Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900659

OPI Nauka Polska
1
  • Wpływ dodatku nieaktywnego rozcieńczalnika na wytrzymałość masy ze spoiwem epoksydowym
2
  • Wpływ dodatku niepolarnego rozcieńczalnika na wybrane właściwości spoiwa epoksydowego
3
  • Wpływ podwyższonej temperatury na wytrzymałość masy ze spoiwem epoksydowym
4
  • Wpływ temperatury na właściwości wybranych spoiw formierskich
5
  • Wybrane aspekty opisu czasowych zmian kąta zwilżania osnowy przez materiały wiążące