoparticles of magnesium oxide on its wettability of quartz grains and viscosity
  AutorzyAngelika KMITA, Barbara HUTERA, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI
  ŹródłoEUROMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced Materials and Processes : Sevilla 8–13 September 2013 : abstracts / The Federation of European Materials Societies. — [Sevilla : s. n.], 2013. — S. [1]
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of water glass modification on its viscosity and wettability of quartz grains
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 59–62
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of water glass modification with nanoparticles of zinc oxide on selected physical and chemical properties of binder and mechanical properties of sand mixture
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA, E. OLEJNIK, A. JANAS
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 2, s. 37–40
17
 • [referat, 2012]
 • TytułEffect of water glass modification with nanoparticles of zinc oxide on selected physical and chemical properties of binder and mechanical properties of sand mixture
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA, E. OLEJNIK, A. JANAS
  ŹródłoKrzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2012 [Dokument elektroniczny] : 53 międzynarodowa konferencja naukowa : Cedzyna, Kielce, 24–26.09.2012 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii. — Gliwice : Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej, 2012. — S. [1–4]
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEvaluation of wettability of binders used in moulding sands
  AutorzyB. HUTERA, K. SMYKSY, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2007 vol. 7 iss. 1, s. 103–106. — tekst: https://goo.gl/oT77LM
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułFTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by ZnO nanoparticles
  AutorzyA. BOBROWSKI, B. STYPUŁA, B. HUTERA, A. KMITA, D. DROŻYŃSKI, M. STAROWICZ
  ŹródłoMetalurgija. — 2012 vol. 51 no. 4, s. 477–480
20
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułFTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by $ZnO$ nanoparticles
  AutorzyA. BOBROWSKI, B. STYPUŁA, B. HUTERA, A. KMITA, D. DROŻYŃSKI, M. STAROWICZ
  ŹródłoMetalurgija. — 2012 vol. 51 no. 3, s. 414, poz. 105
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGraniczne przypadki modelowych połączeń osnowa-spoiwo w masach formierskich
  AutorzyBarbara HUTERA
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2009 vol. 29 nr 1, s. 21-28
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułHigh temperature rheological properties of selected foundry binders
  AutorzyBarbara HUTERA
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 47–54
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of water glass modification with nanoparticles of ${MgO}$ on strength properties of moulding sands
  AutorzyAngelika KMITA, Barbara HUTERA, Ewa OLEJNIK
  ŹródłoComposites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych]. — 2013 R. 13 nr 1, s. 14–18. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/3_2013_t1_KmitaHuteraOlejnik.pdf
24
25
 • [referat, 2012]
 • TytułMagnesium nanoxide (MgO) as a modifier of foundry binder – water glass : abstract
  AutorzyM. STAROWICZ, B. STYPUŁA, A. KMITA, B. HUTERA, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, M. HAJOS
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1–2]