Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900659

OPI Nauka Polska
1
  • Badania właściwości reologicznych krzemianu etylu – spoiwa ciekłych mas do odlewania precyzyjnego (CMSP)
2
  • Wpływ oddziaływania mikrofal na wytrzymałość masy formierskiej z żywicą furfurylową ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zawartości wody w masie