Wykaz publikacji wybranego autora

Barbara Hutera, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
2
3
 • Modyfikacja odlewniczego spoiwa organicznego nanocząstkami ZnOModification of organic foundry binders with ZnO nanoparticles / Emilia WILDHIRT, Angelika KMITA, Jarosław JAKUBSKI, Barbara HUTERA // W: ”Cluster–casting – future” : international scientific conference : 09–12.09.2014 r., Świlcza = „Klaster–odlewnictwo–przyszłość” : międzynarodowa konferencja naukowa. — Rzeszów : RSdruk, 2014. — ISBN: 978-83-63666-90-3. — S. 17–20. — Bibliogr. s. 20, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: masy formierskie, modyfikacja, spoiwo organiczne nanocząstki, nanomateriały

  keywords: nano materials, modification, nano particles, moulding sands, organic binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • The use of colloidal solutions of zinc oxide nanoparticles in investment casting technologyWykorzystanie koloidalnych roztworów nanocząstek tlenku cynku w technologii wytapianych modeli / P. NOWICKI, T. TOKARSKI, B. HUTERA, B. STYPUŁA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1355–1359. — Bibliogr. s. 1359

 • keywords: nano particles, investment casting, physical properties, colloidal slurry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2014-0231

6
 • Wybijalność mas ze szkłem wodnym modyfikowanym nanocząstkami MgOKnock out property of moulding with water glass modification by nanoparticles of MgO / A. KMITA, B. HUTERA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2014 vol. 14 spec. iss. 4, s. 55–58. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/4038/wybijalnosc-mas-ze-szklem-wodnym-modyfikowanym-nanoczastkami-mgo.pdf

 • słowa kluczowe: wybijalność, innowacyjne materiały, nanocząstki MgO, technologie odlewnicze, modyfikacja szkła wodnego, wytrzymałość końcowa na ściskanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu: