Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900659

OPI Nauka Polska
1
 • Analiza termiczna mas ze spoiwem epoksydowym
2
3
 • Effect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
4
 • Effect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
5
 • Effect of sodium silicate modification on selected properties of loose self-setting sands
6
 • Effect of water glass modification on its viscosity and wettability of quartz grains
7
 • Effect of water glass modification with nanoparticles of zinc oxide on selected physical and chemical properties of binder and mechanical properties of sand mixture
8
 • Evaluation of wettability of binders used in moulding sands
9
 • FTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by ZnO nanoparticles
10
 • Graniczne przypadki modelowych połączeń osnowa-spoiwo w masach formierskich
11
 • Influence of water glass modification with nanoparticles of ${MgO}$ on strength properties of moulding sands
12
 • Mechanical properties of modified binders vs. sand strength
13
 • Metody poprawy jakości ekologicznych mas formierskich ze szkłem wodnym
14
 • Modification of water glass with colloidal slurries of metal oxides
15
 • Napięcie powierzchniowe spoiwa epoksydowego stosowanego jako materiał wiążący mas formierskich
16
 • Oddziaływania międzyfazowe w układzie kwarc – spoiwo epoksydowe
17
 • Odporność termiczna szkła wodnego i krzemianu etylu i zdolność tych spoiw do zwilżania ziarn osnowy
18
 • On the measurement of surface tension in binders used for moulding sands
19
 • Some aspects of measurements of sand grains wettability by binders used in moulding sands
20
 • Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
21
 • Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
22
 • Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
23
 • Sposób wytwarzania form w technologii wytapianych modeli
24
 • Synthesis and evaluation of the structure of $Ni_{3}Al/C$ alloy
25
 • Synthesis of ZnO nanoparticles by thermal decomposition of basic zinc carbonate