Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900659

OPI Nauka Polska
1
  • Napięcie powierzchniowe spoiwa epoksydowego stosowanego jako materiał wiążący mas formierskich
2
  • Oddziaływania międzyfazowe w układzie kwarc – spoiwo epoksydowe
3
  • On the measurement of surface tension in binders used for moulding sands
4
  • Uwagi o pomiarach napięcia powierzchniowego spoiw stosowanych w masach formierskich
5
  • Wpływ właściwości fizykochemicznych spoiwa na dynamikę zwilżania w układzie: kwarc-spoiwo
6
  • Znaczenie rozcieńczalnika w spoiwie dla przebiegu zjawisk powierzchniowych w układzie osnowa piaskowa–materiał wiążący