Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900659

OPI Nauka Polska
1
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAnaliza termiczna mas ze spoiwem epoksydowym
  AutorzyB. HUTERA, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoTechnologické Inžinierstvo. — 2007 Rov{c.} 4 v{c.} 1, s. 56–59
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
  AutorzyA. BOBROWSKI, A. KMITA, M. STAROWICZ, B. STYPUŁA, B. HUTERA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 9–12
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
  AutorzyBarbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Angelika KMITA, Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Michał HAJOS
  ŹródłoGiessereiforschung. — 2012 vol. 64 no. 3, s. 14–18
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEffect of sodium silicate modification on selected properties of loose self-setting sands
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 iss. 4, s. 93–96
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of water glass modification on its viscosity and wettability of quartz grains
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 iss. 3, s. 59–62
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułEffect of water glass modification with nanoparticles of zinc oxide on selected physical and chemical properties of binder and mechanical properties of sand mixture
  AutorzyA. KMITA, B. HUTERA, E. OLEJNIK, A. JANAS
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 2, s. 37–40
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułEvaluation of wettability of binders used in moulding sands
  AutorzyB. HUTERA, K. SMYKSY, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2007 vol. 7 iss. 1, s. 103–106. — tekst: https://goo.gl/oT77LM
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułFTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by ZnO nanoparticles
  AutorzyA. BOBROWSKI, B. STYPUŁA, B. HUTERA, A. KMITA, D. DROŻYŃSKI, M. STAROWICZ
  ŹródłoMetalurgija. — 2012 vol. 51 no. 4, s. 477–480
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułGraniczne przypadki modelowych połączeń osnowa-spoiwo w masach formierskich
  AutorzyBarbara HUTERA
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2009 vol. 29 nr 1, s. 21-28
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of water glass modification with nanoparticles of ${MgO}$ on strength properties of moulding sands
  AutorzyAngelika KMITA, Barbara HUTERA, Ewa OLEJNIK
  ŹródłoComposites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych]. — 2013 R. 13 nr 1, s. 14–18
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMechanical properties of modified binders vs. sand strength
  AutorzyBarbara HUTERA
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2009 vol. 35 no. 1, s. 65–70. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2009-01/metalur06.pdf
13
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModification of water glass with colloidal slurries of metal oxides
  AutorzyB. HUTERA, B. STYPUŁA, A. KMITA, P. NOWICKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 iss. 4, s. 51–54
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułNapięcie powierzchniowe spoiwa epoksydowego stosowanego jako materiał wiążący mas formierskich
  AutorzyBarbara HUTERA, Krzysztof SMYKSY, Dariusz DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2008 vol. 28 nr 3, s. 57–66
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOddziaływania międzyfazowe w układzie kwarc – spoiwo epoksydowe
  AutorzyBarbara HUTERA
  ŹródłoArchiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu. — 2008 vol. 28 nr 3, s. 49–56
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOdporność termiczna szkła wodnego i krzemianu etylu i zdolność tych spoiw do zwilżania ziarn osnowy
  AutorzyBarbara HUTERA, Dariusz DROŻYŃSKI, Paweł NOWICKI
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2009 t. 59 nr 11–12, s. 614–617
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOn the measurement of surface tension in binders used for moulding sands
  AutorzyB. HUTERA, K. SMYKSY, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2008 vol. 8 iss. 2, s. 55–60. — tekst: http://goo.gl/Lr6g2L
19
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułSome aspects of measurements of sand grains wettability by binders used in moulding sands
  AutorzyB. HUTERA, K. SMYKSY, D. DROŻYŃSKI
  ŹródłoTechnologické Inžinierstvo. — 2007 Roč. 4 č. 1, s. 83–84
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: STYPUŁA Barbara, HUTERA Barbara, STAROWICZ Maria, DROŻYŃSKI Dariusz, SMYKSY Krzysztof, KMITA Angelika, HAJOS Michał
  DetailsInt.Cl.: B22C 1/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404416 A1 ; Opubl. 2015-01-05. — Zgłosz. nr P.404416 z dn. 2013-06-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 1, s. 9. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404416A1.pdf
21
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułSposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara STYPUŁA, Barbara HUTERA, Maria STAROWICZ, Dariusz DROŻYŃSKI, Krzysztof SMYKSY, Angelika KMITA, Michał HAJOS
  DetailsInt.Cl.: B22C 1/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231738 B1 ; Udziel. 2018-12-10 ; Opubl. 2019-03-29. — Zgłosz. nr P.404416 z dn. 2013-06-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231738B1.pdf
22
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułSposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: HUTERA Barbara, STYPUŁA Barbara, RZADKOSZ Stanisław, HOLTZER Mariusz, ZYCH Jerzy Stanisław, NOWICKI Paweł, KMITA Angelika, STAROWICZ Maria, HAJOS Michał
  DetailsInt.Cl.: B22C 7/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398187 A1 ; Opubl. 2013-09-02. — Zgłosz. nr P.398187 z dn. 2012-02-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 18, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398187A1.pdf
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułSposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Barbara HUTERA, Barbara STYPUŁA, Stanisław RZADKOSZ, Mariusz HOLTZER, Jerzy ZYCH, Paweł NOWICKI, Angelika KMITA, Maria STAROWICZ, Michał HAJOS
  DetailsInt.Cl.: B22C 7/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218292 B1 ; Udziel. 2014-03-11 ; Opubl. 2014-11-28. — Zgłosz. nr P.398187 z dn. 2012-02-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218292B1.pdf
24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułSynthesis of ZnO nanoparticles by thermal decomposition of basic zinc carbonate
  AutorzyB. HUTERA, A. KMITA, E. OLEJNIK, T. TOKARSKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 489–491