Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 90, z ogólnej liczby 91 publikacji Autora


1
 • An effect of aromatic diluent addition on the selected properties of epoxy resin
2
 • Analiza termiczna mas ze spoiwem epoksydowym
3
 • Analiza termiczna mas ze spoiwem epoksydowym
4
 • Badania właściwości reologicznych krzemianu etylu – spoiwa ciekłych mas do odlewania precyzyjnego (CMSP)
5
6
 • Dynamika zwilżania kwarcu przez spoiwo epoksydowe
7
 • Dynamika zwilżania kwarcu przez wybrane spoiwa odlewnicze
8
 • Effect of colloidal suspensions of magnesium oxide and zinc oxide nanoparticles on selected properties of water glass
9
 • Effect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
10
 • Effect of magnesium oxide nanoparticles on water glass structure
11
 • Effect of metal oxides nanoparticles on the tensile strength properties of foundry moulding sands with water glass
12
 • Effect of selected factors on the values of rheological parameters of water-bentonite suspensions
13
 • Effect of sodium silicate modification on selected properties of loose self-setting sands
14
 • Effect of sodium silicate modification with nanoparticles of magnesium oxide on its wettability of quartz grains and viscosity
15
 • Effect of water glass modification on its viscosity and wettability of quartz grains
16
 • Effect of water glass modification with nanoparticles of zinc oxide on selected physical and chemical properties of binder and mechanical properties of sand mixture
17
 • Effect of water glass modification with nanoparticles of zinc oxide on selected physical and chemical properties of binder and mechanical properties of sand mixture
18
 • Evaluation of wettability of binders used in moulding sands
19
 • FTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by ZnO nanoparticles
20
 • FTIR spectroscopy of water glass – the binder moulding modified by $ZnO$ nanoparticles
21
 • Graniczne przypadki modelowych połączeń osnowa-spoiwo w masach formierskich
22
 • High temperature rheological properties of selected foundry binders
23
 • Influence of water glass modification with nanoparticles of ${MgO}$ on strength properties of moulding sands
24
 • Koncepcja określania wytrzymałości kohezyjnej szkła wodnego
25
 • Magnesium nanoxide (MgO) as a modifier of foundry binder – water glass